Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-23 είναι σε ισχύ ο κανονισμός που προβλέπει τη χορηγία υποτροφιών σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

H EAEE, βάσει καταστατικού αλλά και επί της ουσίας, σκοπεύει στην ανάπτυξη και προβολή του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, προς όφελος των εταιρειών μελών της. Προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, η Ένωση επιδιώκει –μεταξύ άλλων– την ανάληψη εκπαιδευτικών και γενικότερα μορφωτικών δραστηριοτήτων στα θέματα της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, η ΕΑΕΕ χορηγεί σε ετήσια βάση χρηματικές υποτροφίες, ύψους €1.000 εκάστη, στους 5 φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που θα σημειώσουν την καλύτερη ακαδημαϊκή απόδοση. Η ακαδημαϊκή απόδοση υπολογίζεται μετά το πέρας των τεσσάρων ετών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας εξεταστικής του Σεπτεμβρίου) για το σύνολο των μαθημάτων. Επίσης, η ΕΑΕΕ χορηγεί σε ετήσια βάση ισάριθμες χρηματικές υποτροφίες, ύψους €1.000 εκάστη, στους 5 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων, που θα σημειώσουν την καλύτερη ακαδημαϊκή απόδοση. Η ακαδημαϊκή απόδοση υπολογίζεται στο σύνολο των μαθημάτων και μετά το πέρας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Σε Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος, ο οποίος στο πλαίσιο των διδακτορικών του σπουδών σημειώσει ερευνητική δημοσίευση στον χώρο της Ασφάλισης ή του Αναλογισμού, σε διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό με διαδικασία κρίσης, η ΕΑΕΕ χορηγεί σε ετήσια βάση μία χρηματική υποτροφία ύψους €1.000.

Η Διαδικασία για την Απονομή υποτροφιών προβλέπει ότι η Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ενημερώνει τον Πρόεδρο του Τμήματος με τα ονόματα των προπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων που σημείωσαν τις απαιτούμενες επιδόσεις, καθώς και τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων με τα ονόματα των μεταπτυχιακών φοιτητών που σημείωσαν τις αντίστοιχες επιδόσεις. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού, έπειτα από την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, ενημερώνουν την ΕΑΕΕ, ώστε να δοθούν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά από την ΕΑΕΕ στους φοιτητές, με βάση διαδικασία που θα συμφωνηθεί.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News