Διεθνή

Insurance Europe: Η IDD λειτουργεί καλά επικεντρωμένη στον καταναλωτή

Nα παραμείνει η Οδηγία IDD ευέλικτη και επικεντρωμένη στον καταναλωτή ζητά η Insurance Europe στο υπόμνημα που κατέθεσε, ενόψει της δημοσίευσης της επόμενης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

Όπως τονίζεται, η IDD λειτουργεί καλά, συνολικά, και έχει επιτύχει την αύξηση της προστασίας των καταναλωτών, μέσω ισχυρών και αποτελεσματικών κανόνων συμπεριφοράς κατά την πώληση όλων των ασφαλιστικών προϊόντων. Η ελάχιστη εναρμόνιση και η προσέγγιση βάσει αρχών που υιοθετείται στην Οδηγία επιτρέπει την ενδεδειγμένη εφαρμογή των κανόνων σε εθνικό επίπεδο και λαμβάνει υπόψη τη δομή της τοπικής αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Στο υπόμνημα η Insurance Europe κάνει ορισμένα σχόλια σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της IDD, τα οποία, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας κατά τα άλλα ισχυρής νομοθεσίας:

  • Η IDD είναι μια νομοθεσία που εστιάζει στον καταναλωτή. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της σε άλλα πεδία, όπως η αντασφάλιση, οι συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή οι εμπορικές συμβάσεις, είναι υπερβολικά επαχθής και περιττή. Για την εφαρμογή των κανόνων με αναλογικό τρόπο, απαιτούνται λιγότερες απαιτήσεις για τους πελάτες που χρειάζονται λιγότερη προστασία.
  • Η IDD πρέπει να γίνει πιο φιλική προς την ψηφιακή τεχνολογία και να είναι τεχνολογικά ουδέτερη, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η καινοτομία όσο και ο ανταγωνισμός, και να διευκολύνεται η ψηφιακή επικοινωνία για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Για παράδειγμα, οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν εξ ορισμού την τεκμηρίωση σε χαρτί, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους ασφαλιστές να ανταποκριθούν στις ολοένα και περισσότερο ψηφιακές προσδοκίες των καταναλωτών.
  • Η εφαρμογή των νέων κανόνων της IDD για τη βιωσιμότητα, καθώς και οι νέες απαιτήσεις της ΕΕ για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τη βιωσιμότητα, αποτέλεσαν ιδιαίτερη πρόκληση για τον κλάδο. Οι δυσκολίες αυτές επιτείνονται από τους διαφορετικούς ορισμούς και τις προθεσμίες που έχουν θέσει οι νομοθέτες της ΕΕ καθώς και την περιορισμένη πρόσβαση σε δεδομένα, η οποία εμποδίζει τους ασφαλιστές να προσφέρουν βιώσιμα προϊόντα. Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι πλήρεις επιπτώσεις, είναι ήδη σαφές ότι η ορολογία που χρησιμοποιείται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τους καταναλωτές, τονίζει η Insurance Europe.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας