Εταιρείες

Interamerican: Πρότυπο εταιρικό Δίκτυο Πωλήσεων ο στόχος για το 2018

Στη βιώσιμη ανάπτυξη του αποκλειστικής συνεργασίας εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων (Agency) είναι προσηλωμένη, με σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης που υλοποιείται κατά την τελευταία τριετία, η Interamerican.

Σε μια ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο για τη διαμεσολάβηση και με το Δίκτυο Agency να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο συνεισφοράς στα παραγωγικά αποτελέσματα της εταιρείας –πέρυσι απέδωσε το 38% των συνολικών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, περί τα 132 εκατ. ευρώ– η Interamerican υποστηρίζει σταθερά την υλοποίηση του σχεδίου ενδυνάμωσης του εταιρικού Δικτύου με:

  • τη μετεξέλιξη του επαγγελματικού ρόλου των συνεργατών της σε συμβούλους
  • την εισαγωγή της προωθημένης ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητα της εργασίας τους και την ευθυγράμμιση των πωλήσεων με τον απόλυτο ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας
  • την ενσωμάτωση νέας γενιάς συνεργατών, δεδομένων δεξιοτήτων, με σπουδές και προοπτική καριέρας.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης, κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους τα γραφεία πωλήσεων του Δικτύου Agency έχουν, ήδη, στελεχωθεί με 150 νέους συνεργάτες – ασφαλιστικούς συμβούλους, από τους οποίους οι 90 προέρχονται από οργανική ανάπτυξη. Πρόκειται για νεοεισερχομένους στο επάγγελμα, μετά από εκπαίδευση και πιστοποίηση των γνώσεών τους βάσει των διαδικασιών αδειοδότησης για την άσκηση του επαγγέλματος.

Στη δύναμη του Δικτύου, εξάλλου, έχουν προστεθεί και 13 επαγγελματίες από τον χώρο των πρακτόρων και μεσιτών και 47 επαγγελματίες προερχόμενοι από εταιρικά δίκτυα της αγοράς, που επέλεξαν μια νέα σχέση αποκλειστικής συνεργασίας.

Στόχος της εταιρείας είναι να διαθέτει έως το 2020 μια γραμμή 800 υψηλής παραγωγικότητας συνεργατών, στο σύνολο των τριπλάσιων περίπου κωδικών που διατηρεί.

Στα κριτήρια για την επίτευξη των ελαχίστων ορίων βιωσιμότητας ειδικότερα των νέων συνεργατών, η Interamerican συνεχίζει να τους ενθαρρύνει με παραμέτρους – όρια στο συνολικό ποσόν των πιστωθεισών αμοιβών, από την έναρξη των εργασιών με το άνοιγμα κωδικού. Η εταιρεία προσβλέπει, έως το τέλος του 2018, στην ένταξη 300 νέων συνεργατών.

«Στο ασφαλιστικό περιβάλλον συντελούνται μεγάλες αλλαγές, που αποτελούν πρόκληση για το παρόν και το μέλλον του ασφαλιστικού συμβούλου. Οι σύγχρονες πρακτικές στη διαμεσολάβηση κατευθύνονται από την εισβολή της ψηφιακής τεχνολογίας, την αύξηση των γνώσεων και απαιτήσεων των πελατών και τις νέες συνθήκες σε κανονιστικό επίπεδο (IDD, GDPR, φορολογικό πλαίσιο κ.λπ.). Για την Interamerican, η βελτιστοποίηση της κατάρτισης, η αφομοίωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων στην καθημερινότητα της ασφαλιστικής εργασίας, η ικανοποίηση του πελάτη στο επίκεντρο, η αντίληψη και τα καλά αντανακλαστικά των συνεργατών για τις εξελίξεις στην οικονομία και το κοινωνικό περιβάλλον, αποτελούν βάση για τον αναπροσδιορισμό του ρόλου τους. Στην εταιρεία, υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο αυτή τη μετάβαση, ώστε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω την παραγωγικότητα του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων, σε  ευθυγράμμιση με τη νέα εποχή και τον μετασχηματισμό της Interamerican» τονίζει ο Τάσος Ηλιακόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing.

Ο επικεφαλής των πωλήσεων της εταιρείας υπογραμμίζει πως η ποιοτική αναβάθμιση των συνεργατών του Δικτύου Agency είναι προϋπόθεση για την υποστήριξη των σημαντικών πλεονεκτημάτων της Interamerican, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σημερινής αγοράς και τα οποία συνίστανται σε:

  • επικαιροποιημένες ασφαλιστικές λύσεις, με μοχλό την καινοτομία
  • πολλαπλότητα υπηρεσιών, με επιπλέον παροχές στην περιφέρεια των προϊόντων, σε σύνθεση (δημιουργία οικοσυστημάτων)
  • υψηλή αξιοπιστία και φερεγγυότητα, στη βάση της οικονομικής ισχύος – της σταθερής κερδοφορίας και της προοπτικής της εταιρείας
  • βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους για τον πελάτη, που θέλει ασφάλιση εφικτή σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητές του, με ευελιξία επιλογής και ουσιαστικές καλύψεις.

«Αυτά τα χαρακτηριστικά της Interamerican αποτελούν και στοιχεία προσέλκυσης νέων συνεργατών στο εταιρικό Δίκτυο Πωλήσεων, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον επαγγελματικής εξέλιξης», επισημαίνει ο κ. Ηλιακόπουλος.

 Συνεχής η εκπαίδευση των συνεργατών

Η εταιρεία υλοποιεί, ταυτόχρονα, ένα πυκνό πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης που κατά το πρώτο πεντάμηνο περιέλαβε 32 επιμέρους προγράμματα και 4.100 συμμετοχές σε ένα μεγάλο θεματικό εύρος, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες όλων των ομάδων του Δικτύου. Η εκπαίδευση αφορά σε πιστοποιήσεις, επαναπιστοποίηση γνώσεων, στην παραγωγικότητα, την πώληση και τη διαρκή υποστήριξη της σχέσης με τον πελάτη. Ως προς το τελευταίο, έχουν εισαχθεί εκπαιδευτικές καινοτομίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα LIMRA Pacesetter, που εμπλουτίστηκε με coaching και mentoring χαρακτηριστικά.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας