Εταιρείες

Interamerican: Ολοκληρώθηκε η Συγχώνευση Εταιρειών

Ολοκλήρωση Συγχώνευσης των Εταιρειών «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε» και «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η «Ιντεραμέρικαν Ζωής», μέλος του Ομίλου Achmea, ενός κορυφαίου διεθνούς ασφαλιστικού Ομίλου με έδρα την Ολλανδία, ανακοίνωσε τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρείας «Ιντεραμέρικαν Ζημιών».

Η συγχώνευση αυτή αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο Εταιρειών Ιντεραμέρικαν, καθώς έρχεται να κάνει πράξη τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου για απλοποίηση και βελτιστοποίηση  των δομών και διαδικασιών, με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών της.

Συνεπεία της συγχώνευσης, η επωνυμία της «Ιντεραμέρικαν Ζωής» άλλαξε σε «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρία», διατηρώντας τα ίδια φορολογικά στοιχεία και συνιστά πλέον μία ασφαλιστική εταιρεία η οποία παρέχει σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα σε όλους τους κλάδους Ασφαλίσεων και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Με τη νέα εταιρική ταυτότητα, η «Ιντεραμέρικαν Ελληνική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» διατηρεί την απρόσκοπτη συνέχεια και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την υπεύθυνη επιχειρηματική στάση και την ηγετική θέση του Ομίλου Ιντεραμέρικαν στην ασφαλιστική αγορά.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας