Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 1.086.037 συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διενήργησε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών σε ισχύ την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι ο σκοπός της έρευνας είναι η παρακολούθηση του πλήθους των ασφαλισμένων κατοικιών ανά τρίμηνο ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της τάσης και κατανόησης της επίπτωσης των όποιων προωθητικών ενεργειών, για την κάλυψη του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας. Τα συγκριτικά αποτελέσματα της έρευνας, θα επιτρέψουν στο μέλλον τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι φυσικών καταστροφών.

Η έρευνα της ΕΑΕΕ συγκέντρωσε στοιχεία για 1.086.037 συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 30η Σεπτεμβρίου 2023. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών της χώρας ανέρχεται σε 17%.

Σημειώνεται ότι η παρούσα έρευνα του Σεπτεμβρίου 2023 θεωρείται πληρέστερη και ακριβέστερη της αντίστοιχης του Ιουνίου 2023, καθώς σε αυτήν καταγράφηκαν ξεχωριστά τα συμβόλαια που παρέχουν την κάλυψη της πυρκαγιάς χωρίς τις καλύψεις καιρικών φαινομένων ή / και σεισμού (περιλαμβάνεται η δασική πυρκαγιά).

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

 • Πλήθος συμβολαίων κατοικίας: 1.086.037
 • Ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης χώρας: 17,0%
 • Από τις ασφαλισμένες κατοικίες:
  • Ασφαλισμένες για σεισμό: 794.723 (80,8%)
  • Ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα: 651.818 (66,3%)
  • Με κάλυψη κτιρίου: 983.361 (90,5%)
  • Με κάλυψη μόνο περιεχομένου: 102.676 (9,5%)
  • Ενυπόθηκο ενδιαφέρον για όσες έχουν κάλυψη κτιρίου: 613.471 (62,4%)
  • Εντοπιζόμενες στην Αττική: 504.097 (46,4%).

Δείτε το infographic της έρευνας:

ΕΑΕΕ: Στο 17% η ασφαλιστική κάλυψη κατοικιών της χώρας

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα ευρήματα της έρευνας εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News