Interamerican: Λειτουργική κερδοφορία προ φόρων €27,9 εκατ. το 2017

2562
Interamerican Hargas Kantoros Hliakopoulos
  • Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €347,2 εκατ., αυξημένα κατά 5,4% έναντι του 2016

  • Υψηλή Φερεγγυότητα των εταιρειών Ζωής (185%) και Γενικών Ασφαλίσεων (173%)

«Το 2017 ήταν η καλύτερη χρονιά από πλευράς κερδοφορίας, τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο Δ/νων Σύμβουλος της Interamerican, κ. Γιάννης Καντώρος, παρουσιάζοντας στις 12 Απριλίου, σε συνέντευξη Τύπου, τα οικονομικά αποτελέσματα της παρελθούσας χρονιάς και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Ομίλου, που κινείται σε σταθερή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, αντίθετα στο “ρεύμα” της οικονομικής κρίσης.

Όπως επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματά της κατά την εξαετία 2012-2017, η Interamerican παρουσιάζει Επαναλαμβανόμενα Κέρδη προ φόρων, τα οποία έχουν ως εξής: 2012: €15 εκατ., 2013: €25,8 εκατ., 2014: 26,2 εκατ., 2015: 25,8 εκατ., 2016: 18,7 εκατ., 2017: 27,9 εκατ.

Μάλιστα, όπως τονίστηκε από τον κ. Καντώρο, η σταθερή κερδοφορία της Εταιρείας προέρχεται, κυρίως, από λειτουργικά αποτελέσματα και όχι από επενδύσεις, γεγονός που αποτελεί εφαλτήριο βιώσιμης ανάπτυξης.

Interamerican: Λειτουργική κερδοφορία προ φόρων €27,9 εκατ. το 2017

Υψηλή λειτουργική κερδοφορία και υψηλή φερεγγυότητα

Αυξημένα κατά 49,2% ήταν τα επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά) κέρδη, προ φόρων, της Εταιρείας το 2017, φτάνοντας τα €27,9 εκατ., έναντι €18,7 εκατ. κατά το 2016. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €31 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή του αποθέματος Ζωής και Υγείας του ελέγχου κεφαλαιακής επάρκειας (LAT), λόγω των υψηλότερων επιτοκίων κατά το έτος.

Ταυτόχρονα, οι τρεις εταιρείες του Ομίλου ξεπέρασαν τον εσωτερικό στόχο φερεγγυότητας 120% (κατά Solvency II), φθάνοντας η εταιρεία Ζωής στο 185%, η εταιρεία Γενικών στο 173% και η εταιρεία Βοήθειας στο 124%.

Αύξηση 5,4% της παραγωγής ασφαλίστρων

Σε αντιδιαστολή με την οριακή ανάπτυξη που σημείωσε συνολικά η ασφαλιστική αγορά κατά το 2017, η Interamerican πέτυχε αύξηση σε όλες τις προϊοντικές γραμμές της, με τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €347,2 εκατ., έναντι €329,3 εκατ. κατά το 2016 (αύξηση 5,4%). Ειδικότερα, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των γενικών ασφαλίσεων ανήλθαν στα €187,3 εκατ. (αύξηση 0,7% έναντι του 2016), των ασφαλίσεων υγείας στα €88,6 εκατ. (αύξηση 5,1%) και των ασφαλίσεων ζωής στα €71,3 εκατ. (αύξηση 21,1%). Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας έχει, επίσης, αυξηθεί σημαντικά και εκτιμάται σε 12% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και σε 5,9% στις ασφαλίσεις ζωής, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΑΕΕ.

Βελτιωμένος είναι και ο δείκτης ζημιών (loss ratio) της Interamerican, τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όπου έφθασε στο 42% από 50% κατά το 2016, λόγω αποτελεσματικής διαχείρισης ζημιών, παραμετρικής τιμολόγησης και underwriting, όσο και στις ασφαλίσεις υγείας, με 68% έναντι 73% κατά το 2016, κυρίως λόγω λιγότερων αποζημιώσεων για σοβαρές ασθένειες.

€213,8 εκατ. σε πληρωμές και αποζημιώσεις

Η εστίαση της εταιρείας στον πελάτη υπογραμμίστηκε πέρυσι από πληρωμές και αποζημιώσεις που έφθασαν στα €213,8 εκατ., με καλύτερο χρόνο απόδοσης εξαιτίας της απλοποίησης διαδικασιών και της καθετοποίησης, ενώ το ποσοστό παραπόνων θεωρείται αμελητέο (ενδεικτικά: 1 παράπονο ανά 1.255 περιπτώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου). Οι καταβολές ποσών, σε συνδυασμό με το πλήθος περιστατικών (439.844) που διαχειρίστηκε η Interamerican με την οδική και άμεση ιατρική βοήθεια, μεταφράζονται σε 2,3 χιλιάδες πελάτες να εξυπηρετούνται καθημερινά, κατά μέσο όρο.

Εξαιρετικός ο βαθμός εμπιστοσύνης

Η σχεδόν απόλυτη αναγνωρισιμότητα των brands Interamerican (98%) και Anytime (97%), η ικανοποίηση των πελατών (88% και 90% αντιστοίχως) και η υψηλή διατηρησιμότητα στις ασφαλίσεις υγείας και αυτοκινήτου καταδεικνύουν εξαιρετικό βαθμό εμπιστοσύνης και προτίμησης για την εταιρεία. Παρά την κρίση, κατά το 2017 η Interamerican διατήρησε τη βάση του πελατολογίου της και βελτίωσε σημαντικά τον σύνθετο δείκτη ΝPS (62), που παρακολουθεί συστηματικά από το 2014 με online έρευνα αγοράς σε πελάτες οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί, διατηρώντας συνεχώς επίκαιρη την εικόνα ικανοποίησης, πιστότητας και διάθεσης σύστασης της εταιρείας σε τρίτους.

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Όπως τόνισε κατά τη συνέντευξη Τύπου ο κ. Γιάννης Καντώρος, η Interamerican έχει εισέλθει σε μια φάση δυναμικού μετασχηματισμού για τη δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής, με προσαρμογή στις μεγάλες μεταβολές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

«Αιχμή» του μετασχηματισμού αποτελούν η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η απόλυτη ψηφιοποίηση, η εισαγωγή της καινοτομίας σε κάθε λειτουργική και προϊοντική γραμμή, η ανάπτυξη όλων των δικτύων διανομής και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.

«Ανταποκρινόμαστε με  αποφασιστικότητα στις προκλήσεις της νέας εποχής, πρωτοπορώντας σε κάθε τομέα και αλλάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο. Θωρακίζουμε την αξιοπιστία της Interamerican και εστιάζουμε στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν ασφαλιστικά τους πολίτες σήμερα: την υγεία, τη σύνταξη, την περιουσία, με σκοπό να συμβάλλουμε σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ενισχύουμε την εταιρική θέση και ανοίγουμε τον ορίζοντα με επενδύσεις στην υγεία, την καινοτομία και σε ανθρώπινους πόρους, δημιουργώντας μια διαφορετική εταιρεία», υπογράμμισε ο κ. Καντώρος, αναφερόμενος και στη μοναδικότητα της Interamerican στον τομέα της υγείας, με παροχή υπηρεσιών από ιδιόκτητες υποδομές, που επιτρέπουν έλεγχο του κόστους υγείας και καλύτερη φροντίδα για τον πελάτη.

interamerican stratigikes

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία λειτούργησε πέρυσι και δεύτερο πολυϊατρείο MEDIFIRST στην Αθήνα (βόρεια προάστια), που αποτελεί επένδυση της τάξεως των €2,5 εκατ. Όπως επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος, στον σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία και άλλων μονάδων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, σε περιοχές ικανοποιητικής πελατειακής βάσης για την εταιρεία στην ασφάλιση υγείας. Αναπτυξιακού χαρακτήρα επένδυση ήταν και η εξαγωγή του επιτυχημένου μοντέλου της Anytime στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιήθηκε πέρυσι κατά το β’ εξάμηνο.

Η Interamerican, ακολουθώντας σταθερά πολιτική διανομής με κάθε τρόπο που θα ήθελε να αγοράσει ο πελάτης, ενισχύει την ανάπτυξη όλων των δικτύων της, εξελίσσοντας τους συνεργάτες του εταιρικού δικτύου Agency από πωλητές σε συμβούλους, κερδίζοντας προτίμηση και πιο ισορροπημένο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο από το δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτόρων και μεσιτών και ανασχεδιάζοντας την Anytime, με γνώμονα μια μοναδική ψηφιακή εμπειρία για τον πελάτη και τις καινοτόμες εφαρμογές τηλεματικής, που αλλάζουν την ασφάλιση αυτοκινήτου. Πέρυσι, η κατανομή της παραγωγής των δικτύων ήταν: 38% από το εταιρικό Agency, 32% από το πρακτορειακό, 20% από τις απευθείας και Anytime πωλήσεις και 10% από λοιπά δίκτυα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία συνδέει άρρηκτα τη βιώσιμη ανάπτυξή της με την εταιρική υπευθυνότητα, ως πρωτοπόρος στην ασφαλιστική αγορά στη στρατηγικά οργανωμένη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το κοινωνικό προϊόν που η Interamerican απέδωσε κατά το 2017, έφθασε στα €173,6 εκατ.

Προηγούμενο άρθροΞανά στις 25/4 το webinar του IFAAcademy για τον σύγχρονο Insurable Risk Manager
Επόμενο άρθροΝΝ Hellas: Και πιθανό και δυνατό