Διεθνή

#InsuranceMatters: ο ασφαλιστικός κλάδος θέτει 4 προτεραιότητες για την ΕΕ

4 προτεραιότητες για μια πιο ευημερούσα, ανθεκτική και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε η Insurance Europe, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να μειώσουν τα κενά προστασίας, να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή, να αυξήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση στη νομοθεσία.

Στο manifesto της –#InsuranceMatters– που δημοσιεύθηκε σήμερα, 11 Ιουλίου, η Insurance Europe διατυπώνει συστάσεις που θα επιτρέψουν στον ασφαλιστικό κλάδο να ενισχύσει τη συμβολή του στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Οι 4 προτεραιότητες που έθεσε η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων είναι οι εξής:

1η Προτεραιότητα: Αντιμετώπιση των κενών προστασίας

Η μείωση των κενών προστασίας όσον αφορά το κλίμα, τις συντάξεις, την υγεία και τον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ευημερίας των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης.

2η Προτεραιότητα: Κλιματική αλλαγή (μετριασμός και προσαρμογή)

Συνεχής εστίαση στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μαζί με συγκεκριμένες δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Προτεραιότητα 3: Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ

Αύξηση των επενδύσεων των ιδιωτών, μεταξύ άλλων μέσω ασφαλιστικών αποταμιεύσεων και συνταξιοδοτικών προϊόντων, και διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Προτεραιότητα 4: Νέα προσέγγιση των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ

Ζητούνται κανονιστικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν και δεν καταπνίγουν την καινοτομία, την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την ψηφιοποίηση.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο ασφαλιστικός κλάδος διατυπώνει στο μανιφέστο του διάφορες προτάσεις. Μεταξύ άλλων, καλεί την ΕΕ:

  • να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους και την ανάγκη για ασφάλιση, αποταμίευση και επενδύσεις,
  • να επιταχύνει τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα –για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας αυστηρούς και εκτεταμένους ελέγχους για τη χρήση γης και τους οικοδομικούς κανονισμούς,
  • να διευκολύνει τους καταναλωτές να επενδύουν σε συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προϊόντα και τους ασφαλιστές να επενδύουν σε επιχειρήσεις της ΕΕ,
  • να εγκαινιάσει ένα «Κέντρο Ασφαλιστικής Εμπειρογνωμοσύνης» (“Insurance Expertise Centre”) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα διασφαλίζει ότι η χάραξη πολιτικής υποστηρίζει και δεν θέτει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της ασφάλισης,
  • να υλοποιήσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του φόρτου υποβολής εκθέσεων κατά 25% και να διασφαλίσει ότι οι νέες ρυθμίσεις θα είναι αποτελεσματικές, αποδοτικές και θα εισάγονται μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκαίες.

Η Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe, κα Michaela Koller, δήλωσε σχετικά: «Ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος παρέχει προστασία στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και αποτελεί σημαντικό επενδυτή για την οικονομία. Ο κλάδος έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις προκλήσεις της εποχής μας: από την κλιματική αλλαγή έως την υγεία και τη γήρανση του πληθυσμού. Συνεργαζόμενοι με τους νέους ηγέτες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί είναι κατάλληλοι για τον σκοπό τους, ώστε ο κλάδος μας να μπορεί να συνεισφέρει ακόμη περισσότερα. Μια ακμάζουσα ασφαλιστική βιομηχανία είναι σημαντική για την Ευρώπη, για τους ανθρώπους, για την ανταγωνιστικότητα, για την ανάπτυξη και για το μέλλον μας».

Το μανιφέστο, το οποίο δημοσιεύθηκε μία εβδομάδα πριν από την πρώτη συνεδρίαση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, συμπληρώνει την πρόσφατη θέση της Insurance Europe σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών (δείτε σχετικά εδώ).


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας