Εκπαίδευση

Insurance Management Program από το ΕΚΠΑ

Τα Executive Programs του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διαπιστώνοντας τις ανάγκες για διαρκή και ποιοτική εκπαίδευση στελεχών που έχουν προκύψει λόγω νομοθετικών, χρηματοοικονομικών, τεχνολογικών και άλλων εξελίξεων, ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών «Insurance Management Program».

Το «Insurance Management Program» (http://www.executive-programs.econ.uoa.gr/insurance_management_program/), αφορά ασφαλιστικές εταιρείες που επιθυμούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα στελέχη τους, με απώτερο σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Executive Programs του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν τη δυνατότητα, διατηρώντας τη βασική δομή του προγράμματος, να προσδώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένες ενότητες της θεματολογίας. Το πρόγραμμα δηλαδή προσφέρεται και «In HouseTailor Made», προσαρμόζοντάς το αναλόγως με το εργασιακό αντικείμενο των συμμετεχόντων και πάντα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθούν απολύτως οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη σημαντικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας και επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην παροχή γνώσεων και μεθοδολογίας, σε κλάδους όπως ο ασφαλιστικός, με περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας