Ευκαιρίες καριέρας: Η Ορίζων αναζητά Επιθεωρητή Πωλήσεων

1017
ORIZON

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, στα πλαίσια ανάπτυξής της, αναζητά στέλεχος από τον χώρο της Ασφαλιστικής Αγοράς με σκοπό την κάλυψη της θέσης του διοικητικού Επιθεωρητή Πωλήσεων, στα κεντρικά της γραφεία.

Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:
 • Ηλικία έως 45 ετών.
 •  Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση.
 • Ικανότητα εκτέλεσης και διαχείρισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης παραγωγής σε υγιείς βάσεις, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας.
 • Καλή γνώση MS Office.
Χαρακτηριστικά  υποψηφίου:
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Αναλυτική σκέψη
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες

Η Εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus κ.λπ.), ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, σε μια ορθολογικά αναπτυσσόμενη και υγιή  επιχείρηση.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας,

 • με e-mail στο public-[email protected]
 • με fax στο +30 210 3225540
 • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αμαλίας 26Α , 105 57, Αθήνα Υπόψη: Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
 • Χρησιμοποιώντας την δικτυακή φόρμα επικοινωνίας της Εταιρείας.
Προηγούμενο άρθροInsurance Management Program από το ΕΚΠΑ
Επόμενο άρθροΕθνική Ασφαλιστική: Συνεχίζει δυναμικά και στο Α’ τρίμηνο του 2018