Διεθνή

Insurance Europe και 7 ακόμη ενώσεις αντιδρούν στην απαγόρευση της προμήθειας

Η απαγόρευση της προμήθειας σε ολόκληρη την ΕΕ θα περιόριζε χωρίς λόγο την πρόσβαση των καταναλωτών σε χρηματοοικονομικές συμβουλές, υποστηρίζει η Insurance Europe και 7 ακόμα ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ειδικότερα, οι Insurance Europe, European Fund and Asset Management Association, European Association of Cooperative Banks, European Structured Investment Products Association, European Banking Federation, European Association of Public Banks και European Savings & Retail Banking Group απέστειλαν από κοινού επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τονίσουν τον αντίκτυπο μιας πανευρωπαϊκής απαγόρευσης της προμήθειας. Όπως επισημαίνουν, η απαγόρευση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους καταναλωτές στις χώρες με μοντέλο που βασίζεται στην προμήθεια και να υπονομεύσει σοβαρά τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τους Ιδιώτες Επενδυτές (Retail Investment Strategy – RIS).

Αντίθετα, προσθέτουν, εάν διαβαθμιστεί σωστά, η RIS αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την προώθηση μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπου οι καταναλωτές μπορούν να επενδύουν με εμπιστοσύνη και να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών.

Για την επίτευξη των στόχων της RIS, οι 8 ενώσεις θεωρούν ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η αξία που προσφέρουν οι επαγγελματικές συμβουλές στους καταναλωτές. Οι συμβουλές αυτές επιτρέπουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις, να σχεδιάζουν το μέλλον τους και να ικανοποιούν τις προτιμήσεις τους για βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση της προμήθειας, η οποία θα περιόριζε την πρόσβαση των καταναλωτών σε συμβουλές, θεωρούν ότι θα διατάρασσε την αγορά εις βάρος των καταναλωτών.

Όπως τονίζουν, κάθε επαγγελματική υπηρεσία και συμβουλή έχει κάποιο κόστος, το κόστος, όμως, της μη πρόσβασης σε συμβουλές, όταν χρειάζεται, θα ήταν εξαιρετικά υψηλό για τους καταναλωτές. Ορισμένοι μπορεί να στραφούν σε άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να εκτεθούν περισσότερο σε απάτες ή επενδύσεις υψηλού ρίσκου, ενώ άλλοι είναι πιθανό να μην επενδύσουν καθόλου, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο προετοιμασμένοι κατά τη συνταξιοδότηση.

Παράλληλα, μια απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ δεν θα σεβόταν την ποικιλομορφία της αγοράς όσον αφορά τα συστήματα διανομής, τις προτιμήσεις των πελατών και την εποπτική κουλτούρα. Επιπλέον, προσθέτουν ότι η Οδηγία IDD εισήγαγε ισχυρές διασφαλίσεις κατά της σύγκρουσης συμφερόντων και της κακής πώλησης, και τα κράτη μέλη έχουν προσθέσει ειδικές εθνικές διατάξεις, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Συνεπώς, η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην οδηγία IDD πρέπει να διατηρηθεί.

Η RIS θα πρέπει να επικεντρωθεί στο τι είναι πραγματικά χρήσιμο και αναγκαίο ώστε ο καταναλωτής να έχει μια απλή και εύληπτη εμπειρία, δηλαδή, να καταστήσει τις γνωστοποιήσεις πιο φιλικές προς τον καταναλωτή και κατάλληλες για την ψηφιακή εποχή και να προωθήσει την αναγκαία χρηματοοικονομική και ασφαλιστική εκπαίδευση.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας