Διεθνή

Αστική Ευθύνη Προϊόντων & ΑΙ: Τι απαντά η Insurance Europe στις αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Insurance Europe θεωρεί ότι οι αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νομοθετικό πλαίσιο περί ευθύνης θα μπορούσαν να αυξήσουν τη νομική ασάφεια, να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα της ασφαλιστικής κάλυψης και να την κάνουν λιγότερο προσιτή οικονομικά.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων δημοσίευσε τις απόψεις της σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (Product Liability Directive – PLD), καθώς και για την πρόταση οδηγίας περί ευθύνης όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη [Artificial Intelligence (AI) Liability Directive].

Όπως επισημαίνει σχετικά, ο ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ευθυγραμμίσει το νομοθετικό πλαίσιο για την ευθύνη προϊόντων με τις συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι προτάσεις αυτές είναι πιθανό να μην συμβάλουν στον επιδιωκόμενο στόχο, που είναι η αύξηση της ψυχικής ηρεμίας των καταναλωτών.

Για να συνεχίσουν οι ασφαλιστές να παρέχουν την προστασία και την κάλυψη που χρειάζονται και αναμένουν οι ασφαλισμένοι τους, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στις προτάσεις της Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα, οι ασφαλιστές ζητούν αύξηση της ασφάλειας δικαίου και αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής και ορισμένων άλλων εννοιών και ορισμών. Από την άποψη αυτή, θεωρούν σημαντικό να αποφευχθούν περιττές αλλαγές, καθώς και επικαλύψεις με τους υφιστάμενους κανόνες και κανονισμούς.

Ο ασφαλιστικός κλάδος φοβάται ότι θα επιβαρυνθεί κατά τρόπο δυσανάλογο, ενώ παράλληλα δεν θα αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών. Αυτό όχι μόνο θα αυξήσει τις δικαστικές διαμάχες, αλλά είναι επίσης πιθανό να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα της ασφαλιστικής κάλυψης και να την κάνει μη προσιτή οικονομικά.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας