Η Sofos Insurance Αgency συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της και στην Κρήτη, την οποία θεωρεί κομβικό σημείο για την περαιτέρω ενίσχυσή της στην ευρύτερη περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας. Η νέα Περιφερειακή Διεύθυνση, στο Γιόφυρο του Ηρακλείου, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την ανθρωποκεντρική στάση της Εταιρείας, αλλά και την επιθυμία της να στέκεται δίπλα στους συνεργάτες της, όπου και αν αυτοί δραστηριοποιούνται. Στόχος της είναι η μακροχρόνια παρουσία στο νησί της Κρήτης με στελέχη ικανά και έμπιστα, τα οποία ακολουθούν τη φιλοσοφία της και ανταποκρίνονται στα αιτήματα των συνεργατών.
Ο νέος Περιφερειακός Δ/ντής, κ. Κων/νος Καμπακλής, απαντά στα ερωτήματά μας σχετικά με τον ρόλο του στη Sofos Insurance Αgency και τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία υποστηρίζει τους συνεργάτες της και εν μέσω πανδημίας. Αναφερόμενος στο πώς θα βελτιωθεί η απήχηση του έργου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αναπτύσσει το… δέον γενέσθαι και μας προϊδεάζει έτσι για το πώς σχεδιάζει να επιτύχει την ανάπτυξη της Sofos Insurance Αgency στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου.

Η Sofos Insurance Αgency επεκτείνεται στην Κρήτη
Κωνσταντίνος Καμπακλής, Περιφερειακός Δ/ντής Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της Sofos Insurance Agency

| Συνέντευξη στη Σούλα Κορμά |

Κύριε Καμπακλή, πείτε μας λίγα λόγια για το ξεκίνημα και τη μέχρι τώρα πορεία σας ως ασφαλιστικό στέλεχος.

Κ.Κ.: Δραστηριοποιούμαι στην ασφαλιστική αγορά από το 1993, όταν ξεκίνησα να εργάζομαι ως ασφαλιστικός σύμβουλος για τη Scoplife, και μέχρι το 2001 πέρασα όλες τις βαθμίδες μέχρι τη θέση του assistant agency manager. Στη συνέχεια, από τον Ιούλιο του 2001 και μέχρι το 2013, εντάχθηκα στο δυναμικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης & Ρόδου της ασφαλιστικής εταιρείας Διεθνής Ένωση, ως Υπεύθυνος Λοιπών Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων. Τον Νοέμβριο του 2014 ανέλαβα αρχικά τη θέση του Επιθεωρητή Πωλήσεων και στη συνέχεια του Προϊσταμένου Πωλήσεων Νησιωτικής Ελλάδας για την Interlife, όπου παρέμεινα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Τον Οκτώβριο 2020 συμφώνησα με τη Sofos Insurance Agency και μου ανατέθηκε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πωλήσεων Κρήτης & Νήσων Αιγαίου.

Πείτε μας περισσότερα για τη “γνωριμία” σας με τη Sofos Insurance Agency, αλλά και για την Περιφερειακή Διεύθυνση της οποίας ηγείστε.

Η Sofos Insurance Αgency επεκτείνεται στην Κρήτη
Ο εσωτερικός χώρος από το γραφείο Πωλήσεων Αλικαρνασσού

Κ.Κ.: Όταν το 2001 μου ανατέθηκε η θέση του υπεύθυνου Λοιπών Γενικών Κλάδων Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης & Ρόδου, ο κ. Χρήστος Σοφός ήταν Τεχνικός Διευθυντής της Διεθνούς Ενώσεως. Στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων μου καθώς και της θέσης του κ. Σοφού συνεργαστήκαμε στενά και μου μετέφερε την πολύτιμη γνώση και εμπειρία του εκπαιδεύοντάς με στο ιδιαίτερο αυτό ασφαλιστικό αντικείμενο, κυρίως στην ανάληψη και διαχείριση ασφαλιστικού κινδύνου.
Το 2018, ενώ βρισκόμουν πλέον σε άλλη θέση, ο κ. Σοφός είχε ήδη αναπτύξει ιδιαίτερα τη Sofos Insurance Agency, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της λοιπής νησιωτικής Ελλάδας στην οποία δραστηριοποιούμουν, και έτσι συναντηθήκαμε ξανά.
Στα τέλη Οκτωβρίου 2020 συμφωνήσαμε να ενταχθώ στο δυναμικό της Sofos Insurance Agency ως Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων Κρήτης και Αιγαίου, αναλαμβάνοντας μία Περιφερειακή Διεύθυνση που διαθέτει 3 γραφεία στην περιφέρεια του Ηρακλείου Κρήτης και αποτελεί σημαντικό πυλώνα περαιτέρω ανάπτυξης για τη Sofos Insurance Agency. Το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης αποτελείται από 7 άτομα, που διαθέτουν συνεχώς αναπτυσσόμενη εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και διαμεσολάβησης.
Οι αρχές της Περιφερειακής Διεύθυνσης δεν θα μπορούσαν να είναι άλλες από αυτές που διέπουν τη Sofos Insurance Agency. Προσπαθούμε πάντα να υπάρχει οικογενειακό κλίμα και ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο με τους υπαλλήλους αλλά και με τους συνεργάτες και πελάτες μας, ώστε να αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργατικότητα.
Αδιαπραγμάτευτος γνώμονάς μας είναι ο επαγγελματισμός. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί μία υψηλού επιπέδου οργανωτική δομή με εξειδικευμένη μηχανογράφηση, ώστε η επαγγελματική υποστήριξη του συνεργάτη και των πελατών να είναι η κατάλληλη και να παρέχεται με αξιοπιστία, έγκαιρα και έγκυρα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη συνεργατών και πελατών.
Υποστηρίζουμε την εκπαίδευση και εξέλιξη των συνεργατών μας. Έχουμε πραγματικό ενδιαφέρον και σεβασμό για τους συνεργάτες μας και προσπαθούμε να θέσουμε στέρεες βάσεις στη συνεργασία μας, ώστε αυτή όχι μόνο να είναι σταθερή και υγιής, αλλά και να αποτελέσει και βάση περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών των συνεργατών μας.

Ζούμε έναν χρόνο τώρα σε συνθήκες πανδημίας. Πώς και πόσο έχει επηρεαστεί η ασφαλιστική δραστηριότητα και παραγωγή στην περιοχή σας;

Η Sofos Insurance Αgency επεκτείνεται στην Κρήτη
Το γραφείο Πωλήσεων Αλικαρνασσού

Κ.Κ.: Η πανδημία δημιούργησε συνθήκες πρωτόγνωρες για όλους μας και επηρέασε έντονα όλη την οικονομική ζωή και ασφαλώς και την ιδιωτική ασφάλιση. Ως γνωστόν, η οικονομική δραστηριότητα στην Κρήτη και ιδίως στη Νησιωτική Ελλάδα, όπου δραστηριοποιούμαι, κατά ένα μεγάλο μέρος συνδέεται με τον τουρισμό, είτε άμεσα σε τομείς όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα οχήματα, εποχιακά καταστήματα, εποχιακή εστίαση, είτε έμμεσα, μέσω ενδιάμεσων υπηρεσιών και επίδρασης του τουρισμού στο τοπικό εισόδημα. Επίσης, στις παραπάνω περιφέρειες, η καθημερινότητα και η οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων έχει σημαντικούς πυλώνες τον αγροτικό, τον κτηνοτροφικό και τον εμπορικό τομέα, που επηρεάστηκαν και ως προς τον όγκο συναλλαγών αλλά και ως προς τον τρόπο λειτουργίας και υποστηρικτών δραστηριοτήτων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να παρατηρηθεί μία πτώση στην κατανάλωση αλλά και τη ρευστότητα, που επηρεάζει άμεσα τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς εμφανίστηκε μία τάση περιορισμού του εύρους και του ύψους των καλύψεων, αλλαγές στους τρόπους πληρωμής και στις διάρκειες των ασφαλιστηρίων. Παράλληλα, όμως, εμφανίζονται και σημάδια εν δυνάμει ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τον Κλάδο Υγείας, ιδίως μετά τη συμπερίληψη της πανδημίας στις καλύψεις που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Γενικά μιλώντας, θεωρείτε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς μας έχουν στηρίξει τους συνεργάτες τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αυτήν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης; Εσείς τι άλλο έχετε να προτείνετε στις διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών;

Η Sofos Insurance Αgency επεκτείνεται στην Κρήτη

Κ.Κ.: Θεωρώ ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες προσπάθησαν να προσεγγίσουν τους συνεργάτες τους παρέχοντας εργαλεία υποστήριξης ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες αυτής της περιόδου και τους αναγκαστικούς περιορισμούς, ιδίως στις μετακινήσεις και στις κατ’ ιδίαν συναλλαγές. Επίσης, η τιμολογιακή πολιτική διαφοροποιήθηκε και προσαρμόστηκε, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να έχουν οικονομικά προνόμια.
Ακόμη, έχει παρατηρηθεί ότι στον Κλάδο Αυτοκινήτων διαμορφώθηκαν προγράμματα συμπληρωματικών καλύψεων με κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική, που είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση χαρτοφυλακίων αντί των ακυρώσεων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες επέδειξαν πολύ καλά αντανακλαστικά και προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Οι βελτιωτικές αλλαγές κανονισμών πωλήσεων έδωσαν στους διαμεσολαβητές εργαλεία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν, επαγγελματικά και οικονομικά, στις προκλήσεις της δύσκολης αυτής περιόδου. Οι οργανωτικές δομές, ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση του δικτύου πωλήσεων αλλά και των ασφαλισμένων που έχω άμεση επαφή, προσαρμόστηκαν γρήγορα, ώστε η εργασία των εταιρειών να συνεχίζει απρόσκοπτη.
Αν πρότεινα κάτι στις διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών θα ήταν να συνεχίσουν και να ενισχύσουν αυτές τις προσπάθειες, ώστε με τον εκσυγχρονισμό των δομών η κρίση να γίνει πέρασμα σε μία εποχή με καλύτερες καλύψεις και εξυπηρέτηση για τον καταναλωτή. Έτσι πιστεύω ότι η ασφαλιστική αγορά θα μπορέσει να ενισχυθεί και να λάβει τη θέση που της αρμόζει, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά κυρίως στην κοινωνία, παρέχοντας ταυτόχρονα και στους χιλιάδες διαμεσολαβητές τη δυνατότητα ανάκτησης αλλά και ανάπτυξης των πωλήσεών τους.

Η Sofos Insurance Agency, εν μέσω πανδημίας, τι είδους υποστήριξη και εξυπηρέτηση προσφέρει σε πελάτες και συνεργάτες;

Κ.Κ.: Όπως ανέφερα και παραπάνω, κύριος στόχος μας είναι η υποστήριξη των συνεργατών μας. Στοχεύουμε να μπορούν να εργάζονται, να παράγουν και να αναπτύσσονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η Sofos Insurance Agency, έχοντας δημιουργήσει και προ της πανδημίας στέρεες βάσεις και οργανωτικές δομές, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Προσάρμοσε άμεσα τη λειτουργία της σύμφωνα με τις επιταγές της κρίσης, συνέχισε την αδιάλειπτη λειτουργία της και οι προσφερόμενες υπηρεσίες διατηρήθηκαν στο ίδιο υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που υπήρχε και πριν την πανδημία, καθώς η δομή και η μηχανογραφική οργάνωση υπήρχαν ήδη και συνέχισαν να λειτουργούν και στα νέα δεδομένα.
Το Sofos Portal συνέχισε να συνδυάζεται με την άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση, καθώς προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίλυση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες μας. Προσπαθούμε οι συνεργάτες μας να μπορούν να καλύψουν καταναλωτικές ανάγκες πελατών παρέχοντας αυξημένες πωλησιακές δυνατότητες, μέσω προσφοράς πληθώρας επιλογών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Η εξυπηρέτηση των πελατών συνέχισε απρόσκοπτη, είτε μέσω των συνεργατών και των εργαλείων που τους παρέχουμε είτε με ίδια επικοινωνία με τα τμήματα της εταιρείας.
Επίσης, η Sofos Insurance Agency στις νέες συνθήκες της πανδημίας συνέχισε να δίνει έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του δικτύου συνεργατών σε προϊόντα, οργανώνοντας η ίδια αλλά και παρέχοντας πρόσβαση σε webinars ασφαλιστικών εταιρειών.

Πώς βιώνετε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην ασφαλιστική μας αγορά; Διαβλέπετε κινδύνους για το μέλλον των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών λόγω της ψηφιοποίησης, των διαδικτυακών πωλήσεων, κ.λπ. και, αν ναι, πώς προετοιμάζεστε;

Κ.Κ.: Η αλλαγή στις ανάγκες της αγοράς αλλά και των καταναλωτών έχει επιδράσει σημαντικά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πλέον πρέπει να έχει εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του επαγγέλματός μας. Παλαιότερα, προ 20 και πλέον ετών, η κάθε εταιρεία παρείχε στον διαμεσολαβητή εκπαίδευση στα προϊόντα και την πώλησή τους. Πλέον η εκπαίδευση είναι πολύπλευρη και παρέχεται από πολλές πλευρές.
Θεωρώ ότι το επίπεδο των διαμεσολαβητών και των παρεχόμενων υπηρεσιών βελτιώνεται σταθερά. Όπως και σε άλλα επαγγέλματα όπου η προσωπική επαφή και σχέση είναι σημαντικά –όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές–, έτσι και ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, όταν λειτουργεί με γνώμονα τη σωστή συνεργασία και εξυπηρέτηση του πελάτη και επενδύει σε αυτά, δεν έχει να φοβηθεί κάτι στο μέλλον.
Η πιστοποίηση των γνώσεων των διαμεσολαβητών σύμφωνα με τους εποπτικούς και νομοθετικούς κανόνες καθιστά τον ρόλο του διαμεσολαβητή όχι μόνο σχετικό με την πώληση, αλλά κυρίως με την εξειδικευμένη γνώση και προσωπική εξυπηρέτηση, που ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντλήσει από το διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει γενικότερη και όχι ειδικότερη ενημέρωση. Η ψηφιοποίηση, συνεπώς, είναι εργαλείο βελτίωσης υπηρεσιών και όχι ανταγωνιστής που πρέπει να φοβόμαστε.

Εν κατακλείδι, τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να γίνει, από τον κάθε επαγγελματία ξεχωριστά αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, για να βελτιωθεί η απήχηση του έργου που επιτελούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές;

Κ.Κ.: Ο κάθε επαγγελματίας ατομικά αλλά και ο κλάδος συνολικά θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, δυναμικά: να εξηγήσει με σαφήνεια και αναλυτικά σε υφιστάμενους και νέους πελάτες ποιος είναι, τι κάνει, γιατί η αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος είναι η κατάλληλη για τον συγκεκριμένο πελάτη, τι θα του εξασφαλίσει ή από τι θα τον προστατεύσει. Να μιλήσει για όλους τους κλάδους και όχι μόνο για την υποχρεωτική ασφάλιση. Να εξυπηρετεί έγκαιρα και να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση. Να οργανώσει την εργασία και το γραφείο του και να λειτουργεί με προγραμματισμό. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία και να θέτει και ο ίδιος κανόνες τους οποίους ακολουθεί. Να μη λειτουργεί αθέμιτα.
Η γνώμη μου είναι ότι, με βάση αυτά, μακροπρόθεσμα το αποτέλεσμα είναι πάντα θετικό. Ο ικανοποιημένος πελάτης όχι μόνο παραμένει πελάτης αλλά συστήνει και σε άλλους τον ασφαλιστή του και ο σεβασμός στους πελάτες και στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης απηχεί στον καθένα μας ξεχωριστά και στον κλάδο συνολικά.

Η Sofos Insurance Αgency επεκτείνεται στην Κρήτη
Εξωτερική άποψη της Περιφερειακής Διευθυντής στο Γιόφυρο Ηρακλείου

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News