Η ORSA για την κλιματική αλλαγή προβληματίζει τους ασφαλιστές

1223

Οι ασφαλιστές εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με πτυχές των κατευθυντήριων γραμμών της EIOPA που αφορούν την ORSA για την κλιματική αλλαγή.

Η Insurance Europe ανταποκρίθηκε σε διαβούλευση που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και αφορούσε τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ουσιαστικότητας για την κλιματική αλλαγή και τη χρήση σχετικών σεναρίων στην εκτίμηση ασφαλιστικού κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA).

Ενώ ο ασφαλιστικός κλάδος συμφωνεί με τη μακροχρόνια διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA απειλούν να δημιουργήσουν ένα de facto πρότυπο, το οποίο θα επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να ζητούν αιτιολόγηση εάν οι ασφαλιστές παρεκκλίνουν από τις οδηγίες. Αυτό, όπως σημειώνεται στην απάντηση της Insurance Europe, έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της ORSA, η οποία αποτελεί ανάλυση της ίδιας της εταιρείας και πρέπει να παραμείνει έτσι. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να θέτουν περιορισμούς ούτε να ορίζουν τη δομή της ORSA.

Η ευθυγράμμιση του χρονικού ορίζοντα της ORSA με τον χρονικό ορίζοντα του στρατηγικού και του επιχειρηματικού σχεδιασμού θα πρέπει να διατηρηθεί, για να διασφαλιστεί ότι η ORSA θα παραμείνει ένα χρήσιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της EIOPA στερούνται σαφούς αναφοράς σε ενέργειες διαχείρισης. «Αυτό πιθανότατα συμβαίνει επειδή τα σενάρια που περιγράφονται στη διαβούλευση προορίζονται για περαιτέρω ανάπτυξη και πληροφόρηση. Ωστόσο, πρέπει να γίνει πιο σαφές από την EIOPA», επισημαίνεται.

Σύμφωνα με την Insurance Europe, η προσέγγιση της EIOPA για τη διαδικασία αξιολόγησης της ουσιαστικότητας είναι αρκετά περίπλοκη και απαιτεί, αφενός, ευρεία διαθεσιμότητα λεπτομερών δεδομένων έκθεσης κατάλληλου ποιοτικού επιπέδου, αφετέρου, την εφαρμογή πλαισίου που θα καθορίζει τα κατώτατα όρια, αν και σε ποιοτική βάση.

Τέλος, η Insurance Europe τονίζει ότι η προτεινόμενη ανάλυση σεναρίου της EIOPA μπορεί να αποδειχθεί επαχθής για τις μικρές και μεσαίες ασφαλιστικές εταιρείες —ακόμη και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, θα εκτιμηθεί η ύπαρξη μιας απλοποιημένης προσέγγισης για τις ΜΜΕ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΣύμβαση υπέρ τρίτου – Ασφάλιση ξένου συμφέροντος
Επόμενο άρθροInteramerican: Νέος σταθμός στην ψηφιακή διαχείριση ασφαλιστικού κινδύνου