Εταιρείες

Η ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Ασφαλιστικών Εταιρειών δεσμεύεται για την επίλυση του προβλήματος ΑΣΠΙΣ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης από την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ ασφαλιστικών εταιρειών για την υπόθεση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, την 4η Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη διαχείριση του θέματος, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 • Η ανακοίνωση εύστοχα χαρακτηρίζει το θέμα σαν μια «άλυτη εξίσωση» που «είναι πλέον ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης να την επιλύσει με τρόπο άμεσο και κατά το δυνατό αποτελεσματικό».
 • Συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις και να προχωρήσει η εκκαθάριση, και πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Χρειάζεται πλέον ανάληψη δράσης από την κυβέρνηση, για να προχωρήσει η εκκαθάριση με πλήρη επεξεργασία στοιχείων, που θα καταλήξουν σε ένα ικανοποιητικό σενάριο, με τις εξής παραμέτρους:

 1. Tην ταχύτερη δυνατή προκαταβολή αποζημιώσεων στους ιδιαίτερα πληγέντες από θανάτους, ανικανότητες, σοβαρές νόσους και σε δεύτερο χρόνο στους ανέργους και σε εκείνους που υποφέρουν οικονομικά
 2. Πρέπει άμεσα να καταργηθούν όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την έναρξη των σχετικών διαδικασιών.
 3. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Εγγυητικού Κεφαλαίου ασφαλίσεων κλάδου Ζωής, αφού πρώτα εξευρεθεί λύση χρηματοδότησής του, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ρευστότητα. Σε καμία περίπτωση να μην τεθεί σε κίνδυνο η εγγυοδοσία του συνόλου των σε λειτουργία ασφαλιστικών εταιριών.
 4. Η εκκαθάριση πρέπει να γίνει με διαφανή διαδικασία, προσβάσιμη από τους πολίτες που ζημιώθηκαν και τις οργανώσεις που δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό.
 5. Πρέπει να γίνει διερεύνηση του τρόπου, των ατόμων και της διαδρομής που υπεξαιρέθηκαν χρήματα από τις εταιρίες του ομίλου, με σκοπό την επαναφορά των κεφαλαίων αυτών υπέρ της εκκαθάρισης. Και φυσικά μιλάμε για πράξεις που αφορούν τα πρόσωπα που σχετίζονταν με την εταιρική διακυβέρνηση, το περιβάλλον τους και όσους βοήθησαν στη μέχρι σήμερα συγκάλυψή τους.
 6. Θα αναζητηθούν οι όποιες επιπλέον ποινικές ευθύνες δεν έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα καθώς πρόθεση μας είναι να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος ότι παρόμοιες ενέργειες  θα έχουν πολύ αυστηρή αντιμετώπιση.
 7. Ο χρόνος εκκαθάρισης θα μειωθεί στον απολύτως απαραίτητο και κάθε παράταση θα αφορά μόνο τα συμφέροντα των δικαιούχων και παθόντων και όχι διαδικασίες και γραφειοκρατικά κωλύματα ή συμφέροντα τρίτων.
 8. Να εξεταστεί η δυνατότητα αναβίωσης μέρους του χαρτοφυλακίου σε συμβόλαια που αφορούν συντάξεις και αποταμιεύσεις των μικρομεσαίων ασφαλισμένων και να εξεταστεί ενδελεχώς το πόθεν έσχες των συμβολαίων με μεγάλα χρηματικά ποσά».
 • Θα περιμέναμε από την ανακοίνωση να μη λείπει το αίτημα όπως η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποιήσει τις εκθέσεις που κατέχει –οι οποίες της υπεβλήθησαν από τους εκκαθαριστές–, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες, έστω και των εντυπώσεων, και στους εποπτευόμενους και στους επόπτες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας