Η Insurance Europe αντίθετη στην εναρμόνιση των συστημάτων εγγύησης ασφαλίσεων

4321

Η Insurance Europe δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων (IGS), απαντώντας σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το θέμα αυτό.

Τα IGS σε επίπεδο κρατών μελών διαφέρουν σήμερα σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά γενικά λειτουργούν ικανοποιητικά εντός του τοπικού πλαισίου και των νόμων κάθε χώρας. Η Insurance Europe προειδοποίησε ότι ακόμη και ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης θα δημιουργούσε σημαντικό κόστος και θα συνεπαγόταν σύνθετες προκλήσεις, για τις οποίες ενδέχεται να μην υπάρχουν αποδεκτές λύσεις.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των ασφαλιστικών ενώσεων, η προτεραιότητα για τους φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης εφαρμογής της Solvency II σε όλα τα κράτη μέλη και η συντονισμένη εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών που εργάζονται διασυνοριακά, σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελεύθερης εγκατάστασης.

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν σημαντική ευελιξία, ώστε να επιλέγουν τα χαρακτηριστικά των IGS που ταιριάζουν καλύτερα στην αγορά τους, προκειμένου αυτά να αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιρειών και το είδος των ασφαλιστικών προϊόντων.

Επιπλέον, το θέμα της πτώχευσης των ασφαλιστικών φορέων που λειτουργούν στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελεύθερης εγκατάστασης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο που να καθιστά τις εθνικές εποπτικές αρχές υπεύθυνες για την πτώχευση.

Η Insurance Europe δήλωσε, επίσης ότι, εάν μετά την εξέταση όλων των παρεχόμενων στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποδείξει ότι μια ελάχιστη εναρμόνιση είναι αναγκαία, η ίδια προτιμά μία προσέγγιση που θα συνδυάζει στοιχεία της χώρας προέλευσης όσο και υποδοχής.

Αυτό σημαίνει ότι η χώρα προέλευσης παρέχει όλη τη χρηματοδότηση για να ευθυγραμμιστεί ο τρόπος εποπτείας των εταιρειών και η χώρα υποδοχής παρέχει τη «Front office» διασύνδεση του πελάτη, για να διευκολύνει τους πελάτες, τη διαχείριση των συμβολαίων και των απαιτήσεων, καθώς και την επικοινωνία στην τοπική γλώσσα.

Ωστόσο, η Insurance Europe προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν σημαντικές και ενδεχομένως δυσεπίλυτες προκλήσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο κατά την εφαρμογή αυτής ή οποιασδήποτε άλλης εναρμονισμένης προσέγγισης, σε ολόκληρη την ΕΕ.

Προηγούμενο άρθροΚατερίνα Βασιλάκη: 35 χρόνια στην ασφαλιστική αγορά και τη MetLife
Επόμενο άρθροΟι κορυφαίοι της Ατλαντικής Ένωσης στη Βαρκελώνη