Βιβλιοπαρουσιάσεις

«Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ»: Νέα Έκδοση 2015 του βιβλίου του ΕΙΑΣ

Από τις αρχές Απριλίου είναι διαθέσιμο στο ΕΙΑΣ το νέο βιβλίο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με τίτλο «Ιδιωτική Ασφάλιση» (450 σελίδων, έκδοση 2015). Επικαιροποιημένο εκ νέου, συνιστά εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τους υποψήφιους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όσο και για όσους επιθυμούν να επαναπιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στα θέματα της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Όπως σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου ο Γενικός Διευθυντής του ΕΙΑΣ, κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου, στο εγχειρίδιο αυτό επιχειρείται μια συνολική θεώρηση όλων των θεμάτων που αφορούν στον σύγχρονο κόσμο της ασφαλιστικής αγοράς. Οι γρήγοροι ρυθμοί των αλλαγών και η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζουν τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέστησαν επιτακτική την εκ νέου επικαιροποίηση της έκδοσης του ΕΙΑΣ για την Ιδιωτική Ασφάλιση, με την τρίτη αυτή έκδοση του βιβλίου, μετά από τις πρώτες δύο που κυκλοφόρησαν το 2004 και το 2011.
Το νέο εγχειρίδιο αποτελεί ένα σύγχρονο, πλήρως επικαιροποιημένο, εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μελλοντικούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καλύπτοντας πλήρως την εξεταστέα ύλη.
Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, η ύλη παρουσιάζεται κατά τρόπο απλό, εύληπτο και συστηματοποιημένο, προσφέροντας –με την παράλληλη χρήση παραδειγμάτων και σχημάτων– τις γνώσεις που χρειάζεται να αποκτήσει ο υποψήφιος, για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Εξίσου όμως χρήσιμο είναι και για την επαναπιστοποίηση γνώσεων όλων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αλλά και για κάθε στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί πληρέστατα για όλα τα θέματα και τις θεσμικές εξελίξεις στον ευαίσθητο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Η έκδοση του νέου βιβλίου έγινε με την πολύτιμη συμβολή των συγγραφέων του, της κας Μαργαρίτας Αντωνάκη και της κας Κέλλυς Χατζηδημητρίου, Γενικής Διευθύντριας και Νομικού Συμβούλου, αντιστοίχως, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.).

Το βιβλίο αποτελείται από εννέα κεφάλαια, ορισμένα εκ των οποίων συνοδεύονται από παραρτήματα.

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στην Ασφάλιση

  • Στο Παράρτημα Ι περιγράφεται η σημερινή κατάσταση και δομή των συνταξιοδοτικών συστημάτων.
  • Στο Παράρτημα ΙΙ δίνονται σημαντικές πληροφορίες για μια σειρά θεμάτων, όπως η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά (2013), η παραγωγή ασφαλίστρων κατά κλάδο στην Ελλάδα (2013) και η εξέλιξή της, η απασχόληση στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και οι επενδύσεις τους, τα ίδια κεφάλαιά τους, το ενεργητικό τους, οι πληρωθείσες ζημιές, κ.ο.κ.

Κεφάλαιο 2 – Ασφαλιστική Αγορά (Έννοια, πρόσωπα και φορείς, θεσμικά όργανα, φορείς εκπροσώπησης).

Κεφάλαιο 3 – Εποπτεία ασφαλιστικής επιχείρησης, με σχετικό Παράρτημα, στο οποίο παρατίθεται το άρθρο 13 του ν.δ. 400/70 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως».

Κεφάλαιο 4
– Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, με Παράρτημα, όπου περιγράφονται οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την Αναθεώρηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ (πεδίο εφαρμογής, επαγγελματικές & οργανωτικές απαιτήσεις, ειδικές πληροφορίες για την αμοιβή, πρόσθετες/ειδικές απαιτήσεις για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, κυρώσεις).

Κεφάλαιο 5
– Ασφαλιστική Σύμβαση

Κεφάλαιο 6
– Βασικές αρχές της ασφάλισης ζημιών

Κεφάλαιο 7
– Ασφαλιστικοί κίνδυνοι

Κεφάλαιο 8
– Αντασφάλιση

Κεφάλαιο 9Α
– Ασφαλίσεις Ζημιών, με Παράρτημα, στο οποίο περιγράφονται οι προαιρετικές καλύψεις του κλάδου αυτοκινήτου, καθώς και γενικές πληροφορίες για τις Ασφαλίσεις: Περιουσίας, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Πιστώσεων, Εγγυήσεων, Χρηματικών Απωλειών, Νομικής Προστασίας και Βοήθειας.

Κεφάλαιο 9Β
– Ασφαλίσεις Προσώπων.

«Ευελπιστώ ότι το νέο εγχειρίδιο του ΕΙΑΣ θα ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες των αναγνωστών του και της αγοράς, διαβεβαιώνοντας ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίησή του».

Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου
Γενικός Διευθυντής ΕΙΑΣ

Ειδική προσφορά ΕΙΑΣ:
Με την πεποίθηση ότι το νέο εγχειρίδιο του ΕΙΑΣ θα ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες των αναγνωστών του και της ασφαλιστικής αγοράς, το ΕΙΑΣ δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο να παραγγείλουν τον αριθμό αντιτύπων του βιβλίου που επιθυμούν για τα στελέχη και τους συνεργάτες τους, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις επί της αρχικής τιμής του βιβλίου (€50) ως ακολούθως:
Από 1 – 19 αντίτυπα (€45/αντίτυπο) έκπτωση 10%
Από 20 – 49 αντίτυπα (€40/αντίτυπο) έκπτωση 20%
Από 50 – 99 αντίτυπα (€35/αντίτυπο) έκπτωση 30%
Από 100 αντίτυπα και άνω (€30/αντίτυπο) έκπτωση 40%

Περισσότερες πληροφορίες στο web site του ΕΙΑΣ.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας