Η γνώμη της Insurance Europe για την εποπτεία των run-off εταιρειών

617
supervision

Η Insurance Europe κατέθεσε την άποψή της για την εποπτεία των εταιρειών απορροών (run-off), συμμετέχοντας σε σχετική διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

Συνολικά, ο κλάδος χαιρετίζει τις προσπάθειες της EIOPA να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού, με την ίδια ποιότητα προτύπων για τον κλάδο των run-off, καθώς αυτό θα είναι χρήσιμο για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και επιτυχία αυτού του τμήματος της αγοράς. Ο ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει, επίσης, την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης των run-off επιχειρήσεων, καθώς αυτό θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη εποπτεία.

«Μια καλή, επαρκής κεφαλαιακή βάση του αγοραστή είναι υψίστης σημασίας για την προστασία των ασφαλισμένων που καλύπτονται από το χαρτοφυλάκιο που εμπλέκεται στη μεταφορά», τονιζει η Insurance Europe, προσθέτοντας: «Γενικά, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται επί του παρόντος στην ΕΕ επιτρέπουν μεταφορές με λογικό κόστος και με εύλογο βαθμό διοικητικής επιβάρυνσης. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί, για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αντ/ασφαλιστικού κλάδου διεθνώς.

Θα πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιείται λιγότερο περιοριστική διατύπωση σε ολόκληρη τη δήλωση εποπτείας, δεδομένου ότι σκοπός της πρέπει να είναι η προώθηση της εποπτικής σύγκλισης των υφιστάμενων απαιτήσεων και όχι η θέσπιση πρόσθετων κανόνων για εποπτευόμενες οντότητες ή εποπτικές αρχές».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΔιαδικτυακά η Γενική Συνέλευση του ΣΥΑΕ στις 3 Νοεμβρίου
Επόμενο άρθροΑσφάλιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έκπτωση & προνόμια από την Generali