Εταιρείες

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2018 και 2019, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Διεθνών Προτύπων GRI, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του και τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., καθώς και του ISO 26000. Το γεγονός αυτό καθιστά τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη, ως  τον μοναδικό ασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα που το πράττει αυτό.

Στόχος της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η παροχή πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σχετικά με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019, καθώς και των μελλοντικών του στόχων, που έχουν ως άξονα την Κοινωνικά Υπεύθυνη λειτουργία του.

Οι δραστηριότητες και οι δράσεις του Ομίλου, εστιάζουν σε 7 άξονες: τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Εργασιακές Σχέσεις & Πρακτικές, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Προσφορά, τη Δίκαιη Προσφορά Υπηρεσιών, την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Καταναλωτικά Ζητήματα.

Ενδεικτικά:

  • Αναφορικά με τον άξονα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Όμιλος στηρίζει και γίνεται αρωγός δράσεων που ενισχύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, την εξάλειψη της φτώχειας και τη στήριξη των κοινωνικών δομών, καθώς και τη μέριμνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών.
  • Σχετικά με τις Εργασιακές Σχέσεις & Πρακτικές, ο Όμιλος εστιάζει στις παροχές, στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και τις έρευνες ικανοποίησης των εργαζόμενων,  στην επιβράβευση του προσωπικού, σε δράσεις μείωσης ρύπων, αλλά και στη διενέργεια  κοινωνικών δράσεων με εκφραστές τους εργαζόμενους.
  • Οι δράσεις του Ομίλου αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα επικεντρώνονται μεταξύ άλλων, στον εθελοντισμό των εργαζομένων σε δράσεις για το περιβάλλον, σε ενέργειες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των εταιριών του Ομίλου, στην επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε προγράμματα ανακύκλωσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αλλά και σε ενέργειες μείωσης της κατανάλωσης νερού.
  • Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς, ο Όμιλος συμμετέχει ζωηρά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Συνεχίζει τη δωρεάν παροχή του προγράμματος ασφάλισης «Ασφαλιστικός Γονέας», στηρίζει την εκπαίδευση των παιδιών με τη μορφή δωρεών στη δημόσια εκπαίδευση, προσφέρει υποτροφίες σε νέους φοιτητές και διενεργεί δράσεις για την ανάπτυξη του αθλητισμού και της πολιτιστικής κουλτούρας.

Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη θα συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και να είναι αρωγός στην αειφόρο ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να δουν την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας της Εταιρείας: https://www.europaikipisti.gr/el/etairikh-koinwnikh-eythynh.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας