Η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις επαγγελματικές σχέσεις

3140

Η εμπιστοσύνη εντός ενός οργανισμού είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη μακροχρόνια επιτυχία και επιβίωσή του, καθώς αποτελεί κεντρικό συστατικό των αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων. Σχετίζεται με το team building, την ομαδική εργασία για εκπλήρωση στόχων, την κουλτούρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους υπαλλήλους και τους συνεργάτες, καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης και δέσμευσης στην εταιρεία.

Γράφει η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου*

Ένας ασφαλιστικός οργανισμός αποτελείται από την εταιρεία και τους ανθρώπους της, τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους πελάτες, που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους για τη διατήρηση της συνοχής και για τη διατήρηση του σκοπού του οργανισμού. Σε αυτού του είδους τα επαγγελματικά πλαίσια, ο τρόπος που διαχειρίζονται οι επαγγελματίες, αφενός, τις προτάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας της εταιρείας, αφετέρου, τις συγκρούσεις, τις εντάσεις και τις διαμάχες, καθώς επίσης και ο βαθμός δέσμευσης των ανθρώπων χτίζουν την εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό να υπάρχει χώρος να ακουστούν όλες οι φωνές, οι σκέψεις, οι ερωτήσεις, οι απόψεις και οι εμπειρίες για το εκάστοτε θέμα.

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, με τρόπο που δεν λαμβάνεται ως εντολή αλλά ως ενθάρρυνση, επικοινωνώντας με ανοιχτό τρόπο ποιες είναι οι προσδοκίες και πώς θα εκτιμάται η απόδοση, αποτελεί μία ένδειξη της εμπιστοσύνης της εταιρείας προς τους υπαλλήλους. Η παραχώρηση ελέγχου χρειάζεται έναν βαθμό ανοχής σε πιθανά λάθη. Είναι σημαντικό αντί για βίαιη διόρθωση σε περίπτωση λάθους, αυτό να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για βελτίωση των διαδικασιών, εάν φυσικά οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Ο τρόπος που ο οργανισμός διαχειρίζεται την πληροφόρηση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης. Όταν σημαντικές πληροφορίες μοιράζονται με τους υπαλλήλους/συνεργάτες, στον βαθμό που είναι εφικτό, αναπτύσσονται αισθήματα εμπιστοσύνης, καθώς η σχέση με την εταιρεία βασίζεται στη διαφάνεια και την αλήθεια. Συγκεκριμένα, η έγκαιρη παροχή πληροφοριών και εξηγήσεων, σχετικά με σημαντικά γεγονότα και θέματα που αφορούν την εταιρεία και τα μελλοντικά της σχέδια, στέλνει το μήνυμα ότι ο οργανισμός αξιολογεί τους συνεργάτες ως ουσιαστικά μέλη του.

Έρευνες δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη ενισχύεται όταν υπάρχει υποστηρικτική κουλτούρα. Αυτό σημαίνει ότι, όταν οι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται ότι οι προϊστάμενοι δίνουν αξία στη συνεισφορά τους και ενδιαφέρονται για την ευεξία τους, αισθάνονται πολύτιμο μέλος του οργανισμού. Προγράμματα και πολιτικές που ενισχύουν το team building, όπως και η αφιέρωση περισσότερου χρόνου από τους προϊσταμένους για αλληλεπίδραση με την ομάδα τους, ενισχύουν επίσης την εμπιστοσύνη. Επιπρόσθετα, σημαντικά συμβάλλει ο δίκαιος τρόπος απονομής των ανταμοιβών, η υποστήριξη και η αναγνώριση της συνεισφοράς του καθενός χωριστά.

Μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης μπορεί να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους Οργανισμούς. Τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι συνεργάτες με στοχευμένα προγράμματα αποκτούν ικανότητες, δεξιότητες και προσωπική ανάπτυξη και αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το Appreciative Inquiry (Καταξιωτική Διερεύνηση), που αναπτύχθηκε από τον D. Cooperider και την ομάδα του το 1984 στην Αμερική και αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης του διαλόγου στους οργανισμούς, ώστε να διερευνηθούν οι ζωτικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσει ο οργανισμός τα προβλήματά του και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη.

Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται με επιτυχία να ονειρεύονται το μέλλον και να σχεδιάζουν από κοινού ενεργητικά τη δράση τους, εστιάζοντας σε αυτά που λειτουργούν αποτελεσματικά και στο πώς μπορούν να τα αναπτύξουν. Η εμπιστοσύνη σε έναν οργανισμό χτίζεται όταν αναζητούμε την αλλαγή που θα είναι προς όφελος όλων, που θα μεγιστοποιεί το δυναμικό των ανθρώπων και που θα ανακαλύπτει το όραμα του οργανισμού για το μέλλον.

Σύμφωνα με την καταξιωτική προσέγγιση, που εστιάζει στα θετικά στοιχεία που υπάρχουν, και τον Peter Lang, που είναι ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της, «….όταν ψάχνεις τα αποθέματα των ανθρώπων, όταν ακούς τι έχουν καταφέρει, τότε αυτοί αμέσως αλλάζουν και δημιουργείται κάτι διαφορετικό. Όλοι αναπτυσσόμαστε με την αναγνώριση της αξίας μας, με την αίσθηση ότι μας βλέπουν και μας εκτιμούν. Τότε ενεργοποιούνται οι ικανότητες και οι δυνατότητές μας».

Η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις επαγγελματικές σχέσεις

*Η κα Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες μέσω ατομικών συνεδριών, μικρών ομάδων εργασίας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής (coaching). Διατηρεί προσωπικό γραφείο για την παροχή συνεδριών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ομάδες. Έχει υπάρξει ανώτατο στέλεχος Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Προηγούμενο άρθροΕΙΑΣ: Νεό webinar για τροχαία ατυχήματα
Επόμενο άρθροΠόσο σημαντικός είναι ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός;