O κ. Βλάσης Γαδ, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, εξηγεί πώς απαντά η εταιρεία του στην ανάγκη της ασφαλιστικής αγοράς για διά βίου μάθηση.

Όλοι όσοι είμαστε μέλη της ασφαλιστικής οικογένειας, θα συμφωνήσουμε ότι η εκπαίδευση είναι θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη της αγοράς μας.

Η λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς στη χώρα μας εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και στο πλαίσιο του ρυθμιστικού της ρόλου έχει θεσπίσει συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες για την αρχική κατάρτιση, αλλά και τη διαρκή επαναπιστοποίηση γνώσεων για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Εάν λάβουμε υπόψη μας το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΤτΕ και τα προβλεπόμενα σχετικά με την υποχρεωτική αρχική πιστοποίηση και ετήσια επαναπιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, την εξέλιξη του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που αναπροσαρμόζεται διαρκώς (όπως π.χ. πρόσφατα με την οδηγία IDD), τη διαρκή μεταβολή των κοινωνικών αναγκών για ασφαλιστικές υπηρεσίες και την απαραίτητη προσαρμογή των πακέτων ασφάλισης από τις ασφαλιστικές εταιρείες για να καλύψουν τις νέες ανάγκες, καταλήγουμε σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα.

Η ασφαλιστική αγορά είναι μία από τις πιο απαιτητικές αναφορικά με την ανάγκη παροχής προγραμμάτων συνεχούς κατάρτισης των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτή. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της διά βίου μάθησης για τα στελέχη της εσωτερικά, αλλά και για το οικοσύστημα των συνεργατών της που προωθούν και διανέμουν προϊόντα της στην αγορά.

Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, η Διεύθυνση Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife ERB έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία ευέλικτων εκπαιδευτικών δράσεων, απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς. Οι εκπαιδευτικές αυτές δράσεις συνοπτικά καλύπτουν:

  • Την Επαγγελματική Πιστοποίηση

Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών γνώσεων Πράκτορα, σύμφωνα με τον ν. 4583/2018.

  • Την Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση Διαμεσολαβητών

Πρόγραμμα «Επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών», σύμφωνα με τον ν. 4583/2018.

  • Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Οι ημερίδες τους εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε επίκαιρα θέματα.

  • Ημερίδες υποστήριξης και οργάνωσης γραφείου

Οι ημερίδες υποστηρίζουν την κατανόηση και εκμάθηση των ηλεκτρονικών συστημάτων της Eurolife (Portals), καθώς και τη βελτίωση της καθημερινότητας μέσω της οργάνωσης των εργασιών ενός ασφαλιστικού γραφείου.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και οι εισηγητές του είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου.

Μέσω των δράσεων αυτών καλύπτονται οι ανάγκες εκπαίδευσης των συνεργατών της εταιρείας, ενώ παράλληλα διατηρείται ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μαζί τους για την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και για τον σχεδιασμό δράσεων που απαντούν σε νέες ανάγκες.

Αναβάθμιση της μαθησιακής εμπειρίας στελεχών και συνεργατών μέσα από το Eurolife ERB Training Portal

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στα στελέχη και τους συνεργάτες της αλλά και να καλύπτει τις σύνθετες απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της ασφαλιστικής αγοράς, εκπόνησε πρόσφατα ένα καινοτόμο έργο ολοκληρωμένης μηχανογράφησης των λειτουργιών της.

Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2018 προχώρησε στην προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος Soft1EDU για την πλήρη εσωτερική μηχανογράφησή της.

Το Soft1EDU είναι ένα πρωτοποριακό στο είδος του λογισμικό, καθώς αποτελεί τη μοναδική υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών (Student Information System, SIS) που βασίζεται στο καταξιωμένο ERP/CRM σύστημα της εταιρείας SoftOne.

Έχοντας πλέον ένα ισχυρό back-end πληροφοριακό σύστημα για την καταγραφή και παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών της δράσεων, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης προχώρησε στην υιοθέτηση του πολυβραβευμένου ψηφιακού οικοσυστήματος εκπαίδευσης & ενημέρωσης MELO – Digital Learning Ecosystem της RDC Informatics, για την ανάπτυξη του δικτυακού τόπου Eurolife ERB Training Portal.

Από το καλοκαίρι του 2018 το νέο Portal ψηφιακής εκπαίδευσης και ενημέρωσης μπήκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, αναβαθμίζοντας ριζικά τον τρόπο υλοποίησης πολλών διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Εταιρείας.

Λειτουργίες και οφέλη
Το πληροφοριακό σύστημα Eurolife ERB Training Portal λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση training.eurolife.gr για το οικοσύστημα εξωτερικών συνεργατών της Eurolife ERB και πλαισιώνεται από ειδική πύλη για την εκπαίδευση των στελεχών της Εταιρείας. H είσοδος των χρηστών στις εφαρμογές γίνεται με προσωποποιημένους κωδικούς πρόσβασης.

Με την είσοδο κάθε χρήστη στην εφαρμογή, το σύστημα αναγνωρίζει τον ρόλο του και την ταυτότητά του (role-based personalization) και του παρέχει κατάλληλες πληροφορίες και δυνατότητες.

Μέσα από το Eurolife ERB Training Portal οι συνεργάτες και τα στελέχη της Εταιρείας αναβαθμίζουν και βελτιστοποιούν την καθημερινή εκπαιδευτική τους εμπειρία, αφού είναι σε θέση:

• Να ενημερωθούν για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων της τρέχουσας περιόδου και να δηλώσουν συμμετοχή στις δράσεις που τους ενδιαφέρουν.

• Να παρακολουθήσουν το ιστορικό εκπαίδευσής τους, ανεξαρτήτως του τρόπου διεξαγωγής (σε αίθουσα, εξ αποστάσεως, κ.λπ.) και να έχουν εύκολη πρόσβαση στις σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης.

• Να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή τους αξιολόγηση (βαθμοί ανά μάθημα και είδος αξιολόγησης).

• Να ενημερωθούν για την παρουσία/απουσία τους στις εκπαιδευτικές δράσεις.

• Να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (μαθήματα e-learning) που αναρτά η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

• Να αποκτήσουν πρόσβαση στο καινοτόμο εργαλείο Assessment Manager, που τους προετοιμάζει για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ΤτΕ.

• Να λάβουν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο από τα μαθήματα που έγιναν σε φυσικές αίθουσες σε ψηφιακή μορφή.

• Να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αρχείων της Eurolife ERB, που απαρτίζεται από εγκυκλίους, παρουσιάσεις, βίντεο, datasheets ασφαλιστικών προϊόντων, κ.ά.

• Να λάβουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα από το διοικητικό ή το ακαδημαϊκό προσωπικό (in-app notifications, sms & e-mails).

• Να ενημερωθούν για νέα και ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Το νέο portal έχει κερδίσει τις εντυπώσεις συνεργατών και στελεχών και σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να το επισκεφθεί από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί (desktop, laptop, mobile ή tablet), απολαμβάνοντας μοναδική εμπειρία χρήσης στo γραφικό περιβάλλον του.

Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει οργανώσει ιδανικά τις διαδικασίες, διαθέτοντας μοναδικά εργαλεία παρακολούθησης, εξέλιξης και διαρκούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Το έργο ολοκληρωμένης μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Eurolife ERB Ασφαλιστικής αποτελεί ένα μοναδικό case study επιτυχημένου μετασχηματισμού παραδοσιακών διοικητικών διαδικασιών της διεύθυνσης Εκπαίδευσης μιας επιχείρησης σε νέα ψηφιακή δομή και λειτουργία.

Αποτελεί σήμερα το πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης στην ασφαλιστική αγορά, αλλά και ένα πρότυπο έργο για τη μηχανογράφηση των εσωτερικών ακαδημιών εκπαίδευσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.