Διεθνή

Η AMICE ζητεί να αναγνωριστεί το συνεταιριστικό μοντέλο

Τα εμπόδια στη διασυνοριακή ασφάλιση που αντιμετωπίζουν τα μέλη της υπογραμμίζει η Ένωση Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών και Συνεταιριστικών  Ασφαλιστικών Εταιρειών (AMICE), με αφορμή το ετήσιο συνέδριο της EIOPA, στις 20 Νοεμβρίου στη Φρανκφούρτη, καθώς και την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ορισμένες δραστηριότητες της EIOPA.

Παρά το γεγονός ότι οι αλληλασφαλιστικός-συνεταιριστικός κλάδος αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί για πολλές αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές ασφαλιστικές να συμμετέχουν ενεργά σε διασυνοριακές ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Δεδομένου ότι οι διασυνοριακές δραστηριότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου της EIOPA καθώς και στην πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η AMICE εξακολουθεί να ζητά από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να αναγνωρίσουν το αλληλασφαλιστικό μοντέλο και να εξασφαλίσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση της εποπτείας και της αναλογικότητας για τη διατήρηση της πολυμορφίας στην αγορά και των επιλογών για τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην πρόσφατα δημοσιευμένη δεύτερη έκδοση του «Facts & Figures» της AMICE, δείχνουν, αφενός, τις ανισότητες που υπάρχουν στα νομοθετικά και ρυθμιστικά συστήματα στις χώρες της ΕΕ των 28 και του ΕΟΧ, αφετέρου, την ανάπτυξη του αλληλασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη κατά τα έτη 2007-2015. Το «Facts & Figures Vol 2» είναι η μεγαλύτερη διαχρονική μελέτη του αλληλασφαλιστικού κλάδου που έχει γίνει ποτέ.

Η Sarah Goddard, Γενική Γραμματέας της AMICE, σχολίασε σχετικά: «Ο διαφορετικός τρόπος αναγνώρισης του αλληλασφαλιστικού μοντέλου σε εθνικό επίπεδο περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τους αλληλασφαλιστές στην εμπλοκή τους στη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τη συνεργασία μεταξύ τους. Βλέπουμε περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν νομοθεσία που αναγνωρίζει ειδικά τη μοναδικότητα του αλληλασφαλιστικού μοντέλου, το οποίο χαιρετίζουμε θερμά. Αυτό παρέχει διαφοροποίηση στην αγορά και τελικά αυξάνει την προστασία των αντισυμβαλλομένων, αναγνωρίζοντας ένα μοντέλο που τοποθετεί τον ασφαλιζόμενο στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του».

«Παρόλο που η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά γενικά συνεχίζει να αισθάνεται την πίεση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος δοκιμών, η αντοχή των αλληλασφαλιστικού και συνεταιριστικού ασφαλιστικού μοντέλου», όπως τόνισε η κα Goddard, «παρέχει έναν τρόπο ρύθμισης μερικών από τα προβλήματα που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι όταν υπάρχει μια παρατεταμένη περίοδος πρόκλησης. Αυτό απεικονίστηκε σαφώς στη δεύτερη έκδοση των Facts & Figures, η οποία έδειξε σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς για τον κλάδο μας στα χρόνια της αναταραχής που ακολούθησε το παγκόσμιο οικονομικό κραχ, πριν από μια δεκαετία».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι αλληλασφαλιστικές/συνεταιριστικές εταιρείες στην ΕΕ:

  • Κατέχουν 31% μερίδιο αγοράς
  • Αύξησαν τον αριθμό των ασφαλισμένων τους σε περισσότερα από 420 εκατομμύρια το 2015
  • Το ενεργητικό τους ξεπερνάει τα €2,73 τρις
  • Απασχολούν περίπου 438.000 άτομα
  • Στην πρώτη δεκάδα των συνεταιριστικών ασφαλιστικών της Ευρώπης συναντάμε τέσσερις γαλλικές εταιρείες και τρεις γερμανικές.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας