Πού χρειάζεται να γίνει αυστηρότερη η εποπτεία;

808
eiopa conference 2018

Ο κ. Gabriel Bernardino εφ’ όλης της ύλης

Στο Solvency II και την αναθεώρησή του, στην εποπτική σύγκλιση και την εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, στο PEPP, στην Ψηφιοποίηση, στη Βιώσιμη χρηματοδότηση και τις επιπτώσεις του Brexit αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κ. Gabriel Bernardino, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), ανοίγοντας το 8ο ετήσιο συνέδριο της Φρανκφούρτης, στις 20 Νοεμβρίου 2018. Η τοποθέτησή του ήταν εφ’ όλης της ύλης για θέματα που απασχολούν σήμερα και τα τελευταία δύο χρόνια την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή και κατά συνέπεια την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά.

 

Για τα παραπάνω θέματα ο κ. Bernardino ανέφερε τα εξής στην τοποθέτησή του:

«Το 8ο φετινό συνέδριο έχει ως θέμα «Ασφάλειες και συντάξεις: εξασφαλίζοντας το μέλλον».
Τι εννοούμε με αυτό; Ακριβώς αυτό που λέμε.

Οι ασφαλίσεις και οι συντάξεις είναι τομείς στους οποίους πρέπει να επενδύσει κανείς βραχυπρόθεσμα, αλλά τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα. Ως καταναλωτές, βάζουμε χρήματα στα συνταξιοδοτικά μας προϊόντα για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική συνταξιοδότησή μας. Αγοράζουμε ασφαλιστήρια συμβόλαια για να προστατευθούμε από μελλοντικές “βροχερές” ημέρες.

Σε μια εποχή όπου η άμεση ικανοποίηση είναι συνήθως ο κανόνας, η αποταμίευση χρημάτων για το μέλλον απαιτεί εμπιστοσύνη και δέσμευση.

Εδώ ερχόμαστε εμείς. Οι πάροχοι πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, ώστε να επενδύσουν στα προϊόντα τους ή να βασιστούν στις υπηρεσίες τους. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αναπτύξουν ένα υγιές και συνετό σύνολο κανόνων και αρχών που πρέπει να ακολουθηθούν. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων και την παροχή κατάλληλης προστασίας των καταναλωτών και της σταθερότητας της αγοράς. Οι πάροχοι, οι ρυθμιστικές και οι εποπτικές αρχές είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία εμπιστοσύνης. Μπορεί να χρειαστεί μια ζωή για να χτίσεις την εμπιστοσύνη, αλλά αρκεί μόνο μια στιγμή για να χαθεί.

Ωστόσο, η συνεδρίαση αυτή σήμερα είναι βραχυπρόθεσμη. Είμαστε εδώ μόνο για μια μέρα, αλλά είναι μια ημέρα που αγγίζει πολλές διαφορετικές πτυχές του πώς «Ασφαλίζουμε το Μέλλον»:

 • Πώς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για καλή εποπτεία και βιώσιμη χρηματοδότηση;
 • Πώς διαχειριζόμαστε νέες απειλές και ευκαιρίες, ώστε να διασφαλίσουμε καλά αποτελέσματα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες;
Το Solvency II και η αναθεώρησή του

Κάθε χρόνο μιλώ για τη Φερεγγυότητα ΙΙ και η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση.
Αυτό συμβαίνει επειδή η Φερεγγυότητα ΙΙ υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές –αν όχι η μεγαλύτερη αλλαγή– στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ασφαλιστικά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, υπήρξε μια αλλαγή για καλό.

Στα σχεδόν τρία χρόνια από την εφαρμογή του, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει ευθυγραμμίσει καλύτερα το κεφάλαιο με τους κινδύνους που διατρέχει, χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο για την εκτίμηση και τον μετριασμό των κινδύνων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί επίσης να βελτιώσει την τιμολόγηση των κινδύνων.

Οι ασφαλιστές έχουν ενισχύσει σημαντικά τα μοντέλα διακυβέρνησής τους και την ικανότητά διαχείρισης κινδύνου, θέτοντας σε εφαρμογή ορισμένες βασικές λειτουργίες και εξασφαλίζοντας ότι τα διοικητικά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη παράγοντες κινδύνου και κεφαλαίου στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Με το Solvency II, οι ασφαλιστές σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν εναρμονισμένα πρότυπα για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων, αντί για ένα συνονθύλευμα εθνικών προτύπων, δημοσιοποιούν πιο σχετικές πληροφορίες και δημιουργούν τη βάση για πειθαρχία στην αγορά. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Εν ολίγοις, το Solvency II συνέβαλε στην ενίσχυση της θέσης των ασφαλιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αλλά μια καλή ρύθμιση είναι καλή όσο παραμένει σχετική. Πρέπει να παραμείνει κατάλληλη για τον σκοπό της, προκειμένου να συνεχίσει να επιτυγχάνει τους θεμελιώδεις στόχους της προστασίας των ασφαλισμένων και της σταθερότητας της αγοράς.

Το ασφαλιστικό τοπίο εξελίσσεται: τα επιχειρηματικά μοντέλα εξελίσσονται για να αξιοποιήσουν πιο προηγμένη τεχνολογία, αναδύονται νέοι κίνδυνοι, μεταξύ άλλων στον τομέα της αλλαγής του κλίματος, και η σημασία της αειφόρου οικονομίας συνεχίζει να αυξάνεται.

Ως εκ τούτου, η Φερεγγυότητα II πρέπει επίσης να εξελιχθεί.
Αναθεωρούμε τώρα το καθεστώς Φερεγγυότητας II, για να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει αποτελεσματικό, τόσο από πλευράς αρχών όσο και από πλευράς εφαρμογής. Την επανεξετάζουμε για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, συμβουλεύσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενδεχόμενες στοχοθετημένες προσαρμογές του καθεστώτος με συστάσεις για τη μείωση της πολυπλοκότητας, την αύξηση της αναλογικότητας, την εξάλειψη τεχνικών ανακολουθιών και την πραγματοποίηση διορθώσεων όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 • Προτείναμε μια σειρά από νέες απλουστεύσεις και αναλογικές βελτιώσεις.
 • Προσαρμόσαμε τις βαθμονομήσεις κινδύνου όπου προέκυψαν νέα στοιχεία.
 • Προτείναμε μια σειρά κοινών αρχών για τον υπολογισμό της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων, μια περιοχή στην οποία παρατηρήσαμε σημαντικές διαφορές στην εφαρμογή σε διάφορα κράτη μέλη.
 • Προτείναμε την προσαρμογή της αντιμετώπισης του κινδύνου επιτοκίου, επειδή η τρέχουσα μέθοδος υποτιμά σαφώς τον κίνδυνο.

Με ευχαρίστηση διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις περισσότερες από τις συμβουλές μας στο σχέδιο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Ωστόσο, λυπάμαι για την απόφαση να αναβληθεί για την αναθεώρηση του 2020 η αναθεώρηση της αντιμετώπισης του κινδύνου επιτοκίου. Στο πλαίσιο αυτό, θα περίμενα να ληφθεί παρόμοια απόφαση σχετικά με άλλους τομείς, όπως η αντιμετώπιση του κινδύνου μετοχικού κεφαλαίου και το περιθώριο κινδύνου.

Όσον αφορά την αναθεώρηση του 2020, η EIOPA πιστεύει στην εξέλιξη και όχι στην επανάσταση.

Η Φερεγγυότητα ΙΙ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της αγοράς, χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά τις βασικές αρχές του καθεστώτος που βασίζεται στον κίνδυνο.

Στην EIOPA, εργαζόμαστε ήδη σε διάφορους τομείς:

 • Τα μέτρα μακροπρόθεσμης εγγύησης
 • Την επεξεργασία μακροπρόθεσμων μη ρευστοποιήσιμων ασφαλιστικών υποχρεώσεων και τα περιουσιακά στοιχεία που τα υποστηρίζουν
 • Τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης
 • Τα εποπτικά εργαλεία και τα μέτρα που απαιτούνται για την ενίσχυση της μακροπροληπτικής φύσης του Solvency II
 • Τον τρόπο που εξετάζεται η βιωσιμότητα στο πλαίσιο του Solvency ΙΙ

(…)

bernandino eiopa

Επίτευξη σύγκλισης στον τομέα της εποπτείας

(…) Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και συνεπούς εποπτείας είναι θεμελιώδης για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η εποπτική σύγκλιση είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.

Έχουμε συνεργαστεί στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές για την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής νοοτροπίας από την έναρξη λειτουργίας μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Είναι ένας μαραθώνιος, όχι αγώνας 100 μέτρων.

Πέρυσι, παρουσιάσαμε τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κοινής ευρωπαϊκής εποπτικής νοοτροπίας. Φέτος δημοσιεύσαμε το σχέδιο εποπτικής σύγκλισης για το 2018/2019 με τρεις κύριους τομείς δράσης:

 • Η περαιτέρω ανάπτυξη κοινών εποπτικών εργαλείων και σημείων αναφοράς.
 • Εποπτεία των διασυνοριακών επιχειρήσεων.
 • Εποπτεία των αναδυόμενων κινδύνων.

Όπως αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, έχουμε κάνει καλή χρήση ενός ευρέος φάσματος εργαλείων για τη στήριξη της εποπτικής σύγκλισης, αλλά αυτά απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του εποπτικού μας προγράμματος σύγκλισης, θα επικεντρωθούμε στα εξής:

 • Εργαλεία και σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της αναλογικότητας
 • Εποπτεία των εσωτερικών μοντέλων
 • Εποπτική αξιολόγηση των κινδύνων συμπεριφοράς

Οι διασυνοριακές επιχειρήσεις αποτελούν πλεονέκτημα της ενιαίας αγοράς και αναμένεται να αποφέρουν οφέλη για τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ισχυρότερη εποπτεία. Στον τομέα αυτό, οι προτεραιότητές μας για το επόμενο έτος είναι:

 • Η ανίχνευση μη βιώσιμων διασυνοριακών επιχειρηματικών μοντέλων
 • Επάρκεια τεχνικών προβλέψεων στις διασυνοριακές επιχειρήσεις
 • Κατάλληλη και σωστή ανάλυση

Πρέπει επίσης να έχουμε επίγνωση των αναδυόμενων κινδύνων.

Διασφαλίζω το μέλλον σημαίνει ότι τα μέτρα μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους αναδυόμενους κινδύνους. Στο άμεσο μέλλον, εξετάζουμε:

 • Δραστηριότητες εποπτείας σχετικά με την ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και τους κινδύνους του κυβερνοχώρου
 • Χρήση των Big Data και, βέβαια,
 • Brexit.

Ειδικότερα, η EIOPA έχει δημιουργήσει και συντονίζει τις επονομαζόμενες πλατφόρμες συνεργασίας με τις εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους υποδοχής, προκειμένου να εξετάσει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων με διασυνοριακές δραστηριότητες και την εποπτεία τους.

Μέχρι σήμερα η EIOPA έχει συντονίσει 13 πλατφόρμες με τη συμμετοχή εθνικών εποπτικών αρχών από πολλές διαφορετικές χώρες. Για κάθε πλατφόρμα, η EIOPA παρείχε συγκεκριμένες εποπτικές συστάσεις στον επόπτη της χώρας προέλευσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συστάσεις αυτές αποσκοπούσαν να ενθαρρύνουν έντονα την εγχώρια εποπτική αρχή να προχωρήσει σε παρεμβάσεις, όπως η απαγόρευση της ανάληψης νέων εργασιών, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος στους ενδεχόμενους αντισυμβαλλομένους.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών που υπόκεινται σε μια πλατφόρμα συνεργασίας διαφέρουν σημαντικά, από την ασφάλιση αυτοκινήτων, τις γαλλικές κατασκευαστικές εργασίες, την ασφάλιση κατά των ιατρικών παραλείψεων μέχρι πολύπλοκα προϊόντα που συνδέονται με unit linked.

Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εκτός της εγχώριας αγοράς και σε επιχειρήσεις με μακρόχρονες δραστηριότητες όπου ο κίνδυνος θα υλοποιηθεί μόνο μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Συνήθως, υπάρχουν ελλείψεις στα διαθέσιμα δεδομένα, ανεπάρκειες στις τεχνικές προβλέψεις και σύνθετες δομές διαμεσολάβησης.

Ο αντίκτυπος της αποτυχίας τέτοιων εταιρειών μπορεί να προκαλέσει σημαντική αναταραχή στις αγορές υποδοχής και να διαταράξει σοβαρά την εμπιστοσύνη του κοινού στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η εποπτεία και η επιβολή των νέων απαιτήσεων είναι ουσιώδεις για την εξασφάλιση της επιθυμητής αύξησης της προστασίας των καταναλωτών. Είναι προσδοκία της EIOPA όλες οι αρμόδιες εθνικές αρχές να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους παρακολούθησης της αγοράς, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται στις αγορές τους και να λάβουν αποτελεσματικά εποπτικά μέτρα για να σταματήσουν ενδεχόμενες κακές πρακτικές. Είναι καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά με την εποπτεία των επιχειρήσεων.

(…)

Δουλεύοντας για τους καταναλωτές

Για τους καταναλωτές, μεγάλο μέρος της δουλειάς μας δεν είναι ορατό. Οι εταιρείες εποπτεύονται, οι κρίσεις ελαχιστοποιούνται, οι κίνδυνοι μετριάζονται και οι καταναλωτές, ως επί το πλείστον, παραμένουν ανέγγιχτοι.

Όμως, όλο και περισσότεροι καταναλωτές βλέπουν τις αποδείξεις του έργου μας στην καθημερινή τους οικονομική ζωή, ιδίως μέσω των πληροφοριών που λαμβάνουν από τους παρόχους.

(…)

Πανευρωπαϊκό προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)

Το PEPP έχει προχωρήσει πολύ από την αρχική μας πρόταση. Το PEPP παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες ένα εντελώς νέο προσωπικό συνταξιοδοτικό πλαίσιο με τη μορφή ασφαλούς, φορητού, μακροπρόθεσμου προϊόντος αποταμίευσης συνταξιοδότησης.

Φανταστείτε, λοιπόν, τη ζωή ενός νεαρού κοριτσιού. Τη βλέπουμε να ονειρεύεται το μέλλον της. Θα μάθει να πετάει; Θα είναι πιλότος; Θα είναι αστροναύτης; Δεν ξέρουμε. Σίγουρα στη ζωή της θα αλλάξει διάφορες δουλειές. Θα μετακινηθεί ενδεχομένως σε άλλες πόλεις, ίσως και χώρες για την εργασία της. Σίγουρα θα θέλει μια ασφαλή και εξασφαλισμένη πηγή εισοδήματος όταν σταματήσει να εργάζεται.

Με το PEPP, οι καταναλωτές θα έχουν ένα απλό, ασφαλές, διαφανές και οικονομικά αποδοτικό μακροπρόθεσμο προϊόν συνταξιοδότησης για να συμπληρώσουν τα εθνικά συστήματα, προσθέτοντας μια ευκαιρία προκαθορισμένης αποταμίευσης για μελλοντικά εισοδήματα στη συνταξιοδότηση, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής προσωπικής σύνταξης.

Με το PEPP, μπορούμε να έχουμε έξυπνη φορητότητα για προσαρμογή στις αλλαγές στις αγορές εργασίας, έτσι ώστε οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι να μπορούν να πληρώνουν το ίδιο προϊόν όταν μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το PEPP παρέχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό και αυξάνοντας τις επιλογές των καταναλωτών. Ωστόσο, το PEPP θα είναι επιτυχές μόνο εάν είναι αξιόπιστο. Ως ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, η ΕΙOPA μπορεί να εξασφαλίσει συνεπή υψηλά πρότυπα σε όλη την Ευρώπη.

Από την άποψη αυτή, ένας κεντρικός κόμβος εξουσιοδότησης και ένα βασικό σημείο επαφής για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το PEPP είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του. Είμαι πεπεισμένος ότι ο πολιτικός τριμερής διάλογος θα είναι επιτυχής και θα υπάρξει συμφωνία πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 Στρατηγικές προκλήσεις και ευκαιρίες

Ψηφιοποίηση

Η EIOPA θα συνεχίσει τον στενό διάλογο με τους συμμετέχοντες στην αγορά (φορείς εκμετάλλευσης και νεοσύστατες επιχειρήσεις), εκπροσώπους καταναλωτών, ακαδημαϊκούς κύκλους και εμπειρογνώμονες προστασίας δεδομένων, προκειμένου να εντοπίσουν έγκαιρα τους ρυθμιστικούς φραγμούς στην καινοτομία και να συμβάλουν στην απαραίτητη κοινωνική και κανονιστική συζήτηση σχετικά με τα κατάλληλα πρότυπα δεοντολογίας που χρησιμοποιούνται από τους ασφαλιστές όταν ασχολούνται με big data.

Επιπλέον, προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάλυση του κατακερματισμού της αλυσίδας αξίας και των αντίστοιχων επιπτώσεων στα επιχειρηματικά μοντέλα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην εμφάνιση επιχειρηματικών μοντέλων όπου η ασφαλιστική αλυσίδα (σχεδιασμός προϊόντος, τιμολόγηση, αλληλεπίδραση με τον πελάτη και διαχείριση απαιτήσεων) προέρχεται και διαχειρίζεται από τεχνολογικές πλατφόρμες και να βρεθούν οι κατάλληλες απαντήσεις για τον τρόπο επίβλεψης αυτού του μοντέλου “ανεστραμμένου outsourcing”.

Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό περιστατικών στον κυβερνοχώρο, τον καθιστά σημαντικό κίνδυνο για τους θεσμούς, τα άτομα και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οδηγώντας σε αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση της ασφάλισης του κυβερνοχώρου στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, η ΕΙΟPA ξεκίνησε διάλογο με ασφαλιστικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στην έκθεση «Κατανοώντας την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια βαθύτερη κατανόηση των κινδύνων ως βασική πρόκληση για τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο.

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον κυβερνοχώρο συμπεριλήφθηκε στα stress test του 2018 και το θέμα θα αποτελέσει όλο και περισσότερο αντικείμενο εστίασης για την EIOPA.

Βιώσιμη χρηματοδότηση

Η βιωσιμότητα βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Μετά την έγκριση του 2016 της Συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι και την Ατζέντα 2030 για την αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε φέτος το σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Αυτό το βήμα ήταν κατά τη γνώμη μου μια πραγματική πράξη ηγεσίας. Ένα όραμα που θα πρέπει να εμπνεύσει και να μας παρακινήσει να συνεισφέρουμε σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Η επιτυχία της ατζέντας για την αειφορία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών και των συνταξιοδοτικών ταμείων, να ενσωματώσουν στις σημερινές διαδικασίες μέτρησης και λήψης αποφάσεων τις αναμενόμενες μακροπρόθεσμες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της εξάντλησης των πόρων, καθώς και κοινωνικών και διακυβερνητικών ζητημάτων.

Αυτό θα είναι ασφαλώς δύσκολο για όλους τους παράγοντες της αγοράς, αλλά για τους ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι απαραίτητο. Πρέπει να εξετάσουν τους φυσικούς κινδύνους και τους κινδύνους μετάβασης, επειδή τα επιχειρηματικά τους μοντέλα βασίζονται σε υποχρεώσεις και αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία με χρονικούς ορίζοντες αρκετών δεκαετιών.

Έτσι, για τους ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, η συμπερίληψη των κινδύνων και των παραγόντων ESG στα συστήματα διαχείρισης κινδύνων δεν είναι συνέπεια πολιτικής ή κανονιστικής επιβολής! Είναι μια υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική!

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε όλο και περισσότερους ασφαλιστές και συνταξιοδοτικά ταμεία να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις στις επενδυτικές και ασφαλιστικές τους πολιτικές, σύμφωνα με την εκτίμησή τους για τους κινδύνους ESG.

Οι ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, ως μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ρόλο του διαχειριστή που έχουν για να συνεργαστούν με τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν, ενθαρρύνοντάς τους να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η απαραίτητη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα γίνει με σταδιακό και σταθερό τρόπο, αποφεύγοντας περιστατικά χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

Επιπλέον, οι ασφαλιστές θα πρέπει να ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση στις δραστηριότητές ανάληψης κινδύνων, ενθαρρύνοντας τη μείωση του κινδύνου μέσω κατάλληλης τιμολόγησης βασισμένης στον κίνδυνο.

Η πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) υπογραμμίζει τις γρήγορες, εκτεταμένες και πρωτοφανείς αλλαγές που απαιτούνται για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5° C.

Καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες επιταχύνουν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα, οι κοινότητες, οι επιχειρήσεις, οι πόλεις και οι χώρες αντιμετωπίζουν νέους τύπους και υψηλότερα επίπεδα κινδύνου.

Οι ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα πρέπει να ενεργούν προς το συμφέρον των ασφαλισμένων, των μελών και των δικαιούχων τους και να αποτελούν μέρος της λύσης.

Brexit

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της παρακολούθησης του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης λόγω Brexit από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδίως τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και λόγω της φύσης και του μεγέθους της σχετικής δραστηριότητας, η EIOPA θεωρεί ότι το ζήτημα της συνέχειας των υπηρεσιών δεν δημιουργεί κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ταυτόχρονα, η EIOPA συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και αντιμετωπίζει τον υπολειπόμενο κίνδυνο για να εξασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών».

Προηγούμενο άρθροΑυτοκινητικό ατύχημα εν μέρει σε δημόσιο & εν μέρει σε ιδιωτικό χώρο
Επόμενο άρθροΜικρή η αγορά, βοά και απορεί!