Διεθνή

Η AMICΕ συμμετέχει στον Διάλογο για την Κλιματική Ανθεκτικότητα

H Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών και Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (AMICE) χαιρετίζει την ενδιάμεση Έκθεση του Διαλόγου για την Κλιματική Ανθεκτικότητα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 27 Ιουλίου 2023.

Η ενδιάμεση έκθεση αποτελεί ένα προσχέδιο για περαιτέρω εργασίες σχετικά με τον εντοπισμό πιθανών λύσεων για τη μείωση των κενών ασφαλιστικής προστασίας για διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η τελική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 2024.

Ο Διάλογος για την κλιματική ανθεκτικότητα είναι ένα φόρουμ συζήτησης που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με μια ειδική ομάδα υπό τη συνδιοίκηση της DG CLIMA και της DG FISMA, που αποσκοπεί στο να γίνει κατανοητό το κενό προστασίας από την κλιματική αλλαγή από τους ασφαλιστές, τους αντασφαλιστές, τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στόχος του είναι να προσδιορίσει τρόπους για τη μείωση του κενού προστασίας από την κλιματική αλλαγή και να τονώσει τις επενδύσεις σε κατάλληλες λύσεις προσαρμογής.

Στον Διάλογο συμμετέχουν εκπρόσωποι του ασφαλιστικού κλάδου, της EIOPA, καθώς και ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΗΕ. Η AMICE συμμετέχει στις δύο υποομάδες του διαλόγου: Ασφαλιστική ανάληψη κινδύνων & λύσεις και Επενδύσεις προσαρμογής.

Η ενδιάμεση έκθεση παρουσιάζει τον απολογισμό των συζητήσεων που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα και προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές εργασίες του ∆ιαλόγου, οι οποίες θα κορυφωθούν με τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης, το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η Γενική Γραμματέας της AMICE, κα Sarah Goddard, σχολίασε σχετικά: «Ο διάλογος για την κλιματική ανθεκτικότητα συγκεντρώνει εκπροσώπους από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, με στόχο να συνεργαστούμε όλοι μαζί για την προστασία των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, των πόλεων και της κοινωνίας γενικότερα από τις επιπτώσεις μιας από τις μεγαλύτερες απειλές που όλοι αντιμετωπίζουμε. Ο Διάλογος παρέχει ένα βήμα ώστε να ακουστούν διάφορες απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και να αρχίσουμε, όλοι μαζί, να κατανοούμε πλήρως τι χρειάζεται η κοινωνία για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Η AMICE έχει την τιμή να συμμετέχει σε αυτόν τον διάλογο και συνεισφέρει στις εργασίες του, εργαζόμενη με βάση την αρχή “να μην αφήσουμε κανέναν πίσω”. Πιστεύουμε ότι η αλληλασφαλιστική/συνεταιριστική κοινότητα αντιμετωπίζει ήδη πτυχές αυτού του κενού ασφαλιστικής προστασίας μεταξύ των ασφαλισμένων μελών της και συνεργαζόμαστε με τον Διάλογο για να τις αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, κρίνοντας από την ίδια τη φύση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε σε όλη την Ευρώπη, μπορούν να γίνουν περισσότερα. Στην κατεύθυνση αυτή ο Διάλογος είναι ένα ζωτικής σημασίας φόρουμ για τον συνεχή εντοπισμό των προκλήσεων και των πιθανών αντισταθμιστικών μέτρων που χρειάζονται».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας