Βιβλιοπαρουσιάσεις

Στρατηγική για τη γήρανση του πληθυσμού – Ελλάδα 2050: το νέο βιβλίο του Μιλτιάδη Νεκτάριου

«Στρατηγική για τη γήρανση του πληθυσμού – Ελλάδα 2050» τιτλοφορείται το νέο βιβλίο του καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριου, του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση, καταπιάνεται με ένα φλέγον για την Ελλάδα θέμα, τη γήρανση του πληθυσμού και στοχεύει:

α) στην αφύπνιση του πολιτικού προσωπικού, των κοινωνικών φορέων καθώς και των πολιτών της χώρας για την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας για τη διαχείριση των συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού, και

β) στην παρουσίαση των προτεινόμενων πολιτικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου σημειώνεται σχετικά: «Την τελευταία δεκαετία, και συγκεκριμένα από το 2010, ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει μπει σε τροχιά πληθυσμιακής συρρίκνωσης, ως αποτέλεσμα του αρνητικού φυσικού ισοζυγίου. Η μείωση του πληθυσμού είναι αναπόφευκτη. Χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη ουσιαστικής πολιτικής ενίσχυσης των γεννήσεων, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως η λύση για μια βιώσιμη δημογραφική πολιτική δεν περνά από τις γεννήσεις. Ιδιαίτερα κρίσιμη για τη δημογραφική βιωσιμότητα της χώρας είναι η διαχείριση της συνεπακόλουθης μείωσης του εργατικού δυναμικού, ώστε να αποφευχθούν οι δυσάρεστες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειές της.

Η πρόκληση που αντιπροσωπεύει η γήρανση του πληθυσμού μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για μια ζωή με μεγαλύτερη διάρκεια και ευημερία. Αλλά, για να μετατραπεί αυτή η πρόκληση σε ευκαιρία απαιτείται μια συνολική αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης της υφιστάμενης κοινωνίας καθώς και των διαδοχικών γενεών.

Στρατηγική για τη γήρανση του πληθυσμού - Ελλάδα 2050: το νέο βιβλίο του Μιλτιάδη Νεκτάριου
Ο καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος.

Για την Ελλάδα, ο ΣΤΟΧΟΣ είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις Νέες Γενιές, μέσω της υλοποίησης ενός πολυεπίπεδου και πολυπαραγοντικού προγράμματος αλλαγών, που θα συγκροτούν μία «αλλαγή υποδείγματος» στην οργάνωση και λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας.

Ο χρονικός ορίζοντας των παρεμβάσεων είναι μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Εάν δεν ξεκινήσουμε την «αλλαγή υποδείγματος» σύντομα, δεν θα αργήσουμε να ανακαλύψουμε ότι ξεκινήσαμε υπερβολικά αργά».

Το βιβλίο βασίστηκε στα 38 Πακέτα Εργασίας που προέκυψαν από το έργο «Εκπόνηση Στρατηγικής για τη Γήρανση του Πληθυσμού σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο», που σχεδίασε και ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Πειραιά το 2020, με την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Στο έργο συμμετείχαν 35 καθηγητές και ερευνητές και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2022, υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριου. Ο ίδιος αξιολόγησε και ταξινόμησε τη συνολική ύλη σε 20 κεφάλαια, τα οποία αποτέλεσαν την ύλη του βιβλίου.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας