H Interamerican πρωτοπόρος στα περιβαλλοντικά ζητήματα

301

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) η Interamerican εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου, τονίζοντας τη σημασία υποστήριξης της παγκόσμιας προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη δική της συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή:

Οι μεγάλες πλημμύρες στο Παρίσι, στη Βαυαρία, καθώς και σε Ισπανία, Ιταλία, Μεγ. Βρετανία, Ουγγαρία, Ρωσία κατά τους τελευταίους μήνες επαναφέρουν, για μία ακόμη φορά, την επιτακτική ανάγκη ενεργού σύμπραξης της κοινωνίας, του κράτους και όλων των εμπλεκομένων επαγγελματικών δομών και αγορών τόσο για την πρόληψη των κινδύνων όσο και για την άμβλυνση των καταστροφικών επιπτώσεων, εφ’ όσον ο κίνδυνος επέλθει. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά ότι το συνολικό ασφαλιστικό κόστος για τις πλημμύρες από βροχοπτώσεις, κατά τον Οκτώβριο πέρυσι, ανήλθε σε περίπου 11 εκατ. ευρώ (στοιχεία ΕΑΕΕ). Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι παραμένουν και θα παραμένουν ως εντεινόμενη απειλή, με δεδομένη την επίταση της κλιματικής αλλαγής.

Η ασφαλιστική βιομηχανία, παγκοσμίως, διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την αντίληψη των φυσικών κινδύνων, αποτελεί πρωτεύοντα παράγοντα απορρόφησης των οικονομικών συνεπειών για την κοινωνία και την οικονομία από τις φυσικές καταστροφές, ενώ παράλληλα διεκδικεί ρόλο συμμετοχής στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μετάλλαξη των κοινωνιών, από παθητικής προσαρμογής σε κοινωνίες ενεργού πρόληψης.

Η Interamerican και το ανθρώπινο δυναμικό – οι συνεργάτες της εταιρείας, κατανοώντας την πρόκληση, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν επιδείξει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με σύνεση και υπευθυνότητα μια υποδειγματική, ολοκληρωμένη και διαρκώς εξελισσόμενη στρατηγική θέσεων και πράξεων στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα. Ενδεικτικά, η Interamerican:

 • είναι μέλος του Προγράμματος των Τραπεζοασφαλιστικών Οργανισμών για το Περιβάλλον (UNEP Finance Initiative) από το 2006,
 • ως μέλος του UNEP Finance Initiative, αποτελεί και ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης – Principles of Sustainable Insurance (PSI), που συνδιαμόρφωσε και συνυπέγραψε το 2012 (http://www.unepfi.org/psi/),
 • αποτελεί μέλος του φορέα του ΟΗΕ, Global Compact, ο οποίος περιλαμβάνει στις αρχές του σοβαρές δεσμεύσεις για το περιβάλλον (https://www.unglobalcompact.org/),
 • είναι κύριο μέλος του ελληνικού δικτύου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, CSR Hellas (http://www.csrhellas.gr), με ανάλογες δεσμεύσεις για το περιβάλλον,
 • τον Οκτώβριο 2015, κατά τη Γενική Συνέλευση του UNEP Finance Initiative, ήταν παρούσα και συμμετείχε στη διαμόρφωση των θέσεων της ασφαλιστικής βιομηχανίας, εν όψει της παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ στο Παρίσι για το κλίμα (COP 21 – Δεκέμβριος 2015),
 • κατά τη διάρκεια της διάσκεψης COP 21 του ΟΗΕ για το κλίμα, συμμετείχε στην καμπάνια “target 2 degrees”, τον Δεκέμβριο του 2015 (http://www.insuranceeurope.eu/target-two-degrees),
 • υλοποιεί εξωστρεφείς περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες βιωματικής συμμετοχής των εργαζομένων και συνεργατών της για την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος,
 • με δεδομένη την προσήλωση στην υποστήριξη των επενδύσεων καθαρής ενέργειας, συνεχίζει, με αναπτυγμένη τεχνογνωσία που  διαφοροποιεί την εταιρεία από την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά, έχει διαθέσει νέες ασφαλιστικές λύσεις ΑΠΕ οι οποίες τυγχάνουν ευρείας αποδοχής από τους επενδυτές, ενώ με την ιδιότητά της ως θεσμικού επενδυτή, συμμετέχει σε παγκόσμιες καμπάνιες για την περαιτέρω προώθηση επενδύσεων μηδενικών εκπομπών,
 • με ανάλογη σχετική τεχνογνωσία, συνεχίζει να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις καινοτόμα προϊόντα και για την ασφάλιση της αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης,
 • εκπροσωπεί την ελληνική ασφαλιστική αγορά στην ομάδα εργασίας για την περιβαλλοντική ευθύνη του ευρωπαϊκού φορέα εκπροσώπησης της ασφαλιστικής βιομηχανίας «Insurance Europe».
 • συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ασφαλίζοντας την αγροτική οικονομία με σειρά καινοτόμων προγραμμάτων προστασίας των περιουσιακών στοιχείων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.λπ.), καθώς και της αγροτικής παραγωγής, που αποτελεί υψηλή περιβαλλοντική αξία, 
 • με τη συνεχή ανάπτυξη του εταιρικού έργου απόλυτης ψηφιοποίησης, προωθεί -τόσο σε προϊοντικό επίπεδο (πλατφόρμα απευθείας πωλήσεων Anytime) όσο και σε επίπεδο εσωτερικών λειτουργιών (πλατφόρμες OnΕ, e-customer, Askme κ.λπ.)- περιβαλλοντικά ουδέτερες λειτουργίες, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση κατανάλωσης χαρτιού και ενεργειακών πόρων.

Επισημαίνεται ότι η Interamerican εκδίδει τακτικά απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας από το 2008, προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις και απαιτήσεις του πλαισίου Global Reporting Initiative (GRI), με εύρος λογοδοσίας για τα περιβαλλοντικά θέματα και τις σχετικές συμπεριφορές και πρωτοβουλίες της εταιρείας. Επίσης, έχει βραβευθεί από φορείς της ΕΚΕ για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της.

Προηγούμενο άρθροΘετικά αποτελέσματα για το 2015 ανακοίνωσε η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α
Επόμενο άρθροΕθνική Ασφαλιστική: 31ο Συνέδριο Πωλήσεων