Διεθνή

H GFIA εξετάζει τον ρόλο των ασφαλιστών ως βιώσιμων επενδυτών

Η GFIA (η παγκόσμια ομοσπονδία ασφαλιστικών ενώσεων), με έγγραφό της, προωθεί την αειφόρο ατζέντα και εξετάζει τις προοπτικές των ασφαλιστών ως βιώσιμων επενδυτών.

Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να συμβάλλει στις συλλογικές προσπάθειες, για να καταστεί η παγκόσμια οικονομία πιο βιώσιμη. Εκτός από τις προσπάθειές τους να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να μετριάσουν τις επιπτώσεις των κλιματικών κινδύνων, οι ασφαλιστές συμβάλλουν επίσης μέσω των επενδύσεών τους σε βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με την GFIA, η δράση εκείνων που χαράσσουν πολιτική σε διάφορους τομείς μπορεί να επιτρέψει στους ασφαλιστές να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους και να κάνουν ακόμη περισσότερα. Πώς;

Καταρχάς, να καθορίσουν επακριβώς την πορεία μετάβασης, για να διευκολύνουν τον μετασχηματισμό της πραγματικής οικονομίας.

Δεύτερον, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης όχι μόνο κατάλληλων βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων αλλά και αξιόπιστων δεδομένων όσον αφορά το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) για τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία.

Τρίτον, να υποστηρίξουν την ομαλή και σταθερή μετάβαση των ασφαλιστών στην οικονομική βιωσιμότητα, μέσω διαλόγου και κατάλληλου ελέγχου τυχόν νέων προτάσεων.

Τέταρτον, να διασφαλίσουν ότι η ευελιξία και η αναλογικότητα αντικατοπτρίζονται στην εποπτεία των κλιματικών κινδύνων.

Και τέλος, όπου είναι απαραίτητο, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων, όπως η ανάλυση σεναρίων σχετικά με το κλίμα και τα stress test, για να υπάρξει καλύτερη εικόνα σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Ολόκληρο το έγγραφο της GFIA εδώ.

Διαβάστε επίσης: EIOPA: Πιλοτικός πίνακας ελέγχου για την αντιμετώπιση του κενού ασφάλισης από φυσικές καταστροφές

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας