Διεθνή

H Generali μέλος της Net-Zero Asset Owner Alliance” των Ηνωμένων Εθνών

Μέλος της Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων, Εθνών (Net-Zero Asset Owner Alliance) αποτελεί πλέον η Generali.

Πρόκειται για την ομάδα 18 συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών εταιρειών που δεσμεύονται να μετατρέψουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια σε  μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, μέχρι το 2050.

Στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας είναι να αποφευχθεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 1,5 °C, σύμφωνα με τον στόχο της διεθνούς συνόδου του Παρισιού για το κλίμα. Αυτό δεν θα επιτευχθεί μόνο μέσω απο-επενδύσεων, αλλά μέσω της στενής συνεργασίας της Συμμαχίας με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου, προκειμένου να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, υιοθετώντας φιλικές προς το κλίμα πρακτικές και θέτοντας ιδανικά έναν στόχο για καθαρές-μηδενικής εκπομπής αερίων άνθρακα επενδύσεις.

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται τα μέλη της Συμμαχίας είναι πάνω από US $4,3 τρισεκατομμύρια.

Η Συμμαχία θα επικεντρωθεί το 2020 σε τρεις βασικούς τομείς: στην ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης και δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων, στην ανάπτυξη συνεργασίας με το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών και στην υποστήριξη πολιτικών που συντάσσονται με τους παραπάνω στόχους.

Ο Tim Ryan, Investment Officer και CEO Asset & Wealth Management, της Generali δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέλη της Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων, Εθνών- Net-Zero Asset Owner Alliance. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα στην περαιτέρω ευθυγράμμιση του επενδυτικού μας χαρτοφυλακίου με τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη. Ως οργανισμός αισθανόμαστε την ευθύνη της συμβολής στην επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2050».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας