Οικονομικά Μεγέθη

Groupama Ασφαλιστική: Με κέρδη €10,02 εκατ. μετά φόρων έκλεισε το 2015

Η Groupama Ασφαλιστική, παρά το δύσκολο υφεσιακό περιβάλλον, συνέχισε την ανοδική πορεία της, παρουσιάζοντας κέρδη μετά φόρων €10,02 εκατ. για το χρηματοοικονομικό έτος 2015 (έναντι €8,81 εκατ. το 2014). Την ίδια περίοδο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €138,24 εκατ. (€52, εκατ. στον κλάδο των Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας και €85,9 εκατ. στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων). Επίσης, οι Καταβληθείσες Αποζημιώσεις έφτασαν τα €97, 7 εκατ., ενώ το Περιθώριο Φερεγγυότητας της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 371,6%.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου Ζωής (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των επενδυτικών προϊόντων) διαμορφώθηκε στα €52,28 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 7,3% σε σχέση με το 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στον τομέα των προϊόντων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, λόγω των δυσμενών συνθηκών που προέκυψαν από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Η νέα παραγωγή του κλάδου Ζωής συνολικά διαμορφώθηκε στα €14,4 εκατ., ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε το 2015 στις ασφαλίσεις υγείας, όπου η εταιρία πέτυχε ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της κατά 7,4%, έχοντας εμπλουτίσει με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές γκάμες τα προϊόντα της. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική ανάπτυξη παρουσίασε η εταιρεία στα ομαδικά συμβόλαια Ζωής και Υγείας, αυξάνοντας την  παραγωγή της κατά 19% σε σχέση με το 2014.

Στον κλάδο Αυτοκινήτου, που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, η Groupama Ασφαλιστική διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο της, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 5% (από 4,7%) και τον στόλο της κατά 1,6%. Η εταιρεία επέδειξε καλύτερες αντοχές από την υπόλοιπη αγορά, αφού η παραγωγή του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων κατέγραψε μείωση 10,6% σε σχέση με το 2014, έναντι 13,7% για το σύνολο της αγοράς. Σε ό,τι αφορά στις πρόσθετες καλύψεις του κλάδου αυτοκινήτου, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 1,8%, ενώ η υπόλοιπη αγορά σημείωσε μείωση 8,2% κατά μέσον όρο.

Θετικά κινήθηκε η παραγωγή και στον κλάδο Πυρός, όπου το μερίδιο αγοράς της εταιρίας αυξήθηκε οριακά στο 6,5% από 6,2% το 2014, ενώ τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,3% έναντι πτώσης 1,1% κατά μέσον όρο στην ευρύτερη αγορά.

Όσον αφορά στα τεχνικά αποτελέσματα, η συνετή διαχείριση κινδύνων αποτυπώνεται στον δείκτη ζημιών και εξόδων, ο οποίος το 2015 διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά κερδοφόρο επίπεδο του 82,8% για τον κλάδο ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Στον κλάδο Αυτοκινήτου, ο δείκτης ζημιών και εξόδων μειώθηκε κατά 7,5 μονάδες και ανήλθε στο 79,1% για το 2015, ενώ ιδιαιτέρως θετικό είναι και το αποτέλεσμα για τον κλάδο Πυρός, όπου ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 79,4% έναντι 85,6% το 2014.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015, ο Γενικός Διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής, κ. Χρήστος Κάτσιος, δήλωσε: «Ξεκινώντας, θεωρώ πρωταρχική υποχρέωσή μου να συγχαρώ όλα τα μέλη της ομάδας της Groupama Ασφαλιστικής για την επιτυχημένη πορεία που σημειώνει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία, τα αποτελέσματα και τους στόχους που κατέκτησε, ιδιαίτερα κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Το 2015, ενισχύσαμε τη θέση μας και διατηρήσαμε την κερδοφορία μας, μέσω της συνετής διαχείρισης, αλλά και των καινοτόμων προγραμμάτων και λύσεων που παρέχουμε, προς όφελος των πελατών μας. Η εταιρεία στοχεύει, στηριζόμενη στις ψηφιακές εξελίξεις, να καταστεί ακόμη πιο φιλική προς τον πελάτη και συνεργάτη, με εύκολες και απλές διαδικασίες, ακολουθώντας με συνέπεια μια πολυπροϊοντική και πολυκαναλική προσέγγιση. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα συνεχίσουμε την υλοποίηση έργων για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των πόρων μας, αξιοποιώντας τις συνέργειες με τον Όμιλο Groupama. Επιπλέον, βελτιώσαμε ή διατηρήσαμε το μερίδιο αγοράς στην πλειονότητα των κατηγοριών και αγορών μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των νέων πλατφορμών μας. Η φροντίδα για τον Άνθρωπο, η Υπευθυνότητα και η Καινοτομία, αποτελούν βασικές αξίες και συστατικά στοιχεία της Στρατηγικής μας, την οποία αναπτύσσουμε και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε και τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας εμπράκτως τους δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχουμε κτίσει με την ελληνική κοινωνία».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας