Διεθνή

Geneva Association: Οι ασφαλιστές συμβάλλουν με $5-5,5 τρισ. ετησίως στην παγκόσμια οικονομική ανθεκτικότητα

Η Geneva Association εκτιμά ότι οι ασφαλιστές συμβάλλουν με $5-5,5 τρισ. ετησίως στην παγκόσμια οικονομική ανθεκτικότητα, μέσω ασφαλιστικών αποζημιώσεων και παροχών.

Εν μέσω των αυξανόμενων προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών, να έχουν οι επιχειρήσεις μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο, μια νέα έκθεση της Geneva Association, με τίτλο «Ο ρόλος των ασφαλίσεων στην προώθηση της κοινωνικής βιωσιμότητας», υπογραμμίζει το σημαντικό και ουσιαστικό όφελος που προσφέρουν οι ασφαλίσεις για την κοινωνία, καθώς παρέχουν οικονομική σταθερότητα και ψυχική ηρεμία σε ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής βιωσιμότητας, η Έκθεση συμβουλεύει τους ασφαλιστές να βελτιώσουν την επίδραση που έχουν η αναδοχή των κινδύνων (underwriting) και οι επενδύσεις τους, και να δείξουν τη δέουσα προσοχή όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με τους πελάτες, τους επενδυτές και τις δραστηριότητές τους, και αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκαταλήψεις.

Η έκθεση της Geneva Association προτείνει στους ασφαλιστές ένα καινοτόμο πλαίσιο για την αξιολόγηση του “κοινωνικού τους αποτυπώματος”, εμπνευσμένο από την προσέγγιση που ακολουθεί το Πρωτόκολλο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα:

– Το πεδίο εφαρμογής 1 αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις ενός ασφαλιστή στους εργαζομένους του.

– Το πεδίο εφαρμογής 2 αφορά τις επιπτώσεις του ασφαλιστή στις κοινότητες.

– Το πεδίο εφαρμογής 3 –μακράν το σημαντικότερο– αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις του ασφαλιστή σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας: από την ανάληψη κινδύνων και την εξυπηρέτηση έως τις επενδύσεις –ανάντη (συνεργάτες της αλυσίδας αξίας) και κατάντη (πελάτες και επενδυτές).

Ο κ. Jad Ariss, Διευθύνων Σύμβουλος της Geneva Association, δήλωσε σχετικά: «Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για την προώθηση της κοινωνικής βιωσιμότητας, ιδίως υπό το φως των επιπτώσεων της πανδημίας και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι ασφαλιστές ήταν πάντα –και θα συνεχίσουν να είναι– στην πρώτη γραμμή αυτής της ατζέντας. Η ίδια η ουσία της ασφαλιστικής επιχείρησης είναι η προστασία της κοινωνίας, η παροχή οικονομικής ασφάλειας και ψυχικής ηρεμίας και η υποστήριξη της ανάκαμψης από τους κραδασμούς. Τούτου λεχθέντος, οι ασφαλιστές μπορούν να ενισχύσουν το αποτύπωμά τους σε αυτό το πεδίο αλλά χρειάζεται και να αντιμετωπίσουν την έλλειψη κατάλληλων μεθόδων μέτρησης. Ελπίζουμε η έκθεσή μας να χρησιμεύσει ως οδηγός».

Ο συντάκτης της έκθεσης, κ. Kai-Uwe Schanz, Deputy Managing Director και Director of Socio-economic Resilience της Geneva Association, δήλωσε: «Η έκθεση συνιστά στους ασφαλιστές να υιοθετήσουν μια προσέγγιση τριών επιπέδων για τη διαχείριση της κοινωνικής βιωσιμότητας. Πρώτον, μεγιστοποίηση των εγγενώς θετικών κοινωνικών επιπτώσεων της ασφάλισης. Δεύτερον, προστασία των πλεονεκτημάτων που αυτή παρέχει, με προσεκτικό μετριασμό των δυνητικά αρνητικών επιπτώσεων. Τρίτον, διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής πρόσθετων, εμπορικά βιώσιμων κοινωνικών πλεονεκτημάτων. Με βάση αυτή την προσέγγιση, πιστεύουμε ότι οι ασφαλιστές μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο τους στην παροχή κοινωνικά συναφών προϊόντων και να εργαστούν για την κάλυψη των κενών προστασίας. Αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ, καθώς η μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας