Άρθρα

Geneva Association: Η Ασφάλιση Ζωής & Υγείας υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Geneva Association: Η Ασφάλιση Ζωής & Υγείας υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Με την πεποίθηση ότι η καλύτερη κατανόηση των κινδύνων συμβάλλει στο να παραμείνουν αυτοί ασφαλίσιμοι, η Geneva Association* στρέφει την προσοχή της ασφάλισης στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις της στην υγεία των ανθρώπων. Σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό οργανισμό Wellcome*, ο οποίος χρηματοδοτεί επιστημονικές έρευνες σχετικές με την υγεία, δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση με τίτλο «Climate Change: What does the future hold for life & health insurance?». Η έκθεση επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις για τους ασφαλιστές Ζωής & Υγείας δεν ήταν μέχρι στιγμής σημαντικές, αλλά είναι πιθανό να αυξηθούν, καθώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται συχνότερες και σοβαρότερες.

Tα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία αυξάνονται. Το 2023 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ, με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη να επιδεινώνεται από τα φυσικά κλιματικά φαινόμενα. Περιφέρειες σε όλο τον κόσμο βίωσαν ακραίους καύσωνες και οι πυρκαγιές κατέκαψαν πάνω από 120.000 τ.χλμ. δασών στον Καναδά, με αποτέλεσμα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να φτάσουν στους 290 μεγατόνους. Αυτές οι πυρκαγιές συνέβαλαν ώστε ο δείκτης ποιότητας του αέρα στην Ουάσιγκτον να είναι χειρότερος από ποτέ και ώθησαν πολλές Πολιτείες να κηρύξουν «κόκκινο συναγερμό» και να εκδώσουν σχετικές προειδοποιήσεις. Με πάνω από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει σε τοποθεσίες εκτεθειμένες σε κλιματικά φαινόμενα, μια ανεμπόδιστη κλιμάκωση των σημερινών διαταραχών και φαινομένων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία, αλλά και σε καθοριστικούς για την υγεία κοινωνικούς παράγοντες.

Στον ασφαλιστικό τομέα, η κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή επικεντρώνεται κυρίως στους κλάδους Περιουσίας & Ατυχημάτων, όπου ήδη καταγράφεται μία αύξηση των απαιτήσεων, καθώς και στις επενδύσεις. Στον αντίποδα, οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες για τους ασφαλιστές Ζωής & Υγείας είναι μέχρι στιγμής μέτριες, ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει μακροπρόθεσμα, καθώς τα κλιματικά φαινόμενα γίνονται πιο συχνά και πιο σοβαρά.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής χωρίς να αναφερθούμε στη μεγάλη επιβάρυνση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ανθρώπων», επισημαίνει ο κ. Jad Ariss, Γενικός Δ/ντής της Geneva Association. «Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν σοβαρές ζημιές σε σπίτια και κτήρια, αλλά και τραυματισμούς και θανάτους. Οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες μειώνουν τη βιοποικιλότητα, επηρεάζουν τον εφοδιασμό σε τρόφιμα, εξαπλώνουν και επιδεινώνουν τις ασθένειες. Η ίδια η κλιματική κρίση έχει μετατραπεί σε ζήτημα ψυχικής υγείας. Η προσπάθεια καλύτερης κατανόησης και μείωσης αυτών των κινδύνων θα συμβάλει στο να παραμείνουν ασφαλίσιμοι».

Κατηγοριοποίηση των κινδύνων υγείας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και αφορούν τους ασφαλιστές

Σύμφωνα με την έκθεση της Geneva Association, οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με το κλίμα μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες και είναι οι εξής:

  • Οι οξείς κίνδυνοι· προέρχονται από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα. Για παράδειγμα, αναπνευστικά προβλήματα από τις πυρκαγιές ή εγκεφαλικά επεισόδια από τους καύσωνες.
  • Οι χρόνιοι κίνδυνοι· προκύπτουν από την παρατεταμένη έκθεση σε δυσμενείς κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας, για παράδειγμα, ευνοεί τις μεταδιδόμενες από τα έντομα ασθένειες, όπως επίσης και η έλλειψη πόσιμου νερού. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία αποτελεί εν μέρει εκδήλωση της κλιματικής αλλαγής, επίσης έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία (π.χ. καρδιοαναπνευστικά προβλήματα).
  • Οι μεταβατικοί κίνδυνοι· μπορεί να οδηγήσουν σε καλά ή κακά αποτελέσματα. Από τη μια πλευρά, οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια μπορεί να μετριάσουν τους χρόνιους κινδύνους, καθώς βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα. Από την άλλη, η μετάβαση από τον άνθρακα στο ορυκτό αέριο, όπως το σχιστολιθικό αέριο, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία.
  • Οι δικαστικοί/νομικοί κίνδυνοι· απορρέουν από την πιθανότητα νοσηρότητας και θνησιμότητας των σημερινών και των μελλοντικών γενιών από την κλιματική αλλαγή, με τους ενάγοντες να προσπαθούν είτε να υποχρεώσουν σε ανάληψη δράσης για τον μετριασμό του προβλήματος είτε να αποτρέψουν δράσεις που επιδεινώνουν τους κινδύνους.

Κλιματικά φαινόμενα και ο ρόλος των συστημάτων υγείας

Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην υγεία μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, ανάλογα με το ευρύτερο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα των συστημάτων υγείας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην άμβλυνση αυτών των κινδύνων, απορροφώντας τους αρχικούς κλυδωνισμούς πριν αυτοί επεκταθούν στο ευρύτερο οικοσύστημα. Αυτό, σύμφωνα με την έκθεση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τρεις βασικούς παράγοντες:

1. Την πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της πρόνοιας για καθολική υγειονομική κάλυψη (Universal Health Coverage – UHC) ή την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (Εarly Warning Systems – EWS).
2. Την οικονομική και τεχνική επάρκεια, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού, της κατάρτισής του και των επενδύσεων σε υποδομές και αλυσίδες εφοδιασμού.
3. Την προσβασιμότητα στην υγειονομική περίθαλψη και, ειδικότερα, τους παράγοντες που καθορίζουν τη διαθεσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την ποιότητα της απαιτούμενης περίθαλψης.

Σύμφωνα με μία ανάλυση του World Economic Forum, που επικαλείται η έκθεση της Geneva Association, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα συστήματα υγείας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετη επιβάρυνση ύψους $1,1 τρισ., λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τις πλημμύρες, τις ξηρασίες, τους καύσωνες και τις μολυσματικές ασθένειες ως κύριες αιτίες.

Η χρήση του δείκτη UHC (ο οποίος αξιολογεί τις τρέχουσες καλύψεις και την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε παγκόσμια κλίμακα), ως μέσο σύγκρισης, αποκαλύπτει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων περιοχών και εθνών (Ευρώπη, Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Νότια Κορέα) και του υπόλοιπου κόσμου. Επομένως, είναι λογικό να συμπεράνει κανείς ότι σε περιβάλλοντα όπου τα συστήματα υγείας δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τις συνήθεις απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης και έχουν σημαντικά κενά όσον αφορά στην προστασία της υγείας, η πιθανότητα εμφάνισης μεγαλύτερων κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και επηρεάζουν την υγεία είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλιση Ζωής & Υγείας

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 41 αναλυτές και εμπειρογνώμονες από 17 πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής & Υγείας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί βιώνουν και βλέπουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Ταυτόχρονα, με τις απαντήσεις τους ρίχνουν φως στην ασφαλισιμότητα των κινδύνων που αφορούν την υγεία και σχετίζονται με το κλίμα. Οι πληροφορίες που έδωσαν αξιολογήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πλαίσιο ασφαλισιμότητας (Διάγραμμα 1).

Geneva Association: Η Ασφάλιση Ζωής & Υγείας υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Η τρέχουσα επίδραση

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή δεν ασκεί άμεσο αντίκτυπο στις υποχρεώσεις που συνδέονται με τα ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής & Υγείας, ούτε προβλέπουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην ασφαλισιμότητα των κινδύνων και την οικονομική προσιτότητα των προϊόντων. Ωστόσο, υπάρχει ομοφωνία ότι αυτό μπορεί να αλλάξει λόγω της αυξανόμενης έκτασης, έντασης και συχνότητας των κλιματικών φαινομένων, και ιδίως επειδή οι παγκόσμιες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), ενδέχεται να ξεπεράσουν το όριο του 1,5°C έως το 2027.

Οι απαντήσεις των ειδικών υπογράμμισαν, επίσης, τους κινδύνους από ακραία φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Οι συχνότερες ανησυχίες αφορούν ιδιαίτερα τη νότια Ευρώπη, κυρίως την Ισπανία, και συγκεκριμένες περιοχές στις ΗΠΑ που είναι ευάλωτες σε ακραία φαινόμενα, καθώς και περιοχές που βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό.

Ομοίως, οι χρόνιοι κίνδυνοι από την παρατεταμένη έκθεση σε δυσμενείς κλιματικές συνθήκες (για παράδειγμα η κακή ποιότητα του αέρα λόγω των πυρκαγιών) μπορούν να επηρεάσουν το σύνολο του πληθυσμού. Η εμφάνιση νέων μεταδιδόμενων ασθενειών θεωρείται, επίσης, αυξανόμενη απειλή, που προέρχεται από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και το λιώσιμο των πάγων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Geneva Association: Η Ασφάλιση Ζωής & Υγείας υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Ο μελλοντικός αντίκτυπος

Αναλογιστικές εκτιμήσεις

➜ Είναι οι ζημιές στοιχειωδώς ασύνδετες και προβλέψιμες;
Αυτό το θεμελιώδες κριτήριο ασφαλισιμότητας δεν ικανοποιείται με τους κινδύνους Ζωής & Υγείας που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, βάσει των στοιχείων που προέρχονται από μελέτες σε επίπεδο πληθυσμού. Οι τρόποι με τους οποίους οι επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων βιώνονται από τα άτομα, την κοινωνία και, στη συνέχεια, από τους φορείς υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης είναι αλληλένδετοι αλλά μη γραμμικοί, και περιλαμβάνουν ένα πολύπλοκο σύνολο μεταβλητών, όπως η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το επίπεδο προσαρμοστικότητας (για παράδειγμα, η κατοχή κλιματιστικού για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης), η ηλικία και τυχόν υφιστάμενες συννοσηρότητες, η τοποθεσία (συμπεριλαμβανομένων των χωρών/μεγάλων κρατών) και το επάγγελμα. Δεδομένης αυτής της πολυπλοκότητας, είναι δύσκολο να προβλεφθεί σαφώς ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στα ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής & Υγείας.

➜ Είναι η μέγιστη πιθανή ζημιά διαχειρίσιμη και η μέση ζημιά ανά συμβάν μέτρια;
Τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι οι ζημιές ήταν διαχειρίσιμες μέχρι σήμερα, εν μέρει λόγω των διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων των ασφαλιστών. Αλλά οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Η απουσία ενοποιημένων, λεπτομερών και διαχρονικών δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση των κλιματικών συμβάντων και μοτίβων σε σχέση με τα περιστατικά θνησιμότητας ή νοσηρότητας εμποδίζει τη μέτρηση των κινδύνων. Ως βάση για την αξιολόγηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την ασφαλισιμότητα, οι ασφαλιστές Ζωής & Υγείας πρέπει να επιλύσουν τα αναλογιστικά κενά κατανόησης, με τη συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών από τους κλάδους Περιουσίας & Ατυχημάτων, τους παρόχους υγείας, τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους επιστήμονες που ασχολούνται με το κλίμα.

Η κα Adrita Bhattacharya-Craven, Δ/ντρια του τμήματος Υγείας και Δημογραφίας της Geneva Association και επικεφαλής συντάκτρια της έκθεσης, σημειώνει σχετικά: «Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανείς όταν πρόκειται για τη θνησιμότητα. Όμως, η έκθεσή μας δείχνει τον αυξανόμενο κίνδυνο που εγκυμονεί και για τη νοσηρότητα. Καθώς όλο και περισσότεροι από εμάς έρχονται αντιμέτωποι με μια ζωή 100ετούς διάρκειας, καλούμαστε να κατανοήσουμε το εύρος των κινδύνων για την υγεία, που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας ενός ασταθούς και ακραίου κλίματος. Η οικοδόμηση και η διατήρηση της ασφαλισιμότητας θα απαιτήσει ισχυρή συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστών, όλων των κλάδων, καθώς και με την ευρύτερη ερευνητική και πολιτική κοινότητα».

➜ Είναι ο αριθμός των επιμέρους κινδύνων αρκετά μεγάλος;
Ενώ υπάρχουν δυνητικά πολλοί επιμέρους κίνδυνοι, αυτοί μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά τους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση της ζημιάς. Με άλλα λόγια, μια μεγάλη δεξαμενή κινδύνων (risk pool) ίσως να μην μπορεί πάντα να περιορίσει τις μελλοντικές ζημιές, εάν οι επιμέρους κίνδυνοι δεν είναι ομοιογενείς. Οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν την ανομοιογένεια της έκθεσης (σε κινδύνους) σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, τόσο εντός όσο και μεταξύ χωρών, καθώς και ανάλογα με τις συνθήκες υγείας (προϋπάρχουσες νοσηρότητες). Αυτό καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων αιτιών και μεγεθών ζημιών εντός μιας δεξαμενής κινδύνων.

➜ Υπάρχει σοβαρή ασυμμετρία στην πληροφόρηση;
Το τρέχον σύνολο πληροφοριών που συνδυάζει την υγεία και τους κλιματικούς κινδύνους με την ασφάλιση είναι περιορισμένο. Ωστόσο, μια λογική γενίκευση μπορεί να είναι ότι ένα στοιχείο πληροφοριακής ασυμμετρίας (υπέρ του ασφαλισμένου) είναι πιθανό να υπάρχει όταν οι ασθένειες και τα περιστατικά περίθαλψης καλύπτονται από περισσότερους από έναν ασφαλιστές, π.χ. υποχρεωτική και επικουρική ή συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ή στο πλαίσιο ομαδικών προγραμμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία δεδομένων σχετικά με την ασυμμετρία στην πληροφόρηση, οι συζητήσεις με τους ερωτηθέντες επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της επικρατούσας «πληροφόρησης» σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την υγεία, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς, ώστε να μειωθούν τα ελλείμματα στην πληροφόρηση.

Παράμετροι που αφορούν την αγορά

Μέχρι στιγμής, οι εκτιμήσεις σχετικά με το κλίμα δεν έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής & Υγείας.

Η επικρατούσα άποψη είναι ότι τα στοιχεία που αφορούν τις σχετικές με το κλίμα ευθύνες (liability) των ασφαλιστών Ζωής & Υγείας είναι περιορισμένα και οι συζητήσεις για τη μεθοδολογία αξιολόγησης των παραπάνω κινδύνων είναι σχετικά πρόσφατες.

Πολλοί ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα εργαλεία συλλογής δεδομένων για τη βελτίωση της κατανόησης των κινδύνων, πριν επανεξεταστούν οι απόψεις σχετικά με τον σχεδιασμό προϊόντων ή την τιμολόγηση, με σκοπό την προετοιμασία της αγοράς.

Ωστόσο, ορισμένοι τομείς χρήζουν προσοχής, κυρίως η πρόληψη και η μείωση των κινδύνων. Πολλοί ερωτηθέντες υποστηρίζουν την προώθηση προγραμμάτων ευεξίας, με στόχο την πρόληψη χρόνιων ασθενειών, τα οποία ευθυγραμμίζονται με δραστηριότητες φιλικές προς το κλίμα μέσω κινήτρων και ανταμοιβών για την πραγματοποίηση πιο υγιεινών επιλογών. Η προσέγγιση αυτή παρέχει, επίσης, στις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής & Υγείας ευκαιρίες για συνεργασία με τους πελάτες τους, μέσω συμβουλευτικών συστημάτων.

Η παραμετρική ασφάλιση είναι μια άλλη αξιοσημείωτη καινοτομία. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, που εφαρμόζεται ήδη στην Ινδία για την προστασία των παράτυπα εργαζόμενων γυναικών, οι αποζημιώσεις ενεργοποιούνται όταν πληρούνται συγκεκριμένα, μετρήσιμα και προκαθορισμένα κριτήρια (π.χ. ακραία ζέστη ή επίπεδα ρύπανσης). Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν, επίσης, να συνδυαστούν με πρόσθετες στρατηγικές πρόληψης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας τηλεργασίας κατά τη διάρκεια ακραίας ζέστης ή ψύχους.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, ώστε οι ασφαλιστές του κλάδου να μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων και να υποστηρίξουν την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης σε μειονεκτούντες πληθυσμούς σε χώρες που είναι πιο ευάλωτες στον κλιματικό κίνδυνο. Περισσότερα καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως η παραμετρική ασφάλιση, θα αποτελέσουν ουσιαστική παράμετρο για την υποστήριξη της υγείας σε ένα κλίμα που συνεχώς μεταβάλλεται», τόνισε η κα Madeleine Thomson, επικεφαλής του Τμήματος Κλιματικών Επιπτώσεων και Προσαρμογής του Wellcome.

Κοινωνικές παράμετροι

Το σημερινό επίπεδο πληροφόρησης δεν επιτρέπει την ανάληψη κινδύνων υγείας που συνδέονται ειδικά με την κλιματική αλλαγή. Εκτός από τους μεθοδολογικούς περιορισμούς στην αποδοχή των κινδύνων, από κοινωνική άποψη, η ανάληψη κινδύνων συγκρούεται, επίσης, εγγενώς με τους στόχους της ασφαλιστικής βιομηχανίας για βιωσιμότητα και συμπερίληψη. Για παράδειγμα, ευνοώντας εκείνους που είναι σε θέση να προσαρμοστούν καλύτερα στην ακραία ζέστη μέσω του κλιματισμού, υπάρχει κίνδυνος να αποκλειστούν εκείνοι που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Υπάρχει συντριπτική ταύτιση απόψεων μεταξύ των ερωτηθέντων ότι η πρόληψη, για παράδειγμα το impact underwriting, που δίνει κίνητρα για πιο οικολογικό τρόπο ζωής και την εκπαίδευση του κοινού, είναι ο προτιμώμενος τρόπος για τη διατήρηση της ασφαλισιμότητας.

Geneva Association: Η Ασφάλιση Ζωής & Υγείας υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Οι συστάσεις της Geneva Association

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι οι σχετιζόμενοι με το κλίμα κίνδυνοι επηρεάζουν την υπάρχουσα δέσμη ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής & Υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους συντάκτες της Έκθεσης, η μη διαπίστωση επίδρασης είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην έλλειψη συνεχών και ολοκληρωμένων δεδομένων.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, η Geneva Association διατύπωσε τις ακόλουθες συστάσεις στους ασφαλιστές Ζωής & Υγείας:

Συγκεντρώστε τα δεδομένα προοπτικά: Για να βελτιωθεί η κατανόηση των μελλοντικών κινδύνων, οι ασφαλιστές Ζωής & Υγείας πρέπει να συγκεντρώσουν δεδομένα για πολλούς κλάδους, γεγονός που απαιτεί την αξιοποίηση ενός ευρύτερου συνόλου ενδιαφερομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αξιολόγηση όχι μόνο της πιθανότητας εμφάνισης καύσωνα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και του αριθμού των ηλικιωμένων, της συχνότητας των διακοπών ρεύματος και του επιπολασμού των υφιστάμενων νοσημάτων για την ανάπτυξη μελλοντικών σεναρίων για το κλίμα και την υγεία.

Επενδύστε στην καινοτομία: Η παραμετρική ασφάλιση έχει συγκεντρώσει την προσοχή και περιέχει πολύτιμα διδάγματα για το μέλλον. Ωστόσο, τέτοιες πρωτοβουλίες θα απαιτούσαν από τους ασφαλιστές να ομογενοποιήσουν τον κίνδυνο και να ποσοτικοποιήσουν τον όγκο και τη συχνότητά του, ώστε να αποφασίσουν αν η ανάληψη ενός κινδύνου που σχετίζεται με ένα γεγονός που θα προκαλέσει μαζικές ζημιές είναι μέσα στις δυνατότητές τους, χωρίς να καταστήσουν τα ασφάλιστρα απρόσιτα.

Τα ρυθμιστικά ζητήματα έχουν, επίσης, κρίσιμη σημασία, λαμβανομένου υπόψη του νεωτερισμού των καινοτόμων προσεγγίσεων.

Διαδραματίστε μεγαλύτερο ρόλο στο κοινωνικό περιβάλλον: Οι ασφαλιστές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ώστε το κοινό να κατανοήσει το ευρύ φάσμα των κινδύνων που σχετίζονται με τα κλιματικά φαινόμενα και επηρεάζουν την υγεία, χρησιμοποιώντας απλά και προσιτά μηνύματα στην επικοινωνία τους με τους καταναλωτές. Η κατανόηση των επιπτώσεων του κλίματος στην υγεία εντός του ασφαλιστικού κλάδου πρέπει, επίσης, να προχωρήσει πολύ πέρα από τις φυσικές καταστροφές.

Οι συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να αυξηθούν, για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος προληπτικών στρατηγικών και συναφών δράσεων για την υλοποίησή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης ή η ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας σε κλιματικά ευαίσθητες διαγνώσεις.

Οι ασφαλιστές μπορούν, επίσης, να προβούν οι ίδιοι ή να ενθαρρύνουν πιο πράσινες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία που αφορούν την υγεία και την περίθαλψη, ώστε να μειώσουν τους σχετικούς κινδύνους –αυτές οι επενδύσεις μπορεί να αφορούν τη δημιουργία πράσινων χώρων και στεγών για τη μείωση της υπερθέρμανσης των κτηρίων.

Συμπερασματικά, από την έκθεση της Geneva Association προκύπτει ότι όταν ο κίνδυνος αφορά την υγεία, που είναι το σημαντικότερο αγαθό, η εξέταση σε βάθος των κινδύνων που την αφορούν και η προετοιμασία απέναντι σε αυτό που έρχεται (ή ίσως είναι ήδη εδώ) αποδεικνύονται αναγκαίες και χρήσιμες. Αναγκαίες και χρήσιμες όχι μόνο για την ίδια την ασφαλιστική αγορά, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες καλύψεις, αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα, πολίτες και Πολιτεία. Ειδικά η ελληνική Πολιτεία θα μπορούσε να αντλήσει από την έκθεση της Geneva Association πολύτιμη γνώση για τους επερχόμενους κινδύνους και να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση για μικρές ή μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες.


* Η Geneva Association είναι η μοναδική παγκόσμια ένωση ασφαλιστικών εταιρειών στην οποία συμμετέχουν διευθύνοντες σύμβουλοι ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών. Με βάση ενδελεχή έρευνα που διεξάγεται σε συνεργασία με τα μέλη της, ακαδημαϊκά ιδρύματα και πολυεθνικούς οργανισμούς, η Geneva Association διερευνά βασικούς τομείς κινδύνου που ενδέχεται να επηρεάσουν τον ασφαλιστικό κλάδο, προβαίνει σε συστάσεις και παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς βήμα για να τις συζητήσουν. Συνολικά, οι εταιρείες των μελών της Geneva Association έχουν την έδρα τους σε 26 χώρες σε όλο τον κόσμο, διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία αξίας $21 τρισ., απασχολούν περισσότερους από 2,5 εκατ. εργαζόμενους και προστατεύουν 2,6 δισ. ανθρώπους.
Το Wellcome είναι ένα παγκόσμιο φιλανθρωπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1936. Υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα για την επίλυση των επειγόντων ζητημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Χρηματοδοτεί ερευνητές που αναλύουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης των μολυσματικών ασθενειών και της ευπάθειας που δημιουργεί η ακραία ζέστη στην υγεία της μητέρας και του παιδιού. Το Wellcome χρηματοδοτεί επίσης εργασίες για την ενσωμάτωση των κλιματικών δεδομένων στα συστήματα διαχείρισης της υγείας των χωρών και έρευνες σχετικά με στρατηγικές προσαρμογής για την προστασία των ατόμων από την ακραία ζέστη.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας