Οικονομικά Μεγέθη

Generali Group: Aύξηση στα λειτουργικά έσοδα στο α’ εξάμηνο του 2022

Συνεχιζόμενη αύξηση στα λειτουργικά έσοδα κατέγραψε ο όμιλος Generali, σύμφωνα με τα ενοποιημένα αποτελέσματα της 30ής Ιουνίου 20221. Το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε σταθερό, εξαιρουμένων των απομειώσεων που προήλθαν από τις επενδύσεις στη Ρωσία. Η Κεφαλαιακή Θέση παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή.

Ειδικότερα:
• Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα € 41,9 δισ. (+2,4%): Αύξηση χάρις στην ισχυρή άνοδο του κλάδου των Γενικών Ασφαλίσεων (+8,5%), η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη των λοιπών γραμμών ασφάλισης πέραν αυτής του αυτοκινήτου. Τα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής παρέμειναν σταθερά (-0,5%). Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής έδειξαν ανθεκτικότητα στα € 6,2 δισ., χάρις στην ανάπτυξη των προγραμμάτων προστασίας και των επενδυτικών προϊόντων unit-linked, αντισταθμίζοντας τη μείωση που παρουσίασαν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, κάτι που είναι συνεπές με την επανατοποθέτηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου Ζωής.
• Συνεχίστηκε η άνοδος των Λειτουργικών Αποτελεσμάτων, τα οποία ανήλθαν στα € 3,1 δισ. (+4,8%), χάρις στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, του τομέα Holding και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων έφτασε το 92,5% (+2,8 π.μ.). Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,23% (+0,59 π.μ.).
Τα καθαρά αποτελέσματα έφτασαν στα € 1.402 εκ. (με αντιστοιχία τα € 1.540 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2021). Εξαιρουμένων των απομειώσεων που προήλθαν από τις επενδύσεις στη Ρωσία, τα καθαρά αποτελέσματα θα ήταν στα € 1.541 εκ. ευρώ.
• Εξαιρετικά ισχυρή και Κεφαλαιακή Θέση με τον Δείκτη Φερεγγυότητας στο 233% (με αντιστοιχία 227% στα Ετήσια Αποτελέσματα του 2021) μετά τον υπολογισμό και των € 500 εκ. για από την επαναγορά μετοχών.

Generali Group: Aύξηση στα λειτουργικά έσοδα στο α' εξάμηνο του 2022

Ο CEO του Ομίλου Generali κ. Philippe Donnet, δήλωσε: «Η ισχυρή επίδοση της Generali αποδεικνύει ότι η εστίασή μας στην εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου «Lifetime Partner 24: Driving Growth» είναι ο σωστός τρόπος για να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξήσουμε τη λειτουργική μας κερδοφορία. Καταφέραμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, θέτοντας πάντοτε τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους ως κορυφαία προτεραιότητά μας. Στους προσεχείς μήνες, θα συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε πλήρως για την εκτέλεση του τριετούς μας σχεδίου, καθώς ενισχύουμε την ηγετική θέση του Ομίλου μας ως παγκόσμιου ασφαλιστή και διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων». 

Generali Group: Aύξηση στα λειτουργικά έσοδα στο α' εξάμηνο του 2022

[1] Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές ασφαλίστρων ζωής και νέας παραγωγής  παρουσιάστηκαν σε ισοδύναμους όρους (σε σταθερές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης), με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica στον υπολογισμό για διακυμάνσεις με ισοδύναμους όρους. Οι αλλαγές στο λειτουργικό αποτέλεσμα, στις ίδιες επενδύσεις και στις τεχνικές προβλέψεις Ζωής εξαιρούν τα περιουσιακά στοιχεία υπό διάθεση ή διατεθειμένα για την ίδια λογιστική περίοδο, με αποτέλεσμα να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica σε ποσοστιαίες  μεταβολές.
Τα ποσά στρογγυλοποιήθηκαν στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο και ενδέχεται να μην αθροίζονται στο στρογγυλοποιημένο σύνολο σε όλες τις περιπτώσεις. Το ποσοστό που παρουσιάζεται μπορεί να επηρεαστεί από τη στρογγυλοποίηση


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας