Η ΕΥ συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων

946
Η ΕΥ συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων στον ιδιωτικό τομέα

Η EY και η Παγκόσμια Συμμαχία Καινοτομίας των Γυναικών για την Αλλαγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Global Innovation Coalition for Change – GICC) ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας αρχές καινοτομίας, που θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της πορείας προς την ισότητα των φύλων.

Οι αρχές αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις εταιρείες να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη μείωση των ανισοτήτων, την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης σε διευθυντικές θέσεις, καθώς και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.
Μαζί με τις αρχές αυτές, η EY, σε συνεργασία με την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, ανέπτυξε ένα εργαλείο Αξιολόγησης των Σημείων Δράσης της GICC, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους ως προς τις θεμελιώδεις αρχές της GICC. Το εργαλείο αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τα επίπεδα καινοτομίας και διείσδυσής τους, να εντοπίσουν δράσεις που θα συμβάλουν στη γρήγορη επίτευξη της ισότητας των φύλων, μέσω της καινοτομίας, και να κερδίσουν την αναγνώριση της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες.

Οι πέντε αρχές της GICC:

1. Εταιρική δέσμευση σε υψηλό επίπεδο για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης στην καινοτομία, που θα λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων.

2. Σχεδιασμός καινοτομιών που περιλαμβάνουν τις γυναίκες ως τελικούς χρήστες.

3. Εφαρμογή καινοτομιών που λαμβάνουν υπόψη τα ευρύτερα οικοσυστήματα, στα οποία συμμετέχουν γυναίκες.

4. Αξιολόγηση του αντικτύπου των καινοτομιών που ανταποκρίνονται σε θέματα ισότητας των φύλων, με βάση μια προσέγγιση που βασίζεται στα δεδομένα.

5. Κλιμάκωση καινοτομιών που παρέχουν βιώσιμες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των γυναικών και των κοριτσιών.

H κα Phumzile Mlambo-Ngcuka, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ και Επικεφαλής της πρωτοβουλίας για τις Γυναίκες, σχολιάζει: «Η πρωτοβουλία αυτή αναφέρεται στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν βασικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Από το mobile banking και την τεχνολογία blockchain, ως την τεχνητή νοημοσύνη και το Internet of Things, είναι κρίσιμο ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των καινοτομιών που διαμορφώνουν το μέλλον της κοινωνίας μας να επηρεάζονται από τις ιδέες, τις ανησυχίες και τις εμπειρίες των γυναικών».

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Για την ΕΥ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, η ισότητα των φύλων αποτελεί προτεραιότητα και σημαντικό πυλώνα της λειτουργίας μας. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως αυτή σε συνεργασία με την GICC, αλλά και το πρόγραμμα Women. Fast Forward, η ΕΥ στηρίζει τον ρόλο των γυναικών στις επιχειρήσεις και προωθεί την ισότητα. Είναι βασική αρχή μας ότι η διαφοροποίηση των ομάδων και, ειδικότερα, η ενεργός συμμετοχή των γυναικών, μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στη λειτουργία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων».

Οι επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους παγκοσμίως μπορούν να συμμετάσχουν στην GICC ως μέλη και να υιοθετήσουν τις αρχές αυτές. Οι ενέργειες των μελών για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της καινοτομίας θα εξετάζονται κάθε 12 μήνες, και τα μέλη θα λαμβάνουν ετήσιες εκθέσεις προόδου, παράλληλα με το σήμα της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες που θα πιστοποιεί τον ρυθμό βελτίωσης.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αρχές και τα μέλη της GICC, πατήστε εδώ.

 

  • Ετικέτες
  • EY
Προηγούμενο άρθροΕσείς, πώς χειριστήκατε την τελευταία δύσκολη μέρα στη δουλειά;
Επόμενο άρθροΗ Interasco άνετη και αποτελεσματική στη νέα ψηφιακή εποχή