Οικονομικά Μεγέθη

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση των οικονομικών μεγεθών στο Α΄ εξάμηνο 2018

Σημαντική αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 23,4%, σε συνδυασμό με αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,7%, παρουσίασε ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη, για το Α΄ εξάμηνο 2018.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 8,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα πλέον τα έσοδα από μη ασφαλιστική δραστηριότητα) διαμορφώθηκαν στα 98,3 εκατ. ευρώ, έναντι 94,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, η Μητρική Εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ σημείωσε:

  • Αύξηση στα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα στα 92,7 εκατ. ευρώ, έναντι 89,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 3,9%, όταν η συνολική ασφαλιστική αγορά κινήθηκε στο 3,4% για το πρώτο εξάμηνο του 2018.
  • Περαιτέρω ενίσχυση των ασφαλιστικών προβλέψεων στα 283,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 3,8% σε σχέση με την 31/12/2017.
  • Αύξηση κατά 2,1% στο συνολικό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο σε σχέση με την 31/12/2017, το οποίο διαμορφώθηκε στα 342 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 14,9%, στα 115,2 εκατ. ευρώ, έναντι 100,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Παράλληλα, οι αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους της, διαμορφώθηκαν στα 46,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και τόσο η φερεγγυότητα όσο και η ταμειακή της ρευστότητα, βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας