Στις 3 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τροποποίηση του άρθρου 18 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα PRIIP.

Όπως εξηγεί σε εγκύκλιο προς τα μέλη της η ΕΑΕΕ, η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση επιτρέπει στους ασφαλιστές να συνεχίσουν τη χρήση του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, το οποίο συντάσσεται από τους ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση που μία από τις υποκείμενες επενδυτικές επιλογές είναι αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η αλλαγή αυτή ήταν επιβεβλημένη λόγω της απόφασης να δοθεί περαιτέρω παράταση της απαλλαγής των ΟΣΕΚΑ από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού για τα προϊόντα PRIIPs.

Αναμένεται ότι στις 18 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει την προτεινόμενη τροποποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για έλεγχο (scrutiny), διάρκειας δύο μηνών (με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός επιπλέον).

Προηγούμενο άρθροΟι Κορυφαίοι της Εθνικής Ασφαλιστικής
Επόμενο άρθροΠρόγραμμα ασφάλισης σκαφών από κυβερνοεπιθέσεις