Προϊόντα

Ευρωπαϊκή Ένωσις- Ασφάλειαι Μινέττα: Ισόβια ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Νοσηλείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις Ασφάλειαι Μινέττα αντιλαμβανόμενη την ανάγκη του κοινού για σταθερότητα και αυξημένη εξασφάλιση απέναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα και με το κύρος που της δίνει η 40χρονη παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά, σχεδίασε και προσφέρει ισόβια ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Νοσηλείας, προσαρμοσμένα στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, προσφέρει:

 • Ισόβια Ασφάλιση Ζωής με ισόβια καταβολή ασφαλίστρων ή με περιορισμένη χρονικά καταβολή ασφαλίστρων, που λειτουργεί και ως αποταμιευτικός λογαριασμός με εγγυημένη απόδοση:
 1. Mε απεριόριστη χρονική διάρκεια
 2. Για ασφαλισμένους από 1 μηνός έως 65 ετών
 3. Με δυνατότητα για παροχή όλων των συμπληρωματικών καλύψεων συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

–          Διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης στην οικογένεια του ασφαλισμένου

–          Πληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών

–          Κάλυψη φόρων κληρονομιάς και συναφών εξόδων

–          Προσωπικές/οικογενειακές υποχρεώσεις σε τρίτους

–          Δυνατότητα εσωτερικού δανεισμού λόγω έκτακτων αναγκών.

 

 • Ισόβια Προγράμματα Νοσηλείας, εφόσον συνδυάζονται με προγράμματα Ισόβιας Ασφάλισης Ζωής:
 1. Mε απεριόριστη χρονική διάρκεια
 2. Για ασφαλισμένους από 1 μηνός έως 65 ετών
 3. Με κάλυψη σε Ελλάδα και εξωτερικό
 4. Με ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου
 5. Με επίδομα 30% των εξόδων νοσηλείας άλλου φορέα
 6. Με ετήσια ανανέωση του κεφαλαίου κάλυψης ακόμα και αν η διάρκεια νοσηλείας ξεπερνάει τις 365 ημέρες
 7. Με εξειδικευμένες, μη διαδεδομένες στην αγορά, συμπληρωματικές καλύψεις

Τα Ισόβια Προγράμματα Νοσηλείας διακρίνονται σε:

 • MEDICAL DIAMOND με 2.000.000 ευρώ ετήσιο όριο κάλυψης σε Ελλάδα και 450.000 ευρώ στο εξωτερικό για  έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή κρατικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • MEDICAL PLATINUM με 500.000 ευρώ ετήσιο όριο κάλυψης σε Ελλάδα και 350.000 ευρώ στο εξωτερικό για  έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή κρατικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • MEDICAL GOLD με 200.000 ευρώ ετήσιο όριο κάλυψης σε Ελλάδα και 200.000 ευρώ στο εξωτερικό για  έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικές ή κρατικές κλινικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ενημερωθούν στην ιστοσελίδα http://www.minetta-asfaleia-giapanta.gr/ ή να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]), στο τηλέφωνο (210 9309500) ή στους ασφαλιστικούς συμβούλους της Ευρωπαϊκής Ένωσις Ασφάλειαι Μινέττα.

 

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας