Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα: €3,48 εκατ. καθαρά κέρδη το 2014

3215

Στα 3,48 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά  κέρδη της Ευρωπαϊκής  Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα για το 2014, παρά  το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και  τις έντονες πιέσεις στην ασφαλιστική αγορά. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2014 ανήλθε στα 60,6 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του ποσού που κατέβαλε για αποζημιώσεις ήταν  41 εκατ, αναλογία  που  αποδεικνύει πως η ΜΙΝΕΤΤΑ σταθερή στις αξίες της συνεχίζει να αποζημιώνει άμεσα τους πελάτες της.

Η συνεχιζόμενη κερδοφορία και κατά  το 2014, σε συνδυασμό με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Εταιρεία για το 2015, αποτελεί εχέγγυο υγιούς ανάπτυξης.  Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η πλήρης εναρμόνιση της με τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του SOLVENCY II διασφαλίζουν την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της ΜΙΝΕΤΤΑ.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα  προσαρμοσμένη πλήρως στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στηριζόμενη σε ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα συνεχίσει να παρέχει προγράμματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες, σε συνδυασμό με πλήθος  παροχών και άριστη εξυπηρέτηση, διατηρώντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία που τη διέπει για 40 και πλέον χρόνια. Επιπλέον, υπογραμμίζει την ετοιμότητα της Εταιρείας ενόψει της εφαρμογής της οδηγίας  SOLVENCY II και την πλήρη εφαρμογή των κανόνων που έχει θέσει η εποπτεύουσα αρχή, με γνώμονα πάντα την εξασφάλιση του πελάτη.

Προηγούμενο άρθρο1,18 τρις η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ευρώπη το 2014
Επόμενο άρθροΒραβεία Καινοτομίας ΑΧΑ Περιφέρεια Μεσογείου και Λατινικής Αμερικής