Τα ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα “ERGO My Fund” αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα του προσεκτικά σχεδιασμένου πλάνου ενεργειών της ERGO Ελλάδος, το οποίο εστιάζει στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, με στόχο να αναδειχθεί ηγέτης και στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας. Οι κ.κ. Στάθης Τσαούσης, Δ/ντής Τομέα Πωλήσεων, και Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Δ/ντής Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών, απαντούν σε ερωτήματα της «Α.Α.» και αναδεικνύουν όχι μόνον τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των “ERGO My Fund”, αλλά και το πώς προετοίμασε η Εταιρεία (εντατική εκπαίδευση συνεργατών, ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης Unit Linked, παροχή ψηφιακών εργαλείων και αυτοματοποιημένων λύσεων στους συνεργάτες) την επιτυχημένη προώθησή τους στην αγορά. Παράλληλα, δύο συνεργάτες της που εκπαιδεύτηκαν και ήδη προωθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα, οι Agency Managers κ.κ. Φώτης Οικονομόπουλος και Βασίλης Νιάφας, μας μιλούν για τη μέχρι τώρα εμπειρία τους.

Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων ERGO

Ergo My fund: Τα καινοτόμα Unit Linked που συνδυάζουν ιδανικά επένδυση και ασφάλιση

Στρατηγική επιλογή η δραστηριοποίηση στις ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας για την ERGO

Το πλάνο μας για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη εστιάζει δυναμικά και στον κλάδο Ζωής και Υγείας, με βασικό στόχο η ERGO Ελλάδος να αποτελέσει εταιρεία – πρότυπο πελατοκεντρικού χαρακτήρα, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και υιοθετώντας καινοτόμες μεθόδους υποστήριξης των Πελατών αλλά και των Συνεργατών μας. Η πανδημία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες και τάσεις στη ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων. Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται και για επενδυτικά – συνταξιοδοτικά προϊόντα Unit Linked (χωρίς εγγύηση επιτοκίων), με στόχο τη διασφάλιση στο μέλλον ποιοτικότερης ζωής, κυρίως μετά τη συνταξιοδότησή τους, την υποστήριξη των σπουδών για τα παιδιά τους κ.λπ.

Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές δείχνουν μια προτίμηση στα συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς αυτά μπορούν, επιλέγοντας την κατάλληλη σύνθεση, να παρέχουν και σημαντικές αποδόσεις, ελέγχονται από πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο, διαθέτουν ευελιξία και δυνατότητες ρευστοποίησης, ιδιαίτερα στο περιβάλλον μηδενικών επιτοκίων. Η αύξηση του πληθωρισμού και η συνεπακόλουθη αύξηση των επιτοκίων αλλάζουν τα δεδομένα, ωστόσο, οι προοπτικές ανάπτυξης των Unit Linked προϊόντων παραμένουν ιδιαίτερα ευοίωνες.

Η ERGO, διατηρώντας εδώ και χρόνια ηγετική θέση στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, στοχεύει, μέσα από τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια, στην ενίσχυση της παρουσίας της στις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, με στόχο να αναδειχθεί ηγέτης και σε αυτόν τον κλάδο ασφάλισης. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει ένα πλάνο ενεργειών, εστιάζοντας στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της, αλλά και των υπηρεσιών της, πάντοτε με βάση το όραμά της να γίνει η πρώτη επιλογή για τους Πελάτες και τους Συνεργάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και του Ομίλου, η έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα της εταιρείας σχεδίασε τα ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα Unit Linked “ERGO My Fund”.

Γιατί επιλέξαμε επενδυτικά προϊόντα σε αυτή τη χρονική συγκυρία

Παρά την αβεβαιότητα που κυριαρχεί, λόγω πληθωρισμού, ενεργειακού κόστους, πανδημίας και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης εκτιμούμε ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει και συνεπακόλουθη ανάπτυξη στον ασφαλιστικό κλάδο. Θεωρούμε ότι ο κλάδος Ζωής και Υγείας παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και αποτελεί ευκαιρία για την αγορά. Τα επενδυτικού τύπου προϊόντα Unit Linked παρέχουν στους ασφαλισμένους μία διέξοδο αποταμίευσης – επένδυσης, αλλά και προστασίας, σε ορισμένες επιλογές, των χρημάτων τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα, αξιοποιώντας την αστάθεια και αβεβαιότητα των αγορών. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας, με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη, ενώ η μέγιστη μπορεί να φτάσει τα 30 έτη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το χαρτοφυλάκιο από κινδύνους που προκύπτουν από τις διακυμάνσεις των αγορών. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι η διασπορά του κινδύνου. Τα Unit Linked είναι συνδεδεμένα με ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία με τη σειρά τους επενδύουν κυρίως στις διεθνείς αλλά και τις τοπικές αγορές. Σύμφωνα με το προφίλ του, ο ασφαλισμένος επιλέγει διαφορετικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, με τη βέλτιστη επιθυμητή σχέση κινδύνου – απόδοσης.

Ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα που προσφέρουν τα νέα καινοτόμα προϊόντα “ERGO My Fund” είναι πως, σε συνεργασία με τη MEAG, την εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του Ομίλου Munich Re, παρέχουν πρόσβαση σε Επενδυτικά Κεφάλαια MEAG Funds, που εξασφαλίζουν δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών σε παγκόσμια κλίμακα, σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων και κλάδους οικονομίας με υψηλή ποιότητα στη διαχείριση των επενδύσεων. Τα MEAG Funds είναι χαρακτηρισμένα σαν ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εποπτεύονται από τη Γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin). Παράλληλα, τα MEAG Funds προσφέρουν πλήρη κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του Πελάτη, ενώ τα περισσότερα ανήκουν στην κατηγορία Fund of Funds, τα οποία επενδύουν σε άλλα επιλεγμένα Funds/ETF’s, έχοντας μεγάλη διασπορά και καλύπτοντας τις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως.

Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών ERGO

Ergo My fund: Τα καινοτόμα Unit Linked που συνδυάζουν ιδανικά επένδυση και ασφάλιση

Τα ERGO My Fund καλύπτουν ολοκληρωμένα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών

Τα νέα προϊόντα ERGO My Fund αποτελούν ένα σύνολο καινοτόμων προϊόντων, που συνδυάζουν ιδανικά την επένδυση με την ασφάλιση. Αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και ERGO. Τα καινοτόμα αυτά προϊόντα είναι σχεδιασμένα με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, έτσι ώστε να καλύπτουν ολοκληρωμένα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, με απόλυτη διαφάνεια, ευελιξία και πληρότητα όσον αφορά στην παρακολούθηση της επένδυσής τους.

Σε πρώτη φάση, δημιουργήσαμε δύο προϊόντα, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και τους επενδυτικούς στόχους του καταναλωτή. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 διαφορετικά επενδυτικά κεφάλαια και να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη σύνθεση χαρτοφυλακίου, από ένα η περισσότερα κεφάλαια, σύμφωνα με το επενδυτικό του προφίλ. Παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να αναδιαρθρώνει τη σύνθεση των επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επιλέξει, δύο φορές κάθε έτος, χωρίς κανένα περαιτέρω κόστος.

To ERGO My Fund – Flex Plan: πρόγραμμα Δημιουργίας Κεφαλαίου –μέσω περιοδικών καταβολών– για την επίτευξη ενός μελλοντικού στόχου (Αποταμίευση, Πρόσθετη Σύνταξη, Κεφάλαιο Σπουδών κ.ά.). Συνδυάζεται και με ασφαλιστικές καλύψεις και προσαρμόζεται με απόλυτη ευελιξία στις ανάγκες των πελατών.

Το ERGO My Fund – Invest Plan: πρόγραμμα εφάπαξ καταβολής, παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών σε παγκόσμια κλίμακα, προσφέροντας απόλυτη διαφάνεια και ευελιξία διαμόρφωσης προσωπικής επενδυτικής στρατηγικής.

Τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής SalesBOX, η οποία έχει εμπλουτιστεί με νέες πρωτοποριακές λειτουργικότητες. Συγκεκριμένα, προσφέρει στους Συνεργάτες της ERGO, με εύκολο και απλό τρόπο, μέσα από ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, τη δυνατότητα αυτοματοποιημένου προσδιορισμού του επενδυτικού προφίλ του υποψήφιου πελάτη και της προτεινόμενης για αυτόν επενδυτικής επιλογής.

Επιπλέον, μέσω της καινοτόμου και πρωτοποριακής επενδυτικής ψηφιακής πλατφόρμας FundBOX, προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα σύνθεσης προσωπικού χαρτοφυλακίου, με ελεύθερη επιλογή Επενδυτικών Κεφαλαίων, και σύγκρισης με την προτεινόμενη αρχική επενδυτική επιλογή. Η έκδοση προσφοράς και αίτησης ασφάλισης ακολουθούν τις υφιστάμενες πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες της ERGO που ισχύουν για όλα τα προϊόντα Ζωής & Υγείας, με κύριο χαρακτηριστικό την αυτόματη αποστολή στον πελάτη της αίτησης ασφάλισης και την υπογραφή της ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ERGO eSign.

Tα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον πελάτη τα προγράμματα ERGO My Fund συνοψίζονται στα εξής:

  • Ευελιξία προσαρμογής στις επενδυτικές και ασφαλιστικές ανάγκες του κάθε πελάτη.
  • Πλήρη διαφάνεια στην κατανομή του ασφαλίστρου για επένδυση και για ασφαλιστικές καλύψεις.
  • Σχεδιασμό προσωπικής Επενδυτικής Στρατηγικής, μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων.
  • Δυνατότητα αναδιάρθρωσης επενδυτικού Χαρτοφυλακίου.
  • Απόλυτο έλεγχο με δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα διαχείρισης Επενδύσεων.
  • Προσφέρει πληθώρα επενδυτικών επιλογών.

Προφίλ συνεργάτη που μπορεί να τα αξιοποιήσει

Για την προώθηση προγραμμάτων Unit Linked απαιτείται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να έχει την απαραίτητη πιστοποίηση, καθώς το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο είναι αυστηρό. H ERGO, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των δικτύων της, υποστηρίζει τους συνεργάτες – διαμεσολαβητές της με εντατική εκπαίδευση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση. Ο ρόλος μας είναι να προσανατολίσουμε σωστά τα δίκτυά μας, ώστε να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία που τους παρέχουμε. Επενδύουμε στην ενίσχυση του ρόλου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και θα συνεχίσουμε να τους εφοδιάζουμε με τα απαραίτητα εργαλεία και να τους παρέχουμε αυτοματοποιημένες λύσεις, για να διευκολύνουμε το έργο τους. Σταθερή επιδίωξή μας είναι οι συνεργάτες μας να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για την προώθηση των προϊόντων Unit Linked, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη δημιουργία του επενδυτικού προφίλ του πελάτη.

Πλάνο εκπαίδευσης που εκπονήθηκε από την εταιρεία για την προώθηση των προϊόντων αυτών

Στην ERGO δίνουμε βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών μας. Μέσα από την ολοκληρωμένη γκάμα πρωτοποριακών Unit Linked προϊόντων που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με το έμπειρο και καταρτισμένο δίκτυο διαμεσολαβητών, το οποίο αναπτύσσεται συστηματικά, στοχεύουμε να καταστούμε η πρώτη επιλογή και στους Κλάδους ασφάλισης Ζωής και Υγείας.

Ήδη, από το β΄ εξάμηνο του 2021, συστηματικά είχε προετοιμασθεί η προώθηση των Unit Linked προϊόντων.

Έτσι, προχωρήσαμε στην πραγματοποίηση της «mini academy», με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων των Συνεργατών του Εταιρικού Δικτύου στις βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής & επενδύσεων, στο Θεσμικό & Κανονιστικό Πλαίσιο και στη δημιουργία σύνθεσης χαρτοφυλακίου.

Οι συνεργάτες, συμμετέχοντας σε ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των υφιστάμενων γνώσεών τους, ανάλογα με το επίπεδό τους, διαχωρίστηκαν σε 5 ομοιογενή groups. Οργανώθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις 1ου κύκλου, συνολικής διάρκειας πέραν των 70 ωρών.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν τέσσερις κεντρικές συναντήσεις του Δικτύου Εταιρικών Συνεργατών, για την εκτενή παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων ERGO My Fund.

Η επιμόρφωση των συνεργατών συνεχίστηκε με τον 2ο, εντατικό εκπαιδευτικό κύκλο, στα κατά τόπους Γραφεία Πωλήσεων του Εταιρικού Δικτύου αναφορικά με το ERGO My Fund (περιγραφή & τεχνικές προώθησης προϊόντων), τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης Unit Linked και τη διαμόρφωση χαρτοφυλακίου.

Τέλος, έχει προγραμματισθεί και ο 3ος εκπαιδευτικός κύκλος για τους Συνεργάτες του Εταιρικού Δικτύου το τρίτο τρίμηνο του 2022, που θα αφορά στα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία.

Δηλώσεις Συνεργατών ERGO που εκπαιδεύτηκαν και ήδη προωθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα

Ergo My fund: Τα καινοτόμα Unit Linked που συνδυάζουν ιδανικά επένδυση και ασφάλιση

Φώτης Οικονομόπουλος, Agency Manager, Γραφείου Χαλανδρίου

Τα προγράμματα ERGO My Fund – Flex Plan και ERGO My Fund – Invest Plan καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, συνδυάζοντας με απόλυτα ευκρινή τρόπο την ασφαλιστική κάλυψη και την επένδυση, σε ένα ενιαίο προϊόν.

Η συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή επενδυτικής επιλογής και η δυνατότητα πρόσβασης του πελάτη σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλιση και την πορεία της επένδυσής του προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο σε εμάς τους διαμεσολαβητές, αλλά και στους πελάτες μας, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν και να έχουν εικόνα της πορείας της επένδυσής τους. 

Άλλωστε, πρόκειται για προϊόντα που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και ERGO, ειδικά σχεδιασμένα με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να προσφέρουν διαφάνεια, ευελιξία και πληρότητα στη λειτουργία τους.

Ergo My fund: Τα καινοτόμα Unit Linked που συνδυάζουν ιδανικά επένδυση και ασφάλιση

Βασίλης Νιάφας, Agency Manager, Γραφείου Θεσσαλονίκης

Η συνεργασία μου με την ERGO διευρύνθηκε με την έναρξη διάθεσης του προγράμματος ERGO My Fund. Παράλληλα, με την έγκαιρη και αναλυτική εκπαίδευσή μας από τα στελέχη της Εταιρείας στα νέα πρωτοποριακά προϊόντα Unit Linked αναβαθμίζεται η δυναμική των επενδυτικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο νέων πωλήσεων όσο και νέων συνεργασιών με το εταιρικό δίκτυο. Η ERGO, συνεχίζοντας να υλοποιεί μεθοδικά τον στρατηγικό της σχεδιασμό και στον κλάδο Ζωής και Υγείας, δημιουργεί τα ψηφιακά εργαλεία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας FundBox, ώστε άμεσα να γίνεται κατανοητό στον πελάτη το επενδυτικό του προφίλ και οι προοπτικές της αποταμίευσης.

Η ασφάλεια και η ταχύτητα των βοηθημάτων του ERGO My Fund αποτελούν μοναδική καινοτομία αλλά και απόδειξη μιας νέας πρωτοποριακής εξέλιξης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Για να το πω πιο απλά, η προώθηση των προϊόντων Unit Linked μέσω των νέων ψηφιακών βοηθημάτων γίνεται πλέον με τρόπο αξιόπιστο, ευέλικτο και αποτελεσματικό. Αυτή η εικόνα της Εταιρείας είναι πλέον ευδιάκριτη στα μάτια του πελάτη και του συνεργάτη μας.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News