Έρευνα ΕΤΕπ: Τι απαντούν οι Έλληνες για την κλιματική αλλαγή;

1398

Τις απόψεις των ανθρώπων σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο εξετάζει το δεύτερο μέρος της έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το κλίμα 2021-2022.

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα έχουν ως εξής:

  • Το 79% των Ελλήνων αισθάνονται ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή στην καθημερινή τους ζωή, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι συμπατριώτες τους δεν κάνουν το ίδιο.
  • Το 81% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θα επιλέξουν είτε υβριδικό είτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο την επόμενη φορά που θα αγοράσουν όχημα (14 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ), ενώ το 19% εξακολουθεί να προτιμά βενζινοκίνητο ή ντιζελοκίνητο αυτοκίνητο.
  • Το 67% των Ελλήνων δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή όταν επιλέγουν προορισμό για τις διακοπές τους.
  • Το 48% των νέων Ελλήνων λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή όταν αναζητούν εργασία.
  • Το 44% των νέων Ελλήνων ήδη αγοράζουν μεταχειρισμένα ρούχα αντί για καινούργια.

Μεγαλύτερη ζήτηση για υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρά για βενζινοκίνητα ή ντιζελοκίνητα οχήματα

Στην ερώτηση σχετικά με μελλοντική αγορά αυτοκινήτου, το 81% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θα αγοράσουν είτε υβριδικό είτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό το ποσοστό είναι κατά 62 μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι θα αγόραζαν ντιζελοκίνητο ή βενζινοκίνητο όχημα (19%). Ειδικότερα, το 41% θα αγόραζε υβριδικό όχημα και το 40% θα επέλεγε ηλεκτρικό όχημα.

Έρευνα ΕΤΕπ: Τι απαντούν οι Έλληνες για την κλιματική αλλαγή;

Εντωμεταξύ, το 14% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν όχημα επί του παρόντος και ότι δεν σχεδιάζουν να αγοράσουν.

Καθώς το 81% των Ελλήνων αγοραστών αυτοκινήτου δηλώνουν ότι θα επέλεγαν υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα, φαίνεται ότι οι Έλληνες τείνουν περισσότερο να στραφούν σε νέες τεχνολογίες αυτοκινήτου συγκριτικά με τους Γερμανούς (52%) και τους Ευρωπαίους κατά μέσο όρο (67%), αλλά τείνουν ελαφρώς λιγότερο προς αυτήν την κατεύθυνση συγκριτικά με τους Κύπριους (85%).

Ειδικότερα, φαίνεται ότι η κυρίαρχη τάση των Ελλήνων είναι να επιλέξουν υβριδικό όχημα· το 41% των Ελλήνων αγοραστών αυτοκινήτου δηλώνουν ότι το επόμενο αυτοκίνητό τους θα έχει αυτόν τον τύπο κινητήρα. Φαίνεται ότι τείνουν να επιλέξουν υβριδικό αυτοκίνητο πολύ περισσότερο από ό,τι οι Γερμανοί (29%) και ελαφρώς περισσότερο από ό,τι οι Ευρωπαίοι εν γένει (39%). Ωστόσο, οι Κύπριοι (51%) φαίνεται ότι τείνουν να αγοράσουν υβριδικό όχημα περισσότερο από ό,τι οι Έλληνες.

Έρευνα ΕΤΕπ: Τι απαντούν οι Έλληνες για την κλιματική αλλαγή;

Οι Έλληνες αγοραστές αυτοκινήτου φαίνεται ότι τείνουν περισσότερο να επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο (40%), συγκριτικά με τους Γερμανούς (23%), τους Κύπριους (34%) και τους Ευρωπαίους κατά μέσο όρο (28%).

Γενικά, οι Ευρωπαίοι αγοραστές αυτοκινήτου τείνουν να προτιμούν τα υβριδικά οχήματα (39%), ενώ τα βενζινοκίνητα ή ντιζελοκίνητα οχήματα βρίσκονται στη δεύτερη θέση (33%) και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην τρίτη (το 28% δηλώνει ότι θα αγόραζε ηλεκτρικό αυτοκίνητο). Ενώ οι Κινέζοι αγοραστές αυτοκινήτου τείνουν περισσότερο από όλους να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο (44%), οι Αμερικανοί θα επέλεγαν πρώτα υβριδικό όχημα (38%), ύστερα βενζινοκίνητο ή ντιζελοκίνητο όχημα (33%) και τέλος ηλεκτρικό αυτοκίνητο (29%).

Έρευνα ΕΤΕπ: Τι απαντούν οι Έλληνες για την κλιματική αλλαγή;

Προστασία του κλίματος έναντι ταξιδιού με αεροπλάνο στις διακοπές

Το 65% των νέων Ελλήνων δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή όταν επιλέγουν προορισμό διακοπών. Ωστόσο, οι μισοί από αυτούς (το 49%, συγκριτικά με το 40% για τα άτομα ηλικίας 30-64 ετών και το 31% για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω) δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο για τις καλοκαιρινές διακοπές τους το 2022. Ο ένας στους πέντε από αυτούς (το 20%, συγκριτικά με το 18% για τα άτομα ηλικίας 30-64 ετών και το 11% για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω) δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο προς κάποιον μακρινό προορισμό.

Αγορά ενδυμάτων, αναζήτηση εργασίας, επιλογή τράπεζας: πώς οι κλιματικές παράμετροι επηρεάζουν τις αποφάσεις των ανθρώπων

Το 29% των Ελλήνων δηλώνουν ότι αγοράζουν μεταχειρισμένα ρούχα αντί για καινούργια (13 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ). Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν τέτοια ρούχα από ό,τι οι άντρες (35% για τις γυναίκες έναντι 23% για τους άντρες).

Έρευνα ΕΤΕπ: Τι απαντούν οι Έλληνες για την κλιματική αλλαγή;

Το 42% των Ελλήνων λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή όταν αναζητούν εργασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους συμμετέχοντες στην έρευνα ηλικίας 15-29 ετών: το 48% από αυτούς λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή όταν αναζητούν εργασία, συγκριτικά με το 42% για τους ανθρώπους ηλικίας 30-64 ετών (έξι μονάδες χαμηλότερα).

Συνολικά, το 50% των Ελλήνων λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή όταν επιλέγουν τράπεζα ή όταν επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Christian Kettel Thomsen, δήλωσε: «Αν εξαιρέσουμε ορισμένα ευρήματα που αποδίδονται ξεκάθαρα στο χάσμα των γενεών, οι Έλληνες προσαρμόζουν ολοένα και περισσότερο τις συνήθειές τους όσον αφορά την κινητικότητα και τις καταναλωτικές συνήθειές τους σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι μεταστροφές στην ατομική συμπεριφορά δείχνουν ότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών προτίθενται να αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις στην καθημερινή τους ζωή ώστε να συμβάλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Αυτές οι προθέσεις διατυπώθηκαν στην 26η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 26) και αποτελούν σαφή ένδειξη στήριξης των προσπαθειών μας να προωθήσουμε την πράσινη μετάβαση. Ως η κλιματική τράπεζα της ΕΕ, ένας από τους βασικούς ρόλους της ΕΤΕπ είναι να χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα τα οποία επικεντρώνονται στην ηλεκτρική κινητικότητα καθώς και σε άλλες βιώσιμες λύσεις κινητικότητας που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς άνθρακα για όλους».

Για να λάβετε το αρχείο Excel με τα ανεπεξέργαστα δεδομένα και για τις 30 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα πατήστε εδώ. Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΕπ, όπου παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα της τέταρτης Έρευνας της ΕΤΕπ για το Κλίμα.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθρο1964 – 2022: 58 χρόνια μετά, μια νέα εποχή ξεκινά…
Επόμενο άρθροGenerali: Πλειοψηφικός μέτοχος σε κοινοπραξία ασφαλιστικών εταίρων στην Ινδία