Διαμεσολαβούντες

Επίσκεψη ασφαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο

updated 10/12/15: Τη συνδρομή των Ευρωπαϊκών Αρχών και των αρμοδίων θεσμικών φορέων των Βρυξελλών για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα επιδιώκει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Γι’ αυτό τον σκοπό, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, μαζί με τους εκπροσώπους της ΕΑΔΕ, τον Πρόεδρο κ. Γ. Καραβία, τον Αντιπρόεδρο κ. Δ. Γαβαλάκη και την ειδική σύμβουλο κα Δ. Λύχρου μετέβησαν στις Βρυξέλες όπου πραγματοποιούν σειρά επαφών.

Με την επίσκεψη, ξεκινά σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στη διεθνοποίηση του κλάδου, στην άντληση χρήσιμων στοιχείων από τις άλλες χώρες και στην ανάπτυξη συνεργασιών.

Στόχος είναι να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας και η ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση να ακολουθεί τις ίδιες πρακτικές και να λειτουργεί στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο με όλες τις άλλες αγορές.

Οι Έλληνες εκπρόσωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχουν στην ατζέντα τους: ενημερώσεις αρμοδίων, συναντήσεις με φορείς της ασφάλισης, ανάπτυξη συνεργειών και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε νομοθετικά και λειτουργικά θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Ήδη, συναντήθηκαν με τον Aντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Δ. Παπαδημούλη, και τους ευρωβουλευτές κ.κ. Μαρία Σπυράκη και Θεόδωρο Ζαγοράκη, ενώ προβλέπονται και άλλες παρόμοιες συναντήσεις και με άλλα στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται συνάντηση και με τους εκπροσώπους της BIPAR καθώς και με φορείς που ασχολούνται με το νομοθετικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς.

Στο επίκεντρο αυτών των συναντήσεων με τους ειδικούς βρίσκεται η νέα οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση IDD, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του επαγγέλματος, οι συνθήκες λειτουργίας και ο ρόλος των εθνικών και κοινοτικών αρχών στη διαφύλαξη του ανταγωνισμού.

Να σημειωθεί ότι με τα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και τα όσα αφορούν τον κλάδο, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κ. Χατζηθεοδοσίου, συζητά παραλλήλως και για τα ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες και σχετίζονται με την ελληνική οικονομία και το περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς.


Οι κ.κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Γιώργος Καραβίας, Δημήτρης Γαβαλάκης και η κα Δήμητρα Λύχρου θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου θα συναντηθούν με τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο αλλά και πολλούς ακόμα ευρωβουλευτές, προκειμένου να ενημερώσουν και να ενημερωθούν για το επίκαιρο θέμα της εφαρμογής του Solvency II και τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στη νέα διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος με την πρωτοβουλία του αυτή όχι μόνο προφέρει στον ασφαλιστικό κλάδο επίκαιρες πολύτιμες υπηρεσίες, αλλά προσδοκά και θα διατυπώσει αίτημα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ασφαλιστικά γραφεία.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας