Άρθρα

Έντονο ενδιαφέρον για σύσταση Captive Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη δημιουργία captive ασφαλιστικών εταιρειών ως εναλλακτική και, δυνητικά, πιο προσιτή μορφή μεταφοράς ασφαλιστικού κινδύνου για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των οργανισμών, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά κανάλια ασφάλισης, καταγράφει η DBRS Morningstar.

Οι δύσκολες συνθήκες στην ασφαλιστική αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζονται και το 2023, με τα ασφάλιστρα Περιουσίας και Ατυχημάτων (P&C) να εξακολουθούν να αυξάνονται στους περισσότερους κλάδους, ιδίως στην ασφάλιση κυβερνοκινδύνων, αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών οφείλονται εν μέρει στον πληθωρισμό και στο περιορισμένο capacity, καθώς ορισμένοι ασφαλιστές και αντασφαλιστές P&C περιορίζουν την έκθεσή τους σε κλάδους που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως η κυβερνοασφάλιση και η ασφάλιση διευθυντών και στελεχών (D&O). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη σύσταση captives ασφαλιστικών εταιρειών ως εναλλακτική και, δυνητικά, πιο προσιτή μορφή μεταφοράς ασφαλιστικού κινδύνου, για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των οργανισμών, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά κανάλια ασφάλισης.

Σύμφωνα με την DBRS, οι captive ασφαλιστικές εταιρείες ήρθαν για να μείνουν και θα συνεχίσουν να παρέχουν το απαραίτητο capacity, καθώς οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες μειώνουν τα όρια κάλυψης και αυξάνουν τις εξαιρέσεις ή τις τιμές τους, ιδίως για κυβερνοασφάλιση, όπου οι τιμές παραμένουν σημαντικά αυξημένες. Όσον αφορά την κυβερνοασφάλιση, ειδικότερα, η έκθεση στον κίνδυνο θα διευρυνθεί, καθώς ο κόσμος συνεχίζει να κινείται στην κατεύθυνση της αυξημένης ψηφιοποίησης και συνδεσιμότητας. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για κυβερνοασφάλιση θα αυξηθεί και η αύξηση της ζήτησης θα ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Ως αποτέλεσμα, η DBRS αναμένει ότι οι συμβάσεις captives θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντική λύση μεταφοράς κινδύνων για τις εταιρείες στο μέλλον. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον γύρω από τη σύσταση και τη λειτουργία των captives. Υπάρχουν, επίσης, κίνδυνοι που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των captives, οι οποίοι θα πρέπει να εξεταστούν πριν από τη δημιουργία αυτών των εξειδικευμένων εναλλακτικών λύσεων μεταφοράς κινδύνου.

Ιστορικό

Η captive είναι μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει συσταθεί για να παρέχει λύσεις μεταφοράς ασφαλιστικού κινδύνου στη μητρική της εταιρεία ή σε συνδεδεμένες οντότητες. Οι εταιρείες σχηματίζουν captives για διάφορους λόγους, με τον πιο προφανή να είναι ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να βρει κατάλληλη, επαρκή ή οικονομικά αποδοτική ασφαλιστική κάλυψη για εξειδικευμένους ή μεμονωμένους κινδύνους στις παραδοσιακές ασφαλιστικές αγορές.

Οι captives υφίστανται για περισσότερο από έναν αιώνα. Σύμφωνα με το Insurance Information Institute, ο αριθμός των captives που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο αυξήθηκε σταθερά και έφθασε στο υψηλό επίπεδο των 6.851 το 2015 (βλ. Διάγραμμα 1) από 4.688 το 2004, προτού παρουσιάσει πτωτική τάση –ωστόσο, το 2021 παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των captives που δημιουργήθηκαν, σε σύγκριση με το 2020.

Έντονο ενδιαφέρον για σύσταση Captive Ασφαλιστικών Εταιρειών

Τελευταία, η τάση δείχνει ότι ιδρύονται captives με σκοπό τη βελτίωση του capacity και την εξασφάλιση προσιτών τιμών κυβερνοασφάλισης, ασφάλισης D&O και άλλων ασφαλιστικών προϊόντων, που είτε είναι πολύ ακριβά για να αποκτηθούν μέσω της παραδοσιακής ασφαλιστικής αγοράς είτε, ενώ διατίθενται, το capacity είναι περιορισμένο.

Η κυβερνητική εμπλοκή δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις Captives

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει ότι είναι πρόθυμες να δημιουργήσουν ευνοϊκά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη των captives. Κατά το τελευταίο έτος, τόσο οι περιφερειακές όσο και οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις έλαβαν μέτρα, για να διευκολύνουν τη δημιουργία captives εταιρειών, με στόχο την εξασφάλιση του αναγκαίου capacity για ασφαλιστική κάλυψη. Για παράδειγμα:

  • Τον Δεκέμβριο του 2022, η γαλλική Γερουσία ψήφισε απόφαση με σκοπό τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης των γαλλικών εταιρειών, διευκολύνοντάς τες να εξασφαλίσουν ίδια αντασφάλιση, μέσω της δημιουργίας captive αντασφαλιστικών εταιρειών που εκπίπτουν από τον φόρο.
  • Στον Καναδά, ένας παρόμοιος νόμος ψηφίστηκε στην επαρχία της Αλμπέρτα, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2022, με σκοπό να στηρίξει τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση ασφαλιστικής κάλυψης από την παραδοσιακή ασφαλιστική αγορά.
  • Στις 7 Φεβρουαρίου 2022, η αμερικανική πολιτεία Delaware ψήφισε νόμο, ο οποίος τροποποιεί το Delaware General Corporation Law, και επιτρέπει στις εταιρείες που εδρεύουν στην πολιτεία να αγοράζουν και να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης D&O από εταιρείες captive. Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, οι εταιρείες του Delaware αρχίζουν να στρέφονται προς τη δημιουργία D&O captives.

Πιθανά μειονεκτήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Captives

Ακολούθως αναφέρονται πιθανά μειονεκτήματα της συμμετοχής σε captive ασφαλιστικές εταιρείες:

  • Ρυθμιστική παρέμβαση: Οι captives βρίσκονται υπό αυξημένο έλεγχο, καθώς το ρυθμιστικό περιβάλλον συνεχίζει να εξελίσσεται. Οι νέοι κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λογιστικοποιούν τα αποθέματα που κατέχουν σε captives θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τις αμερικανικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και θα ήθελαν να δημιουργήσουν νέες captives. Οι εταιρείες που διαθέτουν captives απαιτείται πλέον να μειώνουν το προσαρμοσμένο EBITDA τους, ανάλογα με το ποσό που προβλέπεται για τα αποθέματα ασφαλιστικών αποζημιώσεων captive. Για εταιρείες με μεγάλα captive αποθέματα, το αναφερόμενο EBITDA θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά ή ακόμη και να γίνει αρνητικό μετά την προσαρμογή. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει στη μείωση των αποθεμάτων που τηρούνται σε captives, περιορίζοντας έτσι τo capacity που διαθέτουν.
  • Ακριβό κόστος σύστασης: Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν διάφορους περιορισμούς κατά τη δημιουργία captives, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων, των νομικών εξόδων και του κόστους παροχής συμβουλών.
  • Μεγάλος ο κίνδυνος για τον ιδιοκτήτη: Οι ιδιοκτήτες των captives απαιτείται να βάλουν το απαραίτητο κεφάλαιο για τη δημιουργία τους. Εάν αντιμετωπίσουν γεγονότα που δημιουργούν σημαντικές ασφαλισμένες ζημιές, το κεφάλαιο αυτό μπορεί να χαθεί.

Mια εναλλακτική λύση μεταφοράς κινδύνου, καθώς η παραδοσιακή ασφάλιση Cyber και D&O γίνεται πιο αυστηρή και ακριβή

Τα ποσοστά ασφάλισης στον κυβερνοχώρο έχουν σημειώσει ταχείες και συνεχείς αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην απειλή του κυβερνοεγκλήματος, ιδίως του ransomware. Η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στον κυβερνοχώρο γίνεται όλο και πιο δαπανηρή σε ορισμένες αγορές, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένο capacity και σε όλο και πιο αυστηρή διατύπωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σύμφωνα με τη Munich Re, οι συνολικές εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες, παγκοσμίως, που προκαλούνται από το κυβερνοέγκλημα ανέρχονται σε $6 τρισ. το 2021. Η Cybersecurity Ventures αναμένει ότι, σε παγκόσμια βάση, το κόστος του κυβερνοεγκλήματος αυξάνεται κατά 15% κάθε χρόνο από το 2021 και θα φθάσει τα $10,5 τρισ. έως το 2025, από $3 τρισ. το 2015, ενώ οι παγκόσμιες δαπάνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αναμένεται να ξεπεράσουν το ίδιο διάστημα τα $1,75 τρισ.

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο ασφαλιστικός κλάδος ανέφερε, για πρώτη φορά το 2021, ζημιές από την ασφάλιση στον κυβερνοχώρο με combined ratio 124%, σύμφωνα με την Ένωση Γερμανικών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Σύμφωνα με τη Marsh Specialty, οι τιμές ασφάλισης του κυβερνοχώρου στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνονταν με ταχείς ρυθμούς μέχρι το 2020. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των τιμών υποχώρησε στο 70% από το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 88% το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 2). Για να διαχειριστούν το υψηλό κόστος, πολλοί οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή να μειώσουν τα όρια της ασφαλιστικής κάλυψης που αγοράζουν ή να αυξήσουν τις απαλλαγές (ή να κάνουν και τα δύο).

Έντονο ενδιαφέρον για σύσταση Captive Ασφαλιστικών Εταιρειών

Πρόσφατα, κάποιοι ασφαλισμένοι στην Ευρώπη αποφάσισαν να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις κυβερνοασφάλισης, δημιουργώντας μια captive αλληλασφαλιστική εταιρεία με την ονομασία Miris. Αυτός ο νέος αλληλασφαλιστικός φορέας λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική αλληλασφαλιστική ένωση και ιδρύθηκε με τη συμμετοχή πολλών ευρωπαϊκών πολυεθνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων εταιρείες όπως οι Adeo, Airbus, BASF, Michelin, Solvay, Sonepar και Veolia Environment. Η Miris εδρεύει στις Βρυξέλλες και έλαβε πρόσφατα κανονιστική έγκριση από τις βελγικές ρυθμιστικές αρχές, για να αρχίσει να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον κυβερνοχώρο. Η πρόσβαση στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει η Miris περιορίζεται μόνο στα μέλη του Ομίλου. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Miris πρέπει να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία αξιολόγησης τόσο της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο όσο και της οικονομικής τους ευρωστίας. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, η Miris θα καλύπτει ασφαλιστικά κάθε μέλος της μέχρι του ποσού των €25 εκατ.

Τα ασφάλιστρα D&O ήδη υποχωρούν λόγω της εισόδου νέων ασφαλιστικών εταιρειών στην αγορά ασφάλισης D&O (βλ. Διάγραμμα 3 για τη μέση ετήσια μεταβολή των ασφαλίστρων στο Ηνωμένο Βασίλειο). Το αυξημένο capacity και ο ανταγωνισμός που προκαλούν οι νεοεισερχόμενοι και οι captives θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους παραδοσιακούς ασφαλιστές σε περαιτέρω μείωση των τιμών τους, για να διατηρήσουν τους πελάτες τους, καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται.

Έντονο ενδιαφέρον για σύσταση Captive Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας