Ενστάσεις από τους ασφαλιστές για τους Πίνακες Συνταξιοδοτικών Συστημάτων της EIOPA

313

Η Insurance Europe δημοσίευσε την απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) που αφορούσε το σχέδιο τεχνικών συμβουλών της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη Πινάκων Συνταξιοδοτικών Συστημάτων και συλλογής δεδομένων.

Οι ασφαλιστές υποστηρίζουν τη διαφάνεια και συμφωνούν με τον στόχο δημιουργίας μιας σαφέστερης εικόνας για το σημερινό τοπίο αποταμίευσης και συντάξεων. Ωστόσο, είναι ανησυχητικό ότι οι προτάσεις της EIOPA φαίνεται να αγνοούν το γεγονός ότι οι συντάξεις είναι, σε μεγάλο βαθμό, καθαρά εθνικό ζήτημα. Συνεπώς, δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για την επίτευξη επάρκειας και βιωσιμότητας των συντάξεων και η έλλειψη συμφωνημένων από την ΕΕ ορισμών εμποδίζει την ουσιαστική εναρμόνιση στην υποβολή εκθέσεων.

Επιπρόσθετα, οι προτάσεις της EIOPA για συλλογή περισσότερων δεδομένων θα επιβαρύνουν τόσο τους παρόχους συντάξεων –και συγκεκριμένα τους ασφαλιστές– όσο και τις εθνικές αρχές με σημαντικό επιπλέον κόστος. Επιπλέον, οι προτάσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τον σκοπό της Επιτροπής για παροχή συμβουλών, ειδικά η δημιουργία Πινάκων Συνταξιοδοτικών Συστημάτων, εκτιμά η Insurance Europe. Επομένως, προτού η EIOPA συστήσει τη συλλογή πρόσθετων δεδομένων, θα πρέπει πρώτα να λάβει υπόψη τα δεδομένα, τους δείκτες και τα κριτήρια αναφοράς που είναι ήδη διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο. Είναι επίσης σημαντικό για την EIOPA να μην συγχέει τη «διαθεσιμότητα» με τη «συγκρισιμότητα» δεδομένων. Στο σχέδιο τεχνικών συμβουλών της EIOPA, συχνά αναφέρεται ότι τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, ενώ στην πραγματικότητα πολύ συχνά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα αλλά μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, ο ασφαλιστικός κλάδος εκφράζει επιφυλάξεις για ορισμένους από τους στόχους της EIOPA σε σχέση με τους Πίνακες συνταξιοδοτικών συστημάτων. Ενώ η παρακολούθηση των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας, η σύγκριση και η κατάταξη των εθνικών συστημάτων δεν είναι επιθυμητός στόχος.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΑσφάλιση κατοικίδιων συντροφιάς
Επόμενο άρθροΔύο Βήματα Μπροστά η Athens Insurance Brokers