Οικονομικά Μεγέθη

Ενισχυμένα τα οικονομικά αποτελέσματα της MetLife Ελλάδος και το 2017

  • Αύξηση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 7%

  • €139,2 εκατ. σε αποζημιώσεις – παροχές προς τους ασφαλισμένους.

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η MetLife Ελλάδος συνεχίζει να σημειώνει θετικά οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα.

Όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία, η παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το 2017 έφτασε τα €265 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,4%, σε σύγκριση με το 2016. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική επίδοση, με δεδομένο ότι το 2017 η παραγωγή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στους κλάδους Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας, παρέμεινε σταθερή από το 2016, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Το 2017, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  ανήλθαν σε €14,2 εκατ., έναντι €5,8 εκατ. το 2016. Η αύξηση προέρχεται από τη βελτίωση των περιθωρίων ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου στα προϊόντα του κλάδου Ζωής και Υγείας, αλλά και του Κλάδου των Ομαδικών Ασφαλίσεων, στον οποίο η ΜеtLife παραμένει  κορυφαία επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους το 2017 ανήλθαν σε €24,6 εκατ., έναντι €6,2 εκατ. μετά από φόρους ζημιών το 2016.

Η αξιοπιστία και η στήριξη της MetLife στις ανάγκες των πελατών της, αποτυπώθηκαν στο ύψος των παροχών και αποζημιώσεων, οι οποίες το 2017 αυξήθηκαν και ανήλθαν σε €139,2 εκατ., έναντι €127,8 εκατ. το 2016, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Ο Γενικός Διευθυντής της MetLife Ελλάδος & Κύπρου, κ. Κυριάκος Αποστολίδης, δήλωσε σχετικά:

«Τα αποτελέσματα του 2017 επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές στρατηγικές μας επιλογές, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία και την πρωταγωνιστική θέση της MetLife στην ελληνική αγορά, τόσο στο Agency όσο και στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων.

Tο 2018 αλλά και τα επόμενα έτη, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα και την τεχνολογία που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών μας, αξιοποιώντας τον υψηλό επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία των στελεχών των δικτύων διανομής, αλλά και την οικονομική ευρωστία, την ευελιξία και τη φερεγγυότητα μας στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά. Με πυξίδα την πολύτιμη κληρονομιά των 150 ετών της MetLife, συνεχίζουμε να εξελισσόμασθε και να προσαρμόζουμε τις τακτικές μας για την περαιτέρω ανάπτυξή μας στην Ελληνική αγορά.» 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας