Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), στο πλαίσιο της Έκθεσης για τις Καταναλωτικές Τάσεις 2022. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 15/6-1/7/2022, συμμετείχαν 9.067 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 351 ΜμΕ. Ας δούμε τι απάντησαν…

Επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας

 • Για την περίπτωση φυσικών καταστροφών, το 44% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 29% δήλωσαν πλήρως ασφαλισμένες, 23% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ 3% δεν θέλησαν να απαντήσουν. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 38%, 26%, 17%, 2% και 17%.
 • Για την περίπτωση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των μη φυσικών ζημιών, όπως μια απεργία, 89% δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 5% δήλωσαν πλήρως ασφαλισμένες, 3% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ το 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 54%, 14% 13%, 2%, 18%.
 • Σε περίπτωση διακοπής εργασιών για έξι μήνες, λόγω ζημιών που σχετίζονται με μία καταστροφή, μόλις το 7% δηλώνουν πλήρως ασφαλισμένες, 9% μερικώς, 2% ανεπαρκώς, ενώ το 80% δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 12%, 12%, 2%, 56% και 18%.
 • Για την περίπτωση Κυβερνοεπίθεσης, το 88% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν κάλυψη. 2% δηλώνουν πλήρως ασφαλισμένες, 8% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 69%, 8%, 7%, 1% και 15%.

86% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρούν ότι τουλάχιστον ένα ασφαλιστικό προϊόν (που επί του παρόντος δεν έχουν) θα ήταν σημαντικό για την εξασφάλιση της οικονομικής τους ευμάρειας (Ε.Ε.: 76%).

14% δεν θεωρούν σημαντική για την οικονομική τους ευμάρεια μια πρόσθετη ασφάλιση (πέραν της ασφάλισης που ήδη έχουν), έναντι 19% στην Ε.Ε.

Ζητήματα με τις ασφαλιστικές απαιτήσεις

 • 9% δήλωσαν ότι υπέβαλαν μία αξίωση, αλλά η αποζημίωση ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη (Ε.Ε.: 9%).
 • 4% δήλωσε ότι καθυστέρησε πολύ η αξιολόγηση της αξίωσης (Ε.Ε.: 7%).
 • 6% δήλωσε ότι καθυστέρησε πολύ η καταβολή της αποζημίωσης (Ε.Ε.: 6%).
 • 5% δήλωσε ότι η αξίωση απορρίφθηκε για λόγους που δεν ήταν σαφείς (Ε.Ε.: 5%).
 • 5% ακύρωσε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επειδή απορρίφθηκε μια απαίτηση (Ε.Ε.: 4%).

Το 71% συμφωνεί ή τείνει να συμφωνήσει ότι, σε περίπτωση απαίτησης, θα λάβει αποζημίωση σύμφωνη με την αντίληψη που έχει για την ασφαλιστική κάλυψη (Ε.Ε.: 64%). Αντίθετα, το 27% υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο (16% τείνουν να διαφωνήσουν και 11% διαφωνούν απόλυτα). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. διαμορφώνονται σε 22% και 10%.

Λόγοι που δεν θα αγόραζαν ή δεν θα ανανέωναν ένα ασφαλιστικό προϊόν

 • 30% γιατί θεωρούν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πολύ υψηλό, σε σύγκριση με την αναμενόμενη ανταποδοτικότητά του και το επίπεδο κινδύνου (Ε.Ε.: 25%).
 • 13% γιατί θεωρούν ότι είναι απίθανο ο ασφαλιστής να πληρώσει σε περίπτωση απαίτησης (Ε.Ε.: 20%).
 • 19% λόγω των υψηλών ασφαλίστρων (Ε.Ε.: 18%).
 • 31% λόγω εισοδηματικών περιορισμών (Ε.Ε.: 16%).
 • 14% λόγω περιορισμένης κάλυψης ή εξαιρέσεων στην κάλυψη (Ε.Ε.: 13%).
 • 11% γιατί δεν κατάλαβαν πλήρως την έκταση της κάλυψης (Ε.Ε.: 12%).
 • 10% γιατί διαπιστώνουν ότι δεν έχει καμία πραγματική επιλογή μεταξύ διαφορετικών ασφαλίστρων (Ε.Ε.: 9%).
 • 19% Άλλο (Ε.Ε.: 20%).
 • 5% απάντησε δεν ξέρω/δεν απαντώ (Ε.Ε.: 13%).

Βάση: Όσες επιχειρήσεις προσδιορίζουν ένα είδος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως σημαντικό για την οικονομική τους ευμάρεια, αλλά δεν αγόρασαν/ανανέωσαν το συμβόλαιό τους. Επιτρέπονταν πολλαπλές απαντήσεις.

Οικονομικές δυσκολίες VS ασφάλιση

6% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι, τα τελευταία 3 χρόνια, ακύρωσαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επειδή το ασφάλιστρο αυξήθηκε αδικαιολόγητα (Ε.Ε.: 7%). 2% δήλωσαν ότι πλήρωσαν τα ασφάλιστρα με πίστωση (Ε.Ε.: 3%).

Οι ασφαλιστικές τάσεις

Σκεπτόμενοι την πανδημία COVID-19, τις φυσικές καταστροφές, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, το 28% των ΜμΕ δήλωσε ότι πιθανότατα θα αγόραζε ή θα ανανέωνε τα ασφαλιστικά του προϊόντα (Ε.Ε.: 14%). Για το 31% είναι λιγότερο πιθανό (Ε.Ε.: 14%), ενώ το 40% απάντησε ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία αλλαγή (Ε.Ε.: 71%).

Το 32% και το 48% των επιχειρήσεων συμφωνεί ή τείνει να συμφωνεί ότι υπάρχουν σήμερα λιγότερες καλύψεις και περισσότερες εξαιρέσεις για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια από ό,τι πριν από τρία χρόνια (Ε.Ε.: 14% και 29%, αντίστοιχα).

Πανευρωπαϊκά…

Από την έρευνα προκύπτει ότι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιλέγουν περισσότερο τις εξής ασφαλίσεις: Γενική αστική ευθύνη (66%), Ασφάλιση επαγγελματικών αυτοκινήτων (61%), Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης / κάλυψη σφαλμάτων και παραλείψεων (52%), Αποζημίωση εργαζομένων (52%), Κάλυψη για υλικές ζημιές από φυσικές καταστροφές (48%).

Για το ποια ασφαλιστικά προϊόντα θεωρούν τα πιο σημαντικά για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, οι ερωτηθέντες απάντησαν (πολλαπλές απαντήσεις):

 • Κανένα (19%).
 • Εμπορική ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων με διακοπή εργασιών (16%).
 • Επαγγελματική ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων χωρίς κάλυψη διακοπής εργασιών (9%).
 • Ασφάλιση διακοπής εργασιών χωρίς ζημιές (8%).
 • Κυβερνοασφάλιση και ασφάλιση δεδομένων (8%).

Διαβάστε επίσης: EIOPA: Μόλις το 30% των Ελλήνων αναμένουν άνετη ζωή στη σύνταξη


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΝίκος Συμεωνίδης: Γνώθι σεαυτόν
Επόμενο άρθροΑπόστολος Κόκκοβας: Με το MDRT ανοίγουμε νέους δρόμους και ορίζοντες