Διεθνή

EIOPA: Γιατί οι καταναλωτές δεν συνάπτουν ασφάλιση για φυσικές καταστροφές;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε στις 29 Φεβρουαρίου το αναθεωρημένο υπηρεσιακό της έγγραφο σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και συντελούν στη χαμηλή διείσδυση της ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη.

Το έγγραφο διερευνά τους λόγους που δυσχεραίνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών. Προτείνει, επίσης, μια σειρά από δοκιμασμένες από τους καταναλωτές λύσεις, για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και, με τον τρόπο αυτόν, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα σημαντικό κενό προστασίας, καθώς μόνο το ένα τέταρτο περίπου των ζημιών από φυσικές καταστροφές (NatCat) είναι ασφαλισμένο στην ήπειρο. Ενώ κάποιες από τις αιτίες αυτού του κενού οφείλονται σε περιορισμούς στην προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων NatCat (βλ. προηγούμενες εργασίες σχετικά με το Impact Underwriting και τις Eξαιρέσεις), οι καταναλωτές δεν ασχολούνται επαρκώς με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.

Τα εμπόδια

Τα ευρήματα της έρευνας συμπεριφοράς που διεξήγαγε η EIOPA αποκαλύπτουν διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα νοικοκυριά, από το να αγοράσουν κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών. Μεταξύ αυτών, είναι και τα εξής:

  • έντονη εστίαση στο ασφάλιστρο και όχι στη συνολική χρησιμότητα του προϊόντος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εντύπωση ότι η κάλυψη δεν είναι προσιτή,
  • έλλειψη σαφήνειας στους όρους και τις προϋποθέσεις,
  • προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες με ασφαλιστικές αποζημιώσεις,
  • λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με την πιθανότητα να πληγούν από φυσικές καταστροφές,
  • υψηλές προσδοκίες για κρατική παρέμβαση σε περίπτωση καταστροφής και
  • αντίληψη ότι η διαδικασία σύναψης ασφάλισης είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα.

Οι λύσεις

Με βάση τους παράγοντες που εντοπίστηκαν και αντλώντας πληροφορίες από την επιστήμη της συμπεριφοράς, η EIOPA ανέπτυξε και δοκίμασε μια σειρά λύσεων, για να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να ασφαλιστούν έναντι φυσικών καταστροφών. Οι λύσεις που προτείνει περιλαμβάνουν:

  • την ευαισθητοποίηση σχετικά με το επίπεδο κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, όπως μέσω δημόσιων ή ανεξάρτητων εργαλείων και με στοχευμένα μηνύματα σε καίριες στιγμές (π.χ. πριν από την ενοικίαση ή την αγορά κατοικίας),
  • την προώθηση πιο τυποποιημένων και εύκολα συγκρίσιμων προϊόντων, όσον αφορά την κάλυψη, τις εξαιρέσεις και την τιμολόγηση,
  • τον εξορθολογισμό της διαδρομής των καταναλωτών κατά τη διαδικασία αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών καναλιών, και
  • την προσφορά κινήτρων (π.χ. εκπτώσεις ασφαλίστρων) για την εφαρμογή μέτρων μείωσης του κινδύνου.

«Οι καταστροφικές πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών έδειξαν με αδιαμφισβήτητη σαφήνεια ότι δεν είμαστε απρόσβλητοι από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ακόμη και όταν οι φυσικές καταστροφές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών, δημιουργούν αναστάτωση και καταστροφές που απαιτούν σημαντικές προσπάθειες για την ανοικοδόμηση. Η ασφάλιση καθιστά τη διαδικασία ανάκαμψης ταχύτερη και οικονομικά λιγότερο επώδυνη, αλλά μπορεί να βοηθήσει μόνο αν χρησιμοποιείται. Η έρευνά μας ρίχνει φως σε κρίσιμης σημασίας παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης, που θα αποτελέσουν το κλειδί για την αύξηση των επιπέδων προστασίας στην Ευρώπη. Οι ρυθμιστικές αρχές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες της ασφάλισης πρέπει να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της άρσης των εμποδίων που εντοπίστηκαν και να προωθήσουν μια καλύτερα προστατευμένη, πιο ανθεκτική κοινωνία», δήλωσε η κα Petra Hielkema, Πρόεδρος της EIOPA.

Το ιστορικό

Η EIOPA δίνει μεγάλη έμφαση στη σημασία των μέτρων προσαρμογής και μετριασμού και στον ρόλο της ασφάλισης στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η προηγούμενη έρευνά της είχε επικεντρωθεί στους περιορισμούς από την πλευρά της προσφοράς (Impact Underwriting και Supervisory Statement on Exclusions) και το έγγραφο που δημοσιεύτηκε στις 29/2 συμπληρώνει το εν λόγω έργο με σημαντικές πληροφορίες για τους παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης.

Η EIOPA έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε προτάσεις πολιτικής με στόχο την αύξηση της υιοθέτησης της ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών. Το κοινό έγγραφο συζήτησης υπογραμμίζει τη σημασία της κύριας ασφάλισης και των μηχανισμών μεταφοράς κινδύνου μέσω αντασφάλισης ή ομολόγων καταστροφών, καθώς και τον ρόλο του δημόσιου τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η EIOPA διαχειρίζεται και διατηρεί, επίσης, ένα dashboard φυσικών καταστροφών με δεδομένα σε επίπεδο χώρας για πολλαπλούς κινδύνους, από πλημμύρες και πυρκαγιές έως σεισμούς.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας