Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Θα εκπαιδεύσει μέσω ΕΣΠΑ περισσότερους από 8.000 διαμεσολαβητές

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΙΑΣ στις 11 Δεκεμβρίου 2014, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΙΑΣ κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση στο ΕΙΑΣ έργου του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την εκπαίδευση/επανεκπαίδευση των διαμεσολαβούντων στις οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κρήτη, Ανατολική  Μακεδονία – Θράκη).

Το πρώτο μέρος του προγράμματος αφορά στην εκπαίδευση/επανεκπαίδευση των υφιστάμενων διαμεσολαβούντων, ενώ το δεύτερο μέρος αφορά στην προσέλκυση νέων πτυχιούχων Πανεπιστημίων για την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  1. Με την υλοποίηση της Προτεινόμενης Πράξης επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς της Χώρας, μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης όσων έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο παρελθόν και είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Επιπέδου Α’, Β΄ και Γ’, με τη χρήση Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης. Η εκπαίδευση/ επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να εξασφαλίσουν την απαραίτητη γνωστική επάρκεια για την απόκτηση της Πιστοποίησης Επιπέδου Δ’, κατόπιν εξετάσεων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • η εκπαίδευση α) περίπου 2.000 Ασφαλιστικών Συμβούλων (κάτοχοι Πιστοποιητικού επιπέδου Α’) και β) περίπου 1.250 Ασφαλιστικών Πρακτόρων (κάτοχοι Πιστοποιητικού επιπέδου Β’), ώστε να εξασφαλίσουν τη γνωστική επάρκεια για την απόκτηση της Πιστοποίησης επιπέδου Δ’, στα επόμενα δύο χρόνια, κατόπιν εξετάσεων που θα διενεργήσει η Τράπεζα της Ελλάδος.
  • η εκπαίδευση περίπου 3.500 Ασφαλιστικών Συμβούλων και Πρακτόρων με σεμινάρια ασφαλιστικής εκπαίδευσης με στόχο την ανά 5ετία επαναπιστοποίηση γνώσεων, ώστε να εξασφαλίσουν τα Πιστοποιητικά Γνώσεων σύμφωνα με όσα ορίζει η πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
  1. Το δεύτερο μέρος του προγράμματος αφορά στην εκπαίδευση περίπου 1.000 πτυχιούχων Πανεπιστημίων και 1.000 αποφοίτων Λυκείου, με σκοπό την ένταξή τους στην ασφαλιστική αγορά.  Επίσης, για τους απόφοιτους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έως 29 ετών που θα ολοκληρώσουν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ επανεκπαίδευση προβλέπεται:
  • η ενίσχυση και η στήριξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με την συμμετοχή τους σε Πρακτική Άσκηση διάρκειας δύο (2) μηνών σε επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου, με μηνιαία αμοιβή 400 ευρώ, και
  • η ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους πνεύματος, με την υλοποίηση Δράσεων Συμβουλευτικής (mentoring), δεδομένου ότι στον κλάδο τους θα απασχολούνται κυρίως ως «αυτοαπασχολούμενοι» και όχι ως στελέχη ασφαλιστικών εταιριών σε διοικητικές θέσεις.

Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΙΑΣ ανέφερε ότι: α) με το εν λόγω έργο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον της Πολιτείας για την δραστική αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς, ενόψει των αναμενόμενων θετικών εξελίξεων στο ισοζύγιο μεταξύ ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης και β) το ΕΙΑΣ αποκτά μια μόνιμη τεχνολογική υποδομή (Διαδικτυακή Πύλη και Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης), που θα αναβαθμίσει δραστικά την δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε πανελλαδική κλίμακα.

Στόχος της διοίκησης του ΕΙΑΣ είναι η επέκταση των εν λόγω προγραμμάτων και στις υπόλοιπες πέντε Περιφέρειες της χώρας, με έργο-γέφυρα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.    

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας