Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων, Unit Linked

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων, Unit Linked πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Ιουλίου 2023, 16.00-19.20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

Περιγραφή και Θεματολογία

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων, Unit Linked

Καθ’ όλα τα τελευταία χρόνια η αίσθηση περί δραστικής αλλαγής των οικονομικών δεδομένων, της αποταμιευτικής και της επενδυτικής συμπεριφοράς μας, αλλά και του τρόπου διεκπεραίωσης των οικονομικών συναλλαγών μας, καθίσταται ολοένα και πιο έντονη, ολοένα και πιο διάχυτη.

Οι αλλαγές στο τραπεζικό «τοπίο», η εμπειρία των  κεφαλαιακών  ελέγχων, και η επανάκαμψη του στασιμοπληθωριμού στην οικονομία μας, αφήνουν το «αποτύπωμα» τους στην ψυχολογία μας, στις οικονομικές συνήθειές μας και στον τρόπο ζωής μας.  Ταυτοχρόνως, εάν δεν σκεπτόμαστε στωικά ή παθητικά, αλλά γόνιμα και δημιουργικά, οι καταστάσεις αυτές μας καλούν να αφυπνιστούμε, να ανασυγκροτήσουμε την οικονομική μας σκέψη και να αναζητήσουμε λύσεις και διεξόδους από τα οικονομικά προβλήματα που μας απασχολούν και ανησυχούν τις οικογένειές μας και τους πελάτες μας. 

 • Ποιες λύσεις και διεξόδους έχουμε, εν μέσω των νέων συνθηκών της οικονομικής αβεβαιότητας;
 • Ποιες είναι οι οικονομικές επιλογές μας και οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες που μπορούμε να αναλάβουμε;
 • Ποια μπορεί να είναι η πιο αποδοτική επένδυση σήμερα;
 • Πώς μπορούμε να κερδίσουμε πολλά χρήματα, επενδύοντας κατάλληλα;
 • Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα χρήματά μας;
 • Πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα και θα δημιουργήσουμε περίσσευμα;
 • Πόση σύνταξη θα λάβουμε και πώς μπορούμε να αναπληρώσουμε τις οικονομικές απώλειες που προβλέπεται να υποστούμε;

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που μας απασχολούν, είτε έχουμε χρήματα, πολλά ή λίγα, είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αποταμίευση και οι επενδύσεις μέσα σε ένα πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αποτελούν πρόκληση υψηλού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, το συνταξιοδοτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία και ο επιτυχημένος συνδυασμός αποταμιευτικών και επενδυτικών «εργαλείων», είναι απολύτως απαραίτητος για την ευημερία των πολιτών. Επομένως, η ανάληψη πρωτοβουλιών, είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη οικονομικών στόχων.

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων, Unit Linked

Η αποταμίευση και η επένδυση, αν και αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά συστατικά της ευημερίας μας, προϋποθέτουν άριστες γνώσεις, υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία. Ταυτόχρονα, όμως, τα ποσοστά χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη Χώρα μας παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Η ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα, συνεπώς η άρτια οικονομική μας κατάρτιση κρίνεται απαραίτητη και αποτελεί νευραλγικό παράγοντα λήψης σωστών οικονομικών αποφάσεων. Διανύοντας όμως την εποχή της άφθονης πληροφορίας, η ποιότητα και η επαγγελματική επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων, είναι τα κρίσιμα συστατικά για ένα ευτυχές τελικό αποτέλεσμα.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων, Unit Linked, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, προάγει την ευρύτερη οικονομική μας τεχνογνωσία,  μας εξειδικεύει σε χρηματοοικονομικά θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, μας παρουσιάζει αποδοτικά αποταμιευτικά και επενδυτικά «εργαλεία» και απαντά στη σειρά των προαναφερθέντων κρίσιμων ερωτημάτων που μας απασχολούν. 

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:

 1. Τα βασικά επενδυτικά προϊόντα, παραδείγματα από τη διεθνή αγορά.
 2. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ως διεθνές εργαλείο επενδύσεων, ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, διαχρονική εξέλιξη τους, συμπεριφορά τους σε διαφορετικές συνθήκες και αγορές, κριτήρια επιλογής και τρόποι επένδυσης.
 3. Οι διεθνείς επενδυτικές τάσεις και πώς επενδύουν οι επιτυχημένοι.
 4. Η στοχευμένη δημιουργία επενδυτικών χαρτοφυλακίων και η διαχείρισή τους, οδηγός επιβίωσης, κερδοφορίας, ανάπτυξης και επιτυχίας.
 5. Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός ή Financial Planning, η σημασία του κύκλου ζωής.
 6. Τα βασικά συμπεριφορικά σφάλματα επενδυτών και αποταμιευτών.
 7. TIPS πωλήσεων Α/Κ, συνταξιοδοτικών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων. 

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των ως άνω θεμάτων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα διδακτικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η χρηματοοικονομική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας περί των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Επενδυτικών Προϊόντων, Unit Linked, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο των θεματικών αντικειμένων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.  

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη των Κλάδων Ασφαλίσεων Ζωής, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, Επενδυτικών Προϊόντων και Ομαδικών Ασφαλίσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επεκτείνουν ή εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους περί των επενδυτικών προϊόντων και των προϊόντων Α/Κ, καθώς και του Ελληνικού και Διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των προοπτικών του.

β. Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Εξυπηρέτησης Πελατών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Επενδύσεων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που διαβλέπουν αποταμιευτικές και επενδυτικές ευκαιρίες της Ελληνικής και της Διεθνούς Αγοράς και επιθυμούν να προτείνουν κατάλληλες λύσεις ή καλύψεις υπέρ των πελατών τους. Επιπλέον, σε όσους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές επιθυμούν να ενισχύσουν την προετοιμασία τους, εν όψει των εξετάσεων Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησής τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση.

δ. Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.

ε. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις προς όφελός τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι οι εξής:

 • Εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, μέσω της παρουσίασης χρηματοοικονομικών προϊόντων, με έμφαση στο Θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Επενδυτικών Προϊόντων, Unit Linked.
 • Κατανόηση της σπουδαιότητας, αλλά και του τρόπου συγκρότησης αποτελεσματικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων.
 • Γνωριμία με τον Χρηματοοικονομικό Προγραμματισμό Financial Planning και τη σημασία του στην κάλυψη τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών.
 • Αντίληψη των βασικών συμπεριφορικών σφαλμάτων επενδυτών και  αποταμιευτών και σχεδίαση τεκμηριωμένων τρόπων αποφυγής τους.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίουείναι ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης, Οικονομολόγος, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, διαθέτων υπερεικοσαετή εμπειρία και εξειδίκευση επί των εν λόγω εργασιακών αντικειμένων. Μέλος Επενδυτικών Επιτροπών Επαγγελματικών Ταμείων και Θεσμικών Επενδυτών, διετέλεσε μέλος Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Επαγγελματικά Ταμεία και του Υπουργείου Εργασίας για τη μεταρρύθμιση της Επικουρικής Ασφάλισης. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Επενδύσεων και Αναλυτής Χρηματοπιστωτικών Μέσων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναγνωρισμένος Διαχειριστής Περιουσίας από την Ελβετική Ένωση Διαχειριστών Περιουσίας.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας