Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Περισσότερα προγράμματα επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των ακόλουθων Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και θα πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, το διάστημα από 26 Οκτωβρίου 2020 έως 20 Νοεμβρίου 2020.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

1. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018
Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

2. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων
Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ

 • Σχεδιασμός Ασφαλιστικών Λύσεων και Κατάρτιση Ασφαλιστικού Προγράμματος 
  Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης
 • Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων 
  Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης
 • Τεχνικές Πωλήσεων Αναβάθμισης του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
  Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων για την Αποτελεσματική Επικοινωνία
  Πιστοποιημένης διάρκειας επτά  (7) ωρών επανεκπαίδευσης

Μεταξύ των προαναφερόμενων Προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον τους και να συμπληρώσουν έτσι, τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσης που απαιτούνται, κατά το έτος 2020, με σκοπό την εμπρόθεσμη επαναπιστοποίησή τους. 

H Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί έως και την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερα: www.eias.gr

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας