Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Ιανουαρίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Ασφαλιστικό και οι Συντάξεις αποτελούν έντονο μέρος της διαχρονικής μας επικαιρότητας. Ήταν το έτος 1985 όταν, για πρώτη φορά, ο ισολογισμός της Κοινωνικής Ασφάλισης αποδείχθηκε ελλειμματικός, κατά 69 δισεκατομμύρια δραχμές της εποχής. Έκτοτε, το βάρος του ελλείμματος μεγάλωσε, κατέστη δυσβάσταχτο και σε συνδυασμό με τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού μας, αλλά και την εξαιρετικά μεγάλη ανεργία, είναι πλέον δυσθεώρητο, πολύ επικίνδυνο και δύσκολα διαχειρίσιμο. Οι παρενέργειες και οι επιπτώσεις αυτής της ζοφερής κατάστασης, είναι γνωστές και εμφανείς. Κατάρρευση των συντάξεων, αισθητή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αδυναμία του όλου συστήματος να ανταποκριθεί από μόνο του στις υποχρεώσεις του. 

 • Ποια είναι η πραγματική κατάσταση του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα;
 • Τι μας παρέχει το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα, μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει;
 • Τι προβλέπεται να λάβομε από το σύστημα όταν συνταξιοδοτηθούμε;
 • Πώς πρέπει να διαχειρισθούμε το συνταξιοδοτικό μας μέλλον, υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων;
 • Ποιες προτάσεις πολιτικής μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση;
 • Πώς πρέπει η Ιδιωτική Ασφάλιση να κινηθεί, υπό το φως των νεοδιαμορφωνόμενων τάσεων;

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με το συνταξιοδοτικό μας μέλλον και τις παροχές που μας αναλογούν.

Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναπτύσσει διεξοδικά τον βαρύνοντα ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος της Χώρας μας, αναλύει διεξοδικά την έννοια και το περιεχόμενο των συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων, παρουσιάζει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά και τις παροχές των σύγχρονων προγραμμάτων συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων, εστιάζει στα οφέλη τους υπέρ των ασφαλισμένων και αναπτύσσει τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία αποτελεσματικών πωλήσεων και αγοράς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από το ασφαλιστικό μας κοινό.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

α. Το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συντάξεων

 • Δομή, Κίνδυνοι και προοπτικές

β. Το συνταξιοδοτικό κενό

 • Παράγοντες που το καθορίζουν
 • Εκτίμηση του εύρους του
 • Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης

γ.  Προγράμματα Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων σταθερής και κυμαινόμενης απόδοσης

 • Διάρθρωση και Τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Χρηματοοικονομικά «εργαλεία» ενίσχυσης της απόδοσής τους
 • Unit Linked, Αμοιβαία Κεφάλαια, Indexed Προϊόντα
 • Συνταξιοδοτική Αποταμίευση

δ. Νομοθετικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις

ε.  Πλεονεκτήματα, Οφέλη και κίνητρα αγοράς Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

στ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι παροχές ή καλύψεις των προγραμμάτων Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα Case Studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη και υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των κλάδων ζωής, υγείας και ομαδικών ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Νομικών Υπηρεσιών, Underwriting, Εκδόσεων και Αποζημιώσεων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και των εφαρμογών τους και, δι’ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών, καθώς και Δικηγόρους που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 • Να παρουσιάσει ενδελεχώς το σύνολο των πλευρών των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων στο εκπαιδευτικό κοινό.
 • Να αναλύσει λεπτομερώς τις ειδικές διαστάσεις υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους.
 • Να παρουσιάσει χρηματοοικονομικά «εργαλεία» χαμηλού ρίσκου, ικανά να ισχυροποιούν τις αποδόσεις προγραμμάτων Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων.
 • Να εμβαθύνει στις παροχές και τα οφέλη των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και να αναπτύξει μεθόδους προβολής και αποτελεσματικών πωλήσεών τους.
 • Να προσφέρει στο εκπαιδευτικό κοινό άρτια τεχνογνωσία σωστής ασφάλισης των συνταξιοδοτικών αναγκών των συμπολιτών και των δυνητικών πελατών μας, καθώς και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία προς αυτήν την κατεύθυνση.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης, Οικονομολόγος, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, διαθέτων υπερεικοσαετή εμπειρία και εξειδίκευση επί των εν λόγω εργασιακών αντικειμένων. Μέλος Επενδυτικών Επιτροπών Επαγγελματικών Ταμείων και Θεσμικών Επενδυτών, διετέλεσε μέλος Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Επαγγελματικά Ταμεία και του Υπουργείου Εργασίας για τη μεταρρύθμιση της Επικουρικής Ασφάλισης. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση. Πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Επενδύσεων και Αναλυτής Χρηματοπιστωτικών Μέσων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναγνωρισμένος Διαχειριστής Περιουσίας από την Ελβετική Ένωση Διαχειριστών Περιουσίας. 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Διαβάστε επίσης: ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας