Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οκτωβρίου 2022

Επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα αναπτύσσει διεξοδικά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον, απευθυνόμενο σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, από κοινού.

Οι θεματικοί τομείς του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής τους έχουν ως εξής: 

     Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:20

      Ημερομηνίες Έναρξης Προγραμμάτων: Παρασκευή, 7 και 21 Οκτωβρίου

      Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:20

     EXECUTIVE DIPLOMA IN INSURANCE BUSINESS ADMINISTRATION

Σε Επιστημονική Συνεργασία με το Εργαστήριο Στρατηγικής Ηγεσίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς

      Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16.00 – 19.20, από την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου

Οι ως άνω εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών προάγουν περαιτέρω τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις παραστάσεις του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς, προς όφελος της περαιτέρω απόδοσης της εργασίας του και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης του, ενώ απαντούν αποτελεσματικά και έγκαιρα στις ευκαιρίες και προκλήσεις της απαιτητικής εποχής.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας