Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαΐου 2022

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαΐου 2022 του ΕΙΑΣ ενισχύει την τεχνογνωσία των Διοικητικών Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς.

Θεματολογική ευρύτητα και στοιχεία επίκαιρου ενδιαφέροντος χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται πρωτίστως σε περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning, σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, έως και τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 23, 25 και 27 Μαΐου 2022, 10:00 – 14:40, Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022, 12:00 – 14:00

Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

Έναρξη: Παρασκευή, 27 Μαΐου

Τα εν λόγω Προγράμματα, ειδικώς, υλοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning.

Τρίτη και Πέμπτη, 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20

Κύριος σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ε.Ι.Α.Σ. είναι η ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς, προς όφελος των προοπτικών εξέλιξής του, της απόδοσης της εργασίας του και της ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς την κοινωνία.  


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας